Steven Lê Hồng Nhựt tâm sự chuyện võ sĩ và học vấn

Chí Trung/ Võ thuật
thứ ba 2-2-2021 18:35:50 +07:00

Võ sĩ Muay Thái Steven Lê Hồng Nhựt tâm sự chuyện nghề võ sĩ và chỉ ra những điểm mà con đường học vấn đầy đủ có thể tương trợ cho chuyện nghề.

VIDEO MỚI NHẤT

XEM THEM