Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

Thành Hưng
thứ sáu 15-11-2019 4:00:00 +07:00 0 bình luận
|
Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2, cập nhật từ phiên bản 7.22 của LMHT.

Danh sách các vị Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2:

TƯỚNG BẬC 1

Ivern

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số của Ivern
 • Nguyên tố: Rừng
 • Hệ: Tự Nhiên
 • Kỹ năng: Hạt Hư Hỏng. Ivern tạo một chiếc khiên cho đồng minh thấp máu nhất trong 5s. Lượng máu khiên theo cấp: 200 / 400 / 600.

KogMaw

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số KogMaw
 • Nguyên tố: Độc
 • Hệ: Mãnh Thú
 • Kỹ năng: Pháo Sinh Học. Kog'Maw bắn ra đạn sinh học vào một mục tiêu, gây sát thương phép. Sát thương theo cấp: 125 / 275 / 425.

Maokai

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Maokai
 • Nguyên tố: Rừng
 • Hệ: Tự Nhiên
 • Nội tại: Ma Pháp Nhựa Cây. Sau khi nhận sát thương từ kỹ năng, đòn đánh của Maokai sẽ hồi máu cho hắn ta. Lượng máu hồi theo cấp: 100 / 200 / 300.

Nasus

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Nasus
 • Nguyên tố: Ánh Sáng
 • Hệ: Hộ Vệ
 • Kỹ năng: Cơn Thịnh Nộ Sa Mạc. Nasus tạo ra một cơn bão khủng khiếp công kích những kẻ địch cạnh bên. Ông được tăng máu, tầm đánh, gây sát thương kẻ địch xung quanh. Sát thương/giây theo cấp: 35/70/105. Máu cộng thêm theo cấp: 200 / 400 / 600.

Ornn

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Ornn
 • Nguyên tố: Điện
 • Hệ: Hộ Về
 • Kỹ năng: Thổi Bễ. Ornn giải phóng những tia sét, gây sát thương và tăng tỷ lệ chí mạng thêm 20%. Sát thương theo cấp: 100 / 200 / 300.

Renekton

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Renekton
 • Nguyên tố: Cát
 • Hệ: Cuồng Chiến
 • Kỹ năng: Vũ Điệu Cá Sấu. Renekton vung vũ khí của hắn, gây sát thương lên các mục tiêu xung quanh và hồi cho hắn một lượng máu nhỏ dựa trên lượng sát thương đã gây ra. Sát thương theo cấp: 150 / 275 / 400, Lượng máu hồi theo cấp: 150 / 250 / 350.

Taliyah

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Taliyah
 • Nguyên tố: Đá
 • Hệ: Pháp Sư
 • Kỹ năng: Quăng Địa Chấn. Taliyah khiến một khu vực trồi lên dưới chân kẻ địch có nhiều mana nhất, gây sát thương và kéo mục tiêu từ xa về (với Tướng đánh xa) hoặc đẩy mục tiêu ra xa (với Tướng đánh gần). Sát thương theo cấp: 150 / 325 / 500.

Vayne

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Vayne
 • Nguyên tố: Ánh Sáng
 • Hệ: Cung Thủ
 • Nội tại: Mũi Tên Bạc. Mỗi đòn đánh thứ ba của Vayne tung ra trên một kẻ địch gây sát thương chuẩn dựa trên lượng máu tối đa của mục tiêu. % sát thương theo cấp: 8% / 12% / 16%.

Vladimir

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Vladimir
 • Nguyên tố: Nước
 • Hệ: Pháp Sư
 • Kỹ năng: Hút Máu. Vladimir hút máu mục tiêu đang tấn công, hồi lại máu theo lượng sát thương gây ra. Sát thương theo cấp: 175 / 300 / 425.

Warwick

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Warwick
 • Nguyên tố: Băng
 • Hệ: Mãnh Thú
 • Kỹ năng: Cắn Xé. Warwick xồ tới cắn mục tiêu thấp máu nhất, gây sát thương, làm choáng và hồi máu theo sát thương gây ra. Sát thương theo cấp: 150 / 225 / 300.

Zyra

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Zyra
 • Nguyên tố: Lửa
 • Hệ: Triệu Hồi.
 • Kỹ năng: Xum Xuê. Zyra triệu hồi 2 hạt giống ở vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ, biến chúng thành cây chiến đấu cho Zyra sau 3 giây, tấn công tổng cộng 4 lần. Sát thương theo cấp: 80 / 100 / 120. Số cây mọc lên 2/3/4.

TƯỚNG BẬC 2

Braum

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Braum Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Băng

- Hệ: Hộ Vệ

- Kỹ năng: Braum giương chiếc khiên của mình trong 4 giây, giảm mọi sát thương nhận vào theo tỷ lệ 70/80/90%.

Diana

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Diana Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Lửa

- Hệ: Sát Thủ

- Kỹ năng: Thác Bạc. Diana tạo ra 3/4/5 quả cầu bay quanh người, chúng sẽ phát nổ khi tiếp xúc với kẻ địch gây sát thương 80/100/120 cho mỗi quả cầu. Bên cạnh đó, Diana nhận được một lượng Khiên có máu là 150/250/350.

Jax

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Jax - Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Ánh Sáng

- Hệ: Cuồng Chiềno

- Kỹ năng: Phản Công. Jax né được tất cả các đòn tấn công trong 2 giây, rồi gây 150 / 250 / 350 sát thương lên tất cả kẻ thù xung quanh, gây choáng trong 1,5 giây.

Leblanc

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Leblanc Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Rừng.

- Hệ: Sát Thủ

- Kỹ năng: Sợi Xích Siêu Phàm. LeBlanc tung sợi xích ảo thuật vào một kẻ thù ngẫu nhiên, gây 200 / 450 / 700 và làm choáng trong 1,5 giây.

Malzahar

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Malzahar Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Bóng Tối.

- Hệ: Triệu Hồi.

- Kỹ năng: Bầy Bọ Hư Không. Triệu hồi 2/3/4 Bọ Hư Không. Bọ Hư Khônggây thêm 30 / 60 / 90 sát thương phép và có 300 HP.

Neeko

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Neeko Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Rừng.

- Hệ: Tự Nhiên.

- Kỹ năng: Pháo Hạt. Neeko ném hạt giống vào một mục tiêu ngẫu nhiên. Hạt giống nổ tung 3 lần, gây 100 / 200 / 300 sát thương diện rộng.

Rek'Sai

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
RekSai Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Thép

- Hệ: Mãnh Thú

- Kỹ năng: Ngồm ngoám ngấu nghiến. Rek'Sai cắn 1 mục tiêu, gây 200/550/900 sát thương chuẩn.

Skarner

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Skarner Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Tinh Thể

- Hệ: Mãnh Thú

- Kỹ năng: Lớp Vỏ Tinh Thể. Skarner tạo một lớp giáp băng với lượng máu 150 / 450 / 750 trong 8 giây. Trong thời gian đó, Skarner được hưởng thêm 30% / 65% / 100% tốc độ tấn công.

Syndra:

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Syndra Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Nước.

- Hệ: Pháp Sư

Kỹ năng: Thủy Cầu. Syndra tạo ra một quả cầu nước lên một kẻ địch ngẫu nhiên, gây 175 / 350 / 525 sát thương diện rộng lên kẻ thù xung quanh.

Thresh:

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thresh Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Nước

- Hệ: Hộ Vệ

- Kỹ năng: Con Đường Tăm Tối - Thresh ném lồng đèn vào đồng minh thấp máu nhất, tạo ra một chiếc khiến có lượng máu là 200 / 300 / 400 cho mục tiêu và đồng minh lân cận trong vài giây.

Varus

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Varus Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Lửa

- Hệ: Cung Thủ

- Kỹ năng: Mũi Tên Xuyên Phá. Varus giương cung, vận sức trong 1,5 giây và bắn ra một mũi tên cực mạnh, gây 225 / 450 / 675 sát thương theo một đường thẳng.

Volibear

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Volibear Đấu Trường Chân lý Mùa 2

- Nguyên tố: Điên/Băng

- Hệ: Cuồng Chiến

- Kỹ năng: Nổi Điên. Volibear sẽ cắn xé kẻ thù. Nếu mục tiêu có HP < 35%, mục tiêu sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức và Volibear sẽ được hồi lại mana.

Yasuo:

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Yasuo Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Gió

- Hệ: Kiếm khách

- Kỹ năng : Trăn Trối (R): Dịch chuyển lập tức tới kẻ địch nhiều trang bị nhất, hất tung chúng đồng thời chém liên tiếp 3/5/7 lần.

TƯỚNG BẬC 3

Aatrox

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Aatrox Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Ánh Sáng

- Hệ: Kiếm Khách

- Kỹ năng: Quỷ Kiếm Darkin. Aatrox đập kiếm về phía trước, gây 250 / 500 / 750 sát thương diện rộng lên kẻ thù.

Azir

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Azir Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Cát

- Hệ: Triệu Hồi Sư.

- Kỹ năng: Lính cát - Azir triệu tập một Người lính cát trong 6 giây. Bất cứ khi nào Azir tấn công, lính cát cũng tấn công. Chúng gây 125 / 250 / 375 sát thương lên kẻ thù theo 1 đường thẳng.

