Tags: roberta vinci 0 2 flavia pennetta: Roberta Vinci 0-2 Flavia Pennetta

Roberta Vinci 0-2 Flavia Pennetta

Roberta Vinci 0-2 Flavia Pennetta

13/09/2015 23:27

Hạ gục Roberta Vinci sau 2 set với các tỉ số (7-6 và 6-2) đã giúp Flavia Pennetta lần đầu tiên lên ngôi tại Mỹ mở rộng.