Tags: Ý chí sàn đài: Lê Hoàng Đức: Nhỏ con mà lì đòn đáng sợ!

Lê Hoàng Đức: Nhỏ con mà lì đòn đáng sợ!

Lê Hoàng Đức: Nhỏ con mà lì đòn đáng sợ!

18/04/2019 20:00

Đã nhiều năm thống trị ở hạng cân nhỏ từ 45 kg đến 48 kg, nhà vô địch Muay Thái Thế giới Lê Hoàng Đức luôn khiến các đối thủ khiếp sợ vì bản lĩnh sàn đài và khả năng chịu đòn của anh.