Ezreal

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Ezreal Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Băng

- Hệ: Cung Thủ

- Kỹ năng: Phát bắn thần bí (Q). Ezreal bắn ra một luồng năng lượng, gây 200 / 400 / 600 sát thương, làm chậm kẻ thủ ít máu nhất và gây hiệu ứng đòn đánh.

Kindred (Làm lại)

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Kindred Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Bóng tối / Lửa

- Hệ: Cung Thủ

- Kỹ năng: (Q) Vũ Điệu Xạ Tiễn: Sói lao tới kẻ thù Kindred đang tấn công trong vài giây và gây ra 150/325/500 sát thương phép sau đó.

Mundo

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Mundo Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Độc

- Hệ: Cuồng Chiến

- Kỹ năng: Hooc môn Hưng Phấn. Dr. Mundo tạo ra một đám mây độc hại xung quanh mình trong 8 giây, gây sát thương phép 40/110/160 + 1,25% máu tối đa cho tất cả kẻ địch gần đó mỗi giây, hồi cho hắn 100/150 / 200% máu.

Nautilus

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Nautilus Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Nước

- Hệ: Hộ Vệ

- Kỹ năng: Thuỷ Lôi Tầm Nhiệt. Nautilus phóng 1 quả ngư lôi tìm tới kẻ địch xa nhất, gây 100 / 200 / 300 sát thương trên đường đi, hất tung kẻ thù và làm choáng trong 3/4/5s.

Nocturne

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Nocturne Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Th

- Hệ: Sát thủ

- Kỹ năng: Lưỡi dao bóng tối (nội tại). Mỗi đòn tấn công thứ ba, Nocturne được tăng dame và gây sát thương lên tất cả kẻ địch xung quanh, đồng thời hồi máu bằng 40% / 60% / 80% lượng sát thương gây ra.

Qiyana

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Qiyana Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Đa Dạng. Tướng tộc biến đổi có thể thay đổi tộc của mình khi bắt đầu trận đấu thành Gió, Lửa, Nước hoặc Rừng Xanh.

- Hệ: Sát thủ.

- Kỹ năng: Nhát Chém Nguyên Tố. Qiyana tạo ra một luồng gió, gây 300 / 500 / 700 sát thương và làm choáng 3 / 4 / 5s tất cả kẻ địch mà nó đi qua.

Sion

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Sion Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Bóng Tối

- Hệ: Cuồng Chiến

- Kỹ năng: Cú Nện Tàn Khốc. Sion vận sức tung một cú nện rìu cực mạnh về phía trước, gây 200 / 400 / 600 sát thương và hất tung kẻ thù.

Sivir

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Sivir Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Cát

- Hệ: Kiếm Khách

- Kỹ năng: Nảy bật (W). Trong 5 giây, đòn tấn công của sivir nảy lên tới 10 lần. Mỗi lần nảy gây sát thương 100/125/150% và gây hiệu ứng đòn đánh.

Soraka

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Soraka Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Ánh Sáng

- Hệ: Bí Ẩn

- Kỹ năng: Điểm Phân Cực. Tạo ra một vùng xoáy ở khu vực có kẻ thù ngẫu nhiên, gây 150 / 300 / 450 sát thương và ngăn kẻ địch trong phạm vi ảnh hưởng hồi mana trong 3/5/7s.

Veigar

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Veigar Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Bóng Tối.

- Hệ: Pháp Sư

- Kỹ năng: Vụ Nổ Vũ Trụ. Veigar tấn công kẻ địch với quả cầu năng lượng, gây 300 / 600 / 900 sát thương. Kỹ năng này sẽ ngay lập tức hạ gục mục tiêu nếu chúng có số sao thấp hơn Veigar.

TƯỚNG BẬC 4

Annie:

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Annie Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Lửa

- Hệ: Triệu Hồi

- Kỹ năng: Triệu hồi Tibber. Annie gọi chú gấu Tibbers của mình ra, gây sát thương 100/200/300 theo thời gian lên bán kính 2 ô xung quanh nó. Tibber có lượng máu là 2200, giáp 20 và sát thương tay là 150 / 300 / 1000.

Ashe (Làm lại)

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Ashe Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Tinh Thể

- Hệ: Cung Thủ

- Kỹ năng: Chú Tâm Tiễn. Trong 5 giây, Ashe tăng + 50/75/250% tốc độ tấn công và các đòn tấn công cơ bản của cô bắn một phát 5 mũi tên gây 5% / 30% / 35% sát thương cơ bản.

Brand

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Brand Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Lửa

- Hệ: Pháp Sư

- Kỹ năng:Bão lửa. Brand phóng ra một quả cầu lửa có khả năng nảy, gây 250 / 450 / 650 sát thương lên những kẻ địch trúng phải, nảy liên tục 4 / 6 / 20 lần.

