Từ khóa:

USADA COVID-19

USADA vẫn duy trì kiểm tra võ sĩ trong mùa dịch COVID-19

USADA vẫn duy trì kiểm tra võ sĩ trong mùa dịch COVID-19

2 năm trước UFC

Nhằm đảm bảo tính trong sạch của các vận động viên Mỹ, USADA vẫn sẽ tiếp tục duy trì các đợt kiểm tra bất kể tình hình dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành.