Môn thể thao

Phạm Xuân Tạo: Đá bóng đỡ một… miệng cơm & không muốn ví với Công Phượng

Con đường đến với bóng đá của Phạm Xuân Tạo như một thước phim với những lát cắt cuộc đời.
29/03/2019 22:30