Janna

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Janna Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Gió (tăng khả năng né tránh)

- Hệ: Bí Ẩn

- Kỹ năng: Gió Mùa (R). Janna tạo ra một luồng gió kéo dài 3 giây giúp hồi máu cho đồng đội theo 20% / 30% / 100% lượng HP tối đa của họ và làm choáng kẻ địch ở gần trong 1 giây.


Kha'zix (Làm lại)

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Khazix Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Cát.

- Hệ: Sát Thủ

- Kỹ năng: Đột Kích Hư Không (R). Kha'zix tàng hình trong một vài giây, sau đó tấn công mục tiêu thấp máu nhất, gây 100 / 200 / 500 sát thương chí mạng, và hồi 5 / 10 / 15
mana.

Malphite

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Malphite Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Đá

- Hệ: Hộ Vệ

- Kỹ năng: Không thể cản phá (R). Malphite tiến về phía một kẻ địch ngẫu nhiên, gây sát thương 125/200/275 và đánh bật tất cả kẻ địch gần đó lên không trung, làm choáng chúng trong 2 / 2.5 / 5 giây.

Olaf

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Olaf Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Băng

- Hệ: Cuồng Chiến

- Kỹ năng: Tận Thế Ragnarok. Olaf được hưởng tốc độ tấn công và đòn đánh hút máu, miễn nhiễm cc cho đến cuối lượt đấu.

Twitch:

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Twitch Đâu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Độc

- Hệ: Cung Thủ.

- Kỹ năng: Nhắm Mắt Bắn Bừa. Twitch xả toàn bộ sức mạnh của chiếc nỏ, có khả năng bắn cực xa và dược cộng thêm 125% / 150% / 200% sát thương trong 8s.

Yorick

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Yorick Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Ánh sáng

- Hệ: Triệu Hồi

- Kỹ năng: Yorick ban phước cho 3/5/10 những đồng minh ít máu nhất, ngoại trừ những con ma của hắn. khi các đồng minh được ban phước chết, hắn hồi sinh chúng thành ma cà rồng với 750 / 1350 / 2700 máu và 100 / 200 / 300 sát thương vật lý.

TƯỚNG BẬC 5

Master Yi

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Master Yi Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyến Tố: Bóng Tối.

- Hệ: Bí Ẩn / Kiếm Khách

- Kỹ năng : Thiền. Ngồi thiền và hồi 30% máu và trở lên không thể bị chọn làm mục tiêu trong 1,5 giây, sau khi thiền được tăng 100% tốc độ tấn công và được cộng 50/75/500 sát thương phép cho mỗi đón đánh trong 6s.

Nami

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Nami Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

Nguyên Tố: Nước

- Hệ: Bí Ẩn

- Kỹ năng: Sóng Thần. Nami tạo nên một cơn sóng thần nhắm vào một kẻ địch ngẫu nhiên, cơn thuỷ triều hất tung và gây 150 / 250 / 350 sát thương và làm choáng 1.5 / 2 / 2.5s tất cả những kẻ địch trên đường đi của nó, đồng thời tăng thêm 25 / 50 / 300 sát thương phép trên đòn đánh cho tất cả các đồng minh mà nó đi qua.

Singed

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Singed Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Độc

- Hệ: Giả Kim

- Kỹ năng: Phun Khói Độc. Để lại một vệt độc tố sau Singed, gây 250 / 500 / 2000 sát thương lên kẻ địch dẫm vào.

Taric

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Taric Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Tinh thể

- Hệ: Hộ Vệ

- Kỹ năng: Vũ Trụ Rạng Ngời. Sau một vài giây tích tụ sức mạnh, taric và tất cả các đồng minh trong pham vị 2 / 3 / 4 ô xung quanh được bất tử hộ thân trong 3 / 3 / 5s.

Zed (Làm lại)

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Zed Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Giá: 5 Vàng

- Nguyên Tố: Điện

- Hệ: Sát thủ / Triệu hồi sư

- Kỹ năng: Phân Thân Bóng Tối. Zed tạo ra một bản sao giống hệt hắn đằng sau kẻ địch mà hắn đang tấn công. Bản sao này cũng có kế thừa các vật phẩm, thuộc tính và HP hiện tại của Zed. Mana để tạo phân thân là 50 / 25 / 0.

Lux

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Lux Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Hệ: Thế Thân. Tướng tộc biến đổi có thể thay đổi tộc của mình khi bắt đầu trận đấu thành Gió, Lửa, Nước hoặc Rừng Xanh.

- Kỹ năng: Cầu Vồng Tối Thượng. Sau khi tích tụ năng lượng, Lux bắn một dải sáng gây 500/800/9999 sát thương lên tất cả mục tiêu trong vùng ảnh hưởng. Nếu hạ gục được một mục tiêu, Lux sẽ hồi lại 50 mana.

