Kỳ thủ cờ vua Việt Nam thích quân nào nhất?

Minh Châu/ Video khác
thứ bảy 3-9-2022 11:19:18 +07:00

Mỗi bên trên bàn cờ vua đều có Vua, Hậu, Tượng, Mã, Xe và Tốt. Hãy thử dò hỏi xem các kỳ thủ Việt Nam như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Bảo Trâm... thích quân nào nhất nhé?

VIDEO MỚI NHẤT

XEM THEM