Từ khóa:

Vợ Trương Đình Hoàng

Sức mạnh đằng sau cú đấm của Trương Đình Hoàng

Sức mạnh đằng sau cú đấm của Trương Đình Hoàng

2 năm trước Boxing

Không thể phủ nhận tài năng của Trương Đình Hoàng, nhưng bên cạnh những nỗ lực của nhà vô địch WBA Asia, sự ủng hộ tuyệt đối từ người vợ Đỗ Thị Thảo cũng là điều đã tiếp lửa cho Đình Hoàng tiếp tục cống hiến.