Nguyễn Ngọc Thuân - Chủ công tương lai của bóng chuyền Việt Nam

Chí Trung/ Bóng chuyền
thứ tư 9-12-2020 20:4:41 +07:00

Biên Phòng đang trong quá tình chuyển giao thế hệ và Nguyễn Ngọc Thuân nổi lên như một viên ngọc quý của bóng chuyền Biên Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung.

VIDEO MỚI NHẤT

XEM THEM