Mỗi một phiên bản mới của Liên Minh Huyền Thoại, vì có sự chỉnh sửa của Riot nên sẽ có những vị tướng, ngọc và trang bị nổi bật hơn hẳn so với phần còn lại. Dưới đây là những vị tướng nên sử dụng leo rank phiên bản 9.1.

Liên Minh Huyền Thoại: Những vị tướng nên sử dụng leo rank phiên bản 9.1

/ E-Sports
thứ năm 17-1-2019 7:22:00 +07:00

Mỗi một phiên bản mới của Liên Minh Huyền Thoại, vì có sự chỉnh sửa của Riot nên sẽ có những vị tướng, ngọc và trang bị nổi bật hơn hẳn so với phần còn lại. Dưới đây là những vị tướng nên sử dụng leo rank phiên bản 9.1.

VIDEO MỚI NHẤT

XEM THEM