Từ khóa:

V.League tạm hoãn vì Covid-19

Khó tìm ngoại binh vì COVID-19, Thanh Hóa và Đà Nẵng đổi cầu thủ cho nhau

Khó tìm ngoại binh vì COVID-19, Thanh Hóa và Đà Nẵng đổi cầu thủ cho nhau

3 năm trước V.League

SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa FC đã có sự thay đổi về ngoại binh sau 2 vòng đấu đầu tiên tại V.League 2020.