Những bước đi mới của Võ thuật tổng hợp Việt Nam

Chí Trung/ Võ thuật
thứ sáu 25-12-2020 17:12:27 +07:00

Nhìn lại những nét đáng chú ý sau Hội nghị lần thứ 2 Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Việt Nam (VMMAF) về những dự định triển khai trong năm 2021.

VIDEO MỚI NHẤT

XEM THEM