Y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới với món quà ở lần thứ 3 trở lại của chiến dịch "Xin Cảm Ơn"

/ Video khác
thứ tư 29-4-2020 15:22:00 +07:00

Các y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cảm động khi lần thứ 3 chiến dịch Xin Cảm Ơn quay lại để hồng hành, hỗ trợ bệnh viện với một máy khử khuẩn không khí thật sự cần thiết.

VIDEO MỚI NHẤT

XEM THEM