Bài liên quan
| Thành Hưng
Bình luận
Tin cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ
Có thể bạn quan tâm
Brazil bùng nổ trong 45 phút để ghi nhiều bàn hơn cả vòng bảng

Brazil bùng nổ trong 45 phút để ghi nhiều bàn hơn cả vòng bảng

24 phút trước World Cup

Đội tuyển Brazil đã nghiền nát Hàn Quốc chỉ sau một hiệp đấu. Màn trình diễn bùng nổ này trái ngược hoàn toàn với vòng bảng khó khăn mà họ trải qua.

Nhận định Bồ Đào Nha vs Thụy Sỹ: Vóc dáng nhà vô địch

Nhận định Bồ Đào Nha vs Thụy Sỹ: Vóc dáng nhà vô địch

32 phút trước Nhận định World Cup

Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Thụy Sỹ 02h00 ngày 07/12. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận Bồ Đào Nha vs Thụy Sỹ hôm nay chính xác nhất.

Nhận định Ma Rốc vs Tây Ban Nha: Khó khăn ngoài dự đoán

Nhận định Ma Rốc vs Tây Ban Nha: Khó khăn ngoài dự đoán

33 phút trước Nhận định World Cup

Nhận định bóng đá Ma Rốc vs Tây Ban Nha 22h00 ngày 06/12. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận Ma Rốc vs Tây Ban Nha hôm nay chính xác nhất.

Tỷ lệ kèo nhà cái Bồ Đào Nha vs Thụy Sỹ, World Cup 2022, 02h00 ngày 07/12

Tỷ lệ kèo nhà cái Bồ Đào Nha vs Thụy Sỹ, World Cup 2022, 02h00 ngày 07/12

33 phút trước Nhận định World Cup

Tỷ lệ kèo nhà cái Bồ Đào Nha vs Thụy Sỹ hôm nay lúc 02h00 ngày 07/12. Xem tỷ lệ nhà cái bóng đá trận Bồ Đào Nha vs Thụy Sỹ World Cup 2022 nhanh nhất, chính xác nhanh nhất.

Tỷ lệ kèo nhà cái Ma Rốc vs Tây Ban Nha, World Cup 2022, 22h00 ngày 06/12

Tỷ lệ kèo nhà cái Ma Rốc vs Tây Ban Nha, World Cup 2022, 22h00 ngày 06/12

34 phút trước Nhận định World Cup

Tỷ lệ kèo nhà cái Ma Rốc vs Tây Ban Nha hôm nay lúc 22h00 ngày 06/12. Xem tỷ lệ nhà cái bóng đá trận Ma Rốc vs Tây Ban Nha World Cup 2022 nhanh nhất, chính xác nhanh nhất.

Nhận định soi kèo World Cup 2022 hôm nay 6/12: Ma Rốc vs Tây Ban Nha

Nhận định soi kèo World Cup 2022 hôm nay 6/12: Ma Rốc vs Tây Ban Nha

37 phút trước Nhận định World Cup

Nhận định World Cup 2022 hôm nay ngày 6/12 mới nhất. Nhận định, soi kèo, dự đoán kết quả các trận đấu Hot nhất tại World Cup một cách chính xác nhất.

Neymar bắt kịp thành tích của Ronaldo và Pele ở World Cup

Neymar bắt kịp thành tích của Ronaldo và Pele ở World Cup

45 phút trước World Cup

Bàn thắng vào lưới Hàn Quốc đã giúp Neymar bắt kịp thành tích ghi bàn của Ronaldo de Lima và Pele tại các vòng chung kết World Cup.

Danh sách vua phá lưới World Cup 2022: Mbappe độc chiếm ngôi đầu

Danh sách vua phá lưới World Cup 2022: Mbappe độc chiếm ngôi đầu

1 giờ trước World Cup

Danh sách vua phá lưới World Cup 2022 được cập nhật với việc Kylian Mbappe vươn lên độc chiếm ngôi đầu với 5 bàn thắng tính đến ngày thi đấu 4/12.

Link xem trực tiếp Brazil vs Hàn Quốc 2h hôm nay, vòng 1/8 World Cup 2022

Link xem trực tiếp Brazil vs Hàn Quốc 2h hôm nay, vòng 1/8 World Cup 2022

2 giờ trước Trực tiếp World Cup

Cập nhật link xem trực tiếp Brazil vs Hàn Quốc VTV5 VTV3 VTV2 World Cup 2022 (2h, 6/12). VTV2 VTV3 trực tiếp bóng đá trận đấu Brazil vs Hàn Quốc trên Webthethao.vn.

