Từ khóa:

valorant 401

Valorant 4.01: Chi tiết bản cập nhật mới Valorant

Valorant 4.01: Chi tiết bản cập nhật mới Valorant

5 tháng trước ESPORTS

Bản cập nhật Valorant 4.01 sẽ đem đến một số thay đổi về vũ khí, cũng như thêm Danh Sách Từ Cấm vào cài đặt trong trò chơi.