Hanoi Buffaloes - Hành trình tái thiết bắt đầu

Chí Trung/ Bóng rổ
thứ ba 13-10-2020 17:59:56 +07:00

Sau 4 năm không danh hiệu, Hanoi Buffaloes đang bước vào giai đoạn xây dựng lại hoàn toàn đội bóng để hướng đến những mục tiêu trong tương lai.

VIDEO MỚI NHẤT

XEM THEM