Top 5 dị nhân ở giải billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương 2022

Minh Châu/ Video khác
thứ sáu 7-10-2022 11:39:08 +07:00

Giải billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương 2022 tranh Cúp Becamex IJC - Number 1 diễn ra từ ngày 15-18/9 với rất nhiều kết quả đáng chú ý, trong đó nổi bật nhất hầu hết liên quan tới 5 cơ thủ.

VIDEO MỚI NHẤT

XEM THEM