Soi kèo Brazil vs Hàn Quốc: Toàn thắng trước kẻ yếu

Soi kèo Brazil vs Hàn Quốc: Toàn thắng trước kẻ yếu

3 giờ trước Nhận định World Cup

Soi kèo Brazil vs Hàn Quốc hôm nay lúc 2h ngày 6/12 tại World Cup 2022. Chuyên gia soi kèo trước trận đấu Brazil vs Hàn Quốc chuẩn xác nhất.

SofM sẽ ở lại Việt Nam, gia nhập một đội tuyển tại VCS?

SofM sẽ ở lại Việt Nam, gia nhập một đội tuyển tại VCS?

3 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Sau nhiều năm chinh chiến trên đất khách, SofM sẽ ở lại Việt Nam và gia nhập một đội tuyển VCS bất chấp những lời chèo kéo tại LPL và LCS?

Jax được làm ở mùa 13 LOL, thêm tùy chọn với lối chơi SMPT

Jax được làm ở mùa 13 LOL, thêm tùy chọn với lối chơi SMPT

3 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Riot Games sẽ tập trung vào việc biến chiêu cuối (R) Sức Mạnh Bậc Thầy của Jax trở thành một kỹ năng tăng tiến sức mạnh tốt hơn về cuối trận, đồng thời có tương tác với SMPT.

Kết quả billiards World Cup mới nhất 5/12: Đón xem Bao Phương Vinh

Kết quả billiards World Cup mới nhất 5/12: Đón xem Bao Phương Vinh

4 giờ trước Billiards

World Cup tại Sharm El Sheikh, Ai Cập vừa khởi đầu vòng loại ngày 4/12 theo giờ địa phương. VIệt Nam có cơ thủ Bao Phương Vinh tham dự vòng loại 2 ở bảng G.

Link xem trực tiếp Croatia vs Nhật Bản 22h hôm nay, vòng 1/8 World Cup 2022

Link xem trực tiếp Croatia vs Nhật Bản 22h hôm nay, vòng 1/8 World Cup 2022

4 giờ trước Trực tiếp World Cup

Cập nhật link xem trực tiếp Croatia vs Nhật Bản VTV5 VTV3 VTV2 World Cup 2022 (2h, 5/12). VTV2 VTV3 trực tiếp bóng đá trận đấu Croatia vs Nhật Bản trên Webthethao.vn.

Nhận định Brazil vs Hàn Quốc: Khó cản Selecao

Nhận định Brazil vs Hàn Quốc: Khó cản Selecao

4 giờ trước Nhận định World Cup

Nhận định bóng đá Brazil vs Hàn Quốc 02h00 ngày 6/12. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận Brazil vs Hàn Quốc hôm nay chính xác nhất.

Nhận định soi kèo World Cup 2022 hôm nay 5/12: Brazil vs Hàn Quốc

Nhận định soi kèo World Cup 2022 hôm nay 5/12: Brazil vs Hàn Quốc

5 giờ trước Nhận định World Cup

Nhận định World Cup 2022 hôm nay ngày 5/12 mới nhất. Nhận định, soi kèo, dự đoán kết quả các trận đấu Hot nhất tại World Cup một cách chính xác nhất.

Trực tiếp World Cup 2022 ngày 5/12, VTV3 VTV2 trực tiếp bóng đá hôm nay

Trực tiếp World Cup 2022 ngày 5/12, VTV3 VTV2 trực tiếp bóng đá hôm nay

6 giờ trước Trực tiếp World Cup

Xem trực tiếp bóng đá World Cup 2022 vòng 1/8 hôm nay. VTV3 VTV2 trực tiếp World Cup, Video Link xem các trận đấu hay nhất Webthethao.

Đội hình ra sân chính thức trận Nhật Bản vs Croatia: Siêu dự bị đá chính

Đội hình ra sân chính thức trận Nhật Bản vs Croatia: Siêu dự bị đá chính

6 giờ trước World Cup

Đội hình ra sân chính thức trận Nhật Bản vs Croatia diễn ra lúc 22h00 ngày 5/12 tại World Cup 2022. Xem danh sách cầu thủ ra sân trận Nhật Bản vs Croatia.

Nhận định Nhật Bản vs Croatia: Samurai quả cảm

Nhận định Nhật Bản vs Croatia: Samurai quả cảm

6 giờ trước Nhận định World Cup

Nhận định bóng đá Nhật Bản vs Croatia 22h00 ngày 05/12. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận Nhật Bản vs Croatia hôm nay chính xác nhất.

Soi kèo Croatia vs Nhật Bản: Không đủ trong 90 phút

Soi kèo Croatia vs Nhật Bản: Không đủ trong 90 phút

9 giờ trước Nhận định World Cup

Soi kèo Croatia vs Nhật Bản hôm nay lúc 22h ngày 5/12 tại World Cup 2022. Chuyên gia soi kèo trước trận đấu Croatia vs Nhật Bản chuẩn xác nhất.

