Tags: luu kim phung va nguyen thi oanh vao chung ket noi dung 100m nu: Lưu Kim Phụng và Nguyễn Thị Oanh vào chung kết nội dung 100m nữ

Lưu Kim Phụng và Nguyễn Thị Oanh vào chung kết nội dung 100m nữ

Lưu Kim Phụng và Nguyễn Thị Oanh vào chung kết nội dung 100m nữ

10/06/2015 00:24

Hai VĐV điền kinh của chúng ta là Lưu Kim Phụng và Nguyễn Thị Oanh đều đã dắt tay nhau vào vòng chung kết nội dung chạy 100m.