Tags: bai thi hoan hao cua lao tuong pham quoc khanh: Bài thi hoàn hảo của ‘lão tướng’ Phạm Quốc Khánh

Bài thi hoàn hảo của ‘lão tướng’ Phạm Quốc Khánh

Bài thi hoàn hảo của ‘lão tướng’ Phạm Quốc Khánh

07/06/2015 06:04

Phạm Quốc Khánh đã chứng minh rằng vì sao anh lại là niềm hy vọng vàng của Wushu taolu Việt Nam khi đạt số điểm 9,70 (số điểm cao thứ 2 ở nội dung trường quyền).