Tags: zeros toxic: Zeros tiếp tục lãnh án phạt vì hành vi toxic

Zeros tiếp tục lãnh án phạt vì hành vi toxic

Zeros tiếp tục lãnh án phạt vì hành vi toxic

25/07/2019 12:00

Sau khi nhận hình phạt từ GAM Esports, Zeros tiếp tục phải nhận án phạt từ ban tổ chức VCS vì hành vi tiêu cực khi đánh rank.

Zeros nhận án phạt từ GAM Esports vì hành vi toxic

Zeros nhận án phạt từ GAM Esports vì hành vi toxic

23/07/2019 17:00

Với những hành động không đẹp và thiếu chuyên nghiệp trong quá trình tham gia xếp hạng, Zeros đã bị GAM Esports cảnh cáo và đưa ra hình phạt thích đáng.