Siêu máy tính dự đoán 4 đội có khả năng cao nhất vào chung kết World Cup: Họ là ai?

Siêu máy tính dự đoán 4 đội có khả năng cao nhất vào chung kết World Cup: Họ là ai?

9 giờ trước World Cup

Hệ thống máy tính của Opta nhận định, dự đoán 4 đội tuyển có khả năng vào chung kết cao nhất, trong đó hai đại diện Nam Mỹ có khả năng vô địch cao nhất.

Nhật Bản quyết tâm chinh phục cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước này

Nhật Bản quyết tâm chinh phục cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước này

9 giờ trước World Cup

Dù nhiều lần lọt vào vòng 16 đội, đội tuyển Nhật Bản vẫn chưa bao giờ đặt chân đến loạt trận tứ kết của một kỳ World Cup.

Ông Dương Văn Hiền không còn làm trưởng ban, Ban trọng tài VFF có "sếp" mới

Ông Dương Văn Hiền không còn làm trưởng ban, Ban trọng tài VFF có "sếp" mới

10 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp vào chiều nay (5/12) để kiện toàn bộ máy mới. Theo đó, Ban Trọng tài VFF có thay đổi ở vị trí trưởng ban.

World Cup 2022: Nhận định, dự đoán Brazil vs Hàn Quốc

World Cup 2022: Nhận định, dự đoán Brazil vs Hàn Quốc

10 giờ trước Video World Cup

Nhận định bóng đá Brazil vs Hàn Quốc 02h00 ngày 06/12. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận Brazil vs Hàn Quốc hôm nay chính xác nhất.

Xuất hiện ít phút, lão tướng Ngô Văn Kiều tỏa sáng giúp Khánh Hoà đánh bại Ninh Bình

Xuất hiện ít phút, lão tướng Ngô Văn Kiều tỏa sáng giúp Khánh Hoà đánh bại Ninh Bình

11 giờ trước Bóng chuyền Việt Nam

Cặp đấu tái hiện trận chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2022 giữa Ninh Bình và Khánh Hòa đã được định đoạt bởi 2 tuyển thủ lão làng của bóng chuyền Việt Nam: Ngô Văn Kiều và Từ Thanh Thuận.

Phục thù Thái Bình thành công, Long An cho thấy đáng dấp của nhà vô địch

Phục thù Thái Bình thành công, Long An cho thấy đáng dấp của nhà vô địch

14 giờ trước Bóng chuyền Việt Nam

Sau màn trình diễn thất vọng ở trận đấu đầu tiên, Thanh Thúy cùng các đồng đội đã chơi đầy thuyết phục trước Thái Bình để có được chiến thắng đầu tiên tại Đại hội TDTT Toàn Quốc 2022.

HLV Lê Quốc Vượng: "Hàn Quốc khó san bằng khoảng cách với Brazil"

HLV Lê Quốc Vượng: "Hàn Quốc khó san bằng khoảng cách với Brazil"

15 giờ trước World Cup

HLV Lê Quốc Vượng nhận định với sức mạnh vượt trội, Brazil sẽ giành chiến thắng 2-1 trước Hàn Quốc tại vòng 1/8 World Cup 2022.

Fortunes of War: "Chiến binh của Vua" Charly Suarez săn đai IBF Châu Á ở tuổi khó tin

Fortunes of War: "Chiến binh của Vua" Charly Suarez săn đai IBF Châu Á ở tuổi khó tin

15 giờ trước Võ Thuật

Đấu boxing chuyên nghiệp ở tuổi 31, Charly Suarez nhanh chóng thể hiện đẳng cấp với chiếc đai WBA và giờ nhắm đến đai IBF Châu Á ở sự kiện Fortunes of War.

Tuyển Anh tấn công và phòng thủ tốt nhất World Cup 2022 liệu có chống được ĐKVĐ Pháp?

Tuyển Anh tấn công và phòng thủ tốt nhất World Cup 2022 liệu có chống được ĐKVĐ Pháp?

15 giờ trước World Cup

Ghi bàn nhiều nhất World Cup 2022 tính đến lúc này bên cạnh hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn, liệu tuyển Anh có hạ bệ được nhà ĐKVĐ tuyển Pháp ở tứ kết?

Trực tiếp bóng chuyền trong nhà đại hội thể thao toàn quốc 2022 hôm nay 5/12: Long An vs Thái Bình

Trực tiếp bóng chuyền trong nhà đại hội thể thao toàn quốc 2022 hôm nay 5/12: Long An vs Thái Bình

15 giờ trước Bóng chuyền Việt Nam

Link trực tiếp bóng chuyền trong nhà đại hội thể thao toàn quốc 2022 hôm nay 5/12. Trực tiếp bóng chuyền hôm nay mới nhất.

