Quy mô choáng ngợp của kỳ thi thăng đẳng môn Taekwondo TP.HCM lần 2 năm 2020

Chí Trung/ Võ thuật
chủ nhật 10-1-2021 19:5:08 +07:00

Kỳ thi lên 1, 2, 3 đẳng môn Taekwondo lần 2 năm 2020 được Liên đoàn Taekwondo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với quy mô choáng ngợp.

VIDEO MỚI NHẤT

XEM THEM