Mặc dù dịch COVID-19 đang có những biến chuyển khôn lường, nhưng thể dục nghệ thuật TP HCM đã có những chú trọng trong tập luyện.

Thể dục nghệ thuật TP HCM chú trọng phòng chống COVID-19 trong tập luyện

/ Video khác
thứ sáu 14-2-2020 10:17:11 +07:00

Mặc dù dịch COVID-19 đang có những biến chuyển khôn lường, nhưng thể dục nghệ thuật TP HCM đã có những chú trọng trong tập luyện.

VIDEO MỚI NHẤT

XEM THEM