Định nghĩa tối giản về footwork trong Boxing

Chí Trung/ Video
thứ tư 26-8-2020 19:9:37 +07:00

Khi nhắc đến footwork, mọi người chỉ nhắc đến nhanh và chậm nhưng lại bỏ qua các yếu tố tối quan trọng khác của footwork.

VIDEO MỚI NHẤT

XEM THEM