World Cup 2022: Nhận định, dự đoán Nhật Bản vs Croatia

World Cup 2022: Nhận định, dự đoán Nhật Bản vs Croatia

15 giờ trước Video World Cup

Nhận định bóng đá Nhật Bản vs Croatia 22h00 ngày 05/12. Chuyên gia phân tích tỷ lệ, soi kèo trận Nhật Bản vs Croatia hôm nay chính xác nhất.

Trang bị DTCL mùa 8 và cách ghép đồ mới nhất

Trang bị DTCL mùa 8 và cách ghép đồ mới nhất

16 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Cập nhật trang bị DTCL mùa 8 và cách ghép đồ ở phiên bản mới: Đấu Trường Chân Lý mùa 8 sẽ có những thay đổi gì về hệ thống trang bị?

XEM NGAY: Stephen Curry gây bão với 5 cú ném "ảo" đến nổi CĐV không tin là thật

XEM NGAY: Stephen Curry gây bão với 5 cú ném "ảo" đến nổi CĐV không tin là thật

16 giờ trước NBA

Trong một video được Sports Illustrated đang gây bão cộng đồng mạng, Stephen Curry đã thực hiện thành công 5 cú ném liên tiếp với cự ly hết chiều dài sân.

World Cup 2022: Pháp gặp Anh ở tứ kết, Mbappe hướng tới kỷ lục mới

World Cup 2022: Pháp gặp Anh ở tứ kết, Mbappe hướng tới kỷ lục mới

16 giờ trước Video World Cup

Vòng tứ kết của World Cup 2022 lại có thêm một cặp "oan gia" khi Anh và Pháp đối đầu. Trong khi đó, Mbappe đang cho thấy anh đủ sức đáp ứng mọi mong đợi.

Pháp nhận liên hoàn án phạt của FIFA vì Mbappe “nổi loạn”

Pháp nhận liên hoàn án phạt của FIFA vì Mbappe “nổi loạn”

17 giờ trước World Cup

Dù thể hiện rất ấn tượng trên sân nhưng bên ngoài đường biên những quyết định của Kylian Mbappe khiến Liên đoàn bóng đá Pháp liên tục phải đóng tiền phạt.

CLB chạy Bắc Ninh mang làn điệu quan họ ngọt ngào đến VIHM 2023 Herbalife Nutritrion

CLB chạy Bắc Ninh mang làn điệu quan họ ngọt ngào đến VIHM 2023 Herbalife Nutritrion

17 giờ trước VIHM Herbalife Nutrition

Được thành thành lập bởi những người yêu thích chạy bộ trên địa bàn Bắc Ninh, câu lạc bộ Bắc Ninh Run đang từng bước lan tỏa phong trào chạy bộ tới tất cả các địa phương. Nhóm chạy đặc biệt này sẽ tham dự VIHM 2023 Herbalife Nutritrion.

Dân mạng tiên tri cúp vàng đã ở trong mắt Mbappe

Dân mạng tiên tri cúp vàng đã ở trong mắt Mbappe

17 giờ trước World Cup

Kylian Mbappe tiếp tục tỏa sáng giúp Pháp đánh bại Ba Lan. Cư dân mạng đã nhanh chóng tiên đoán anh cùng Pháp sẽ đoạt cúp vàng.

Ba Lan bị loại, Lewandowski vẫn vượt thành tích ghi bàn của Pele

Ba Lan bị loại, Lewandowski vẫn vượt thành tích ghi bàn của Pele

18 giờ trước World Cup

Bàn thắng trên chấm 11m của Robert Lewandowski đã giúp tiền đạo người Ba Lan vượt mặt Pele trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG.

Hé lộ lý do Sterling về nước đột ngột bỏ lỡ trận Anh - Senegal

Hé lộ lý do Sterling về nước đột ngột bỏ lỡ trận Anh - Senegal

18 giờ trước World Cup

Raheem Sterling đã phải đột ngột quay trở về Anh bỏ lỡ trận gặp Senegal và chưa rõ có kịp dự trận tứ kết gặp tuyển Pháp hay không.

Đinh Hồng Quân: "Gà son" nay đã trở thành "Hắc Ưng" của Cocky Buffalo Boxing

Đinh Hồng Quân: "Gà son" nay đã trở thành "Hắc Ưng" của Cocky Buffalo Boxing

20 giờ trước Võ Thuật

Là một trong 3 võ sĩ Việt Nam thượng đài tại sự kiện tranh đai WBO thế giới cuối tuần này, Đinh Hồng Quân của Cocky Baffalo tiếp tục nhận nhiệm vụ "lĩnh ấn tiên phong".

Xem thêm
Nhận định