Thống kê bóng đá bảng A Asian Cup 2019: ĐT Ấn Độ - ĐT Bahrain. Cả Ấn Độ và Bahrain vẫn còn cơ hội đi tiếp và cùng đang tỏ ra thiếu ổn định tại Asian Cup 2019.

Thống kê bóng đá bảng A Asian Cup 2019: ĐT Ấn Độ - ĐT Bahrain

/ Bóng đá
thứ hai 14-1-2019 3:40:00 +07:00

Thống kê bóng đá bảng A Asian Cup 2019: ĐT Ấn Độ - ĐT Bahrain. Cả Ấn Độ và Bahrain vẫn còn cơ hội đi tiếp và cùng đang tỏ ra thiếu ổn định tại Asian Cup 2019.

VIDEO MỚI NHẤT

XEM THEM