Xem xét địa điểm thi đấu tập trung cho VBA: Gọi tên TP.HCM

Chí Trung/ Video
thứ sáu 21-8-2020 21:4:20 +07:00

Trong các địa phương có khả năng để VBA tổ chức thi đấu tập trung thì TP.HCM lại “tỏa sáng” như một quyết định hợp lý đến từng yếu tố.

VIDEO MỚI NHẤT

XEM THEM