Đẳng cấp sàn bowling được quyết định bởi... dầu

Chí Trung/ Video khác
thứ bảy 27-2-2021 18:56:38 +07:00

Việc trải dầu ảnh hưởng trực tiếp đến lối đánh, nghĩa là chỉ cần thay đổi cách trải dầu là thành tích của bowler có thể tăng giảm đáng kể.

VIDEO MỚI NHẤT

XEM THEM