Từ khóa:

valve index

Half Life Alyx được đánh giá là siêu phẩm làng games 2020

Half Life Alyx được đánh giá là siêu phẩm làng games 2020

3 năm trước ESPORTS

Sau khi ra mắt, Half Life Alyx đã được các tạp chí games chấm điểm cực cao và được đánh giá là một siêu phẩm game của năm 2020.