Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

Thành Hưng
thứ sáu 15-11-2019 4:00:00 +07:00 0 bình luận
|
Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2, cập nhật từ phiên bản 7.22 của LMHT.

Danh sách các vị Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2:

TƯỚNG BẬC 1

Ivern

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số của Ivern
 • Nguyên tố: Rừng
 • Hệ: Tự Nhiên
 • Kỹ năng: Hạt Hư Hỏng. Ivern tạo một chiếc khiên cho đồng minh thấp máu nhất trong 5s. Lượng máu khiên theo cấp: 200 / 400 / 600.

KogMaw

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số KogMaw
 • Nguyên tố: Độc
 • Hệ: Mãnh Thú
 • Kỹ năng: Pháo Sinh Học. Kog'Maw bắn ra đạn sinh học vào một mục tiêu, gây sát thương phép. Sát thương theo cấp: 125 / 275 / 425.

Maokai

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Maokai
 • Nguyên tố: Rừng
 • Hệ: Tự Nhiên
 • Nội tại: Ma Pháp Nhựa Cây. Sau khi nhận sát thương từ kỹ năng, đòn đánh của Maokai sẽ hồi máu cho hắn ta. Lượng máu hồi theo cấp: 100 / 200 / 300.

Nasus

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Nasus
 • Nguyên tố: Ánh Sáng
 • Hệ: Hộ Vệ
 • Kỹ năng: Cơn Thịnh Nộ Sa Mạc. Nasus tạo ra một cơn bão khủng khiếp công kích những kẻ địch cạnh bên. Ông được tăng máu, tầm đánh, gây sát thương kẻ địch xung quanh. Sát thương/giây theo cấp: 35/70/105. Máu cộng thêm theo cấp: 200 / 400 / 600.

Ornn

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Ornn
 • Nguyên tố: Điện
 • Hệ: Hộ Về
 • Kỹ năng: Thổi Bễ. Ornn giải phóng những tia sét, gây sát thương và tăng tỷ lệ chí mạng thêm 20%. Sát thương theo cấp: 100 / 200 / 300.

Renekton

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Renekton
 • Nguyên tố: Cát
 • Hệ: Cuồng Chiến
 • Kỹ năng: Vũ Điệu Cá Sấu. Renekton vung vũ khí của hắn, gây sát thương lên các mục tiêu xung quanh và hồi cho hắn một lượng máu nhỏ dựa trên lượng sát thương đã gây ra. Sát thương theo cấp: 150 / 275 / 400, Lượng máu hồi theo cấp: 150 / 250 / 350.

Taliyah

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Taliyah
 • Nguyên tố: Đá
 • Hệ: Pháp Sư
 • Kỹ năng: Quăng Địa Chấn. Taliyah khiến một khu vực trồi lên dưới chân kẻ địch có nhiều mana nhất, gây sát thương và kéo mục tiêu từ xa về (với Tướng đánh xa) hoặc đẩy mục tiêu ra xa (với Tướng đánh gần). Sát thương theo cấp: 150 / 325 / 500.

Vayne

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Vayne
 • Nguyên tố: Ánh Sáng
 • Hệ: Cung Thủ
 • Nội tại: Mũi Tên Bạc. Mỗi đòn đánh thứ ba của Vayne tung ra trên một kẻ địch gây sát thương chuẩn dựa trên lượng máu tối đa của mục tiêu. % sát thương theo cấp: 8% / 12% / 16%.

Vladimir

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Vladimir
 • Nguyên tố: Nước
 • Hệ: Pháp Sư
 • Kỹ năng: Hút Máu. Vladimir hút máu mục tiêu đang tấn công, hồi lại máu theo lượng sát thương gây ra. Sát thương theo cấp: 175 / 300 / 425.

Warwick

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Warwick
 • Nguyên tố: Băng
 • Hệ: Mãnh Thú
 • Kỹ năng: Cắn Xé. Warwick xồ tới cắn mục tiêu thấp máu nhất, gây sát thương, làm choáng và hồi máu theo sát thương gây ra. Sát thương theo cấp: 150 / 225 / 300.

Zyra

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thông số Zyra
 • Nguyên tố: Lửa
 • Hệ: Triệu Hồi.
 • Kỹ năng: Xum Xuê. Zyra triệu hồi 2 hạt giống ở vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ, biến chúng thành cây chiến đấu cho Zyra sau 3 giây, tấn công tổng cộng 4 lần. Sát thương theo cấp: 80 / 100 / 120. Số cây mọc lên 2/3/4.

TƯỚNG BẬC 2

Braum

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Braum Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Băng

- Hệ: Hộ Vệ

- Kỹ năng: Braum giương chiếc khiên của mình trong 4 giây, giảm mọi sát thương nhận vào theo tỷ lệ 70/80/90%.

Diana

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Diana Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Lửa

- Hệ: Sát Thủ

- Kỹ năng: Thác Bạc. Diana tạo ra 3/4/5 quả cầu bay quanh người, chúng sẽ phát nổ khi tiếp xúc với kẻ địch gây sát thương 80/100/120 cho mỗi quả cầu. Bên cạnh đó, Diana nhận được một lượng Khiên có máu là 150/250/350.

Jax

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Jax - Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Ánh Sáng

- Hệ: Cuồng Chiềno

- Kỹ năng: Phản Công. Jax né được tất cả các đòn tấn công trong 2 giây, rồi gây 150 / 250 / 350 sát thương lên tất cả kẻ thù xung quanh, gây choáng trong 1,5 giây.

Leblanc

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Leblanc Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Rừng.

- Hệ: Sát Thủ

- Kỹ năng: Sợi Xích Siêu Phàm. LeBlanc tung sợi xích ảo thuật vào một kẻ thù ngẫu nhiên, gây 200 / 450 / 700 và làm choáng trong 1,5 giây.

Malzahar

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Malzahar Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Bóng Tối.

- Hệ: Triệu Hồi.

- Kỹ năng: Bầy Bọ Hư Không. Triệu hồi 2/3/4 Bọ Hư Không. Bọ Hư Khônggây thêm 30 / 60 / 90 sát thương phép và có 300 HP.

Neeko

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Neeko Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Rừng.

- Hệ: Tự Nhiên.

- Kỹ năng: Pháo Hạt. Neeko ném hạt giống vào một mục tiêu ngẫu nhiên. Hạt giống nổ tung 3 lần, gây 100 / 200 / 300 sát thương diện rộng.

Rek'Sai

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
RekSai Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Thép

- Hệ: Mãnh Thú

- Kỹ năng: Ngồm ngoám ngấu nghiến. Rek'Sai cắn 1 mục tiêu, gây 200/550/900 sát thương chuẩn.

Skarner

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Skarner Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Tinh Thể

- Hệ: Mãnh Thú

- Kỹ năng: Lớp Vỏ Tinh Thể. Skarner tạo một lớp giáp băng với lượng máu 150 / 450 / 750 trong 8 giây. Trong thời gian đó, Skarner được hưởng thêm 30% / 65% / 100% tốc độ tấn công.

Syndra:

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Syndra Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Nước.

- Hệ: Pháp Sư

Kỹ năng: Thủy Cầu. Syndra tạo ra một quả cầu nước lên một kẻ địch ngẫu nhiên, gây 175 / 350 / 525 sát thương diện rộng lên kẻ thù xung quanh.

Thresh:

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Thresh Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Nước

- Hệ: Hộ Vệ

- Kỹ năng: Con Đường Tăm Tối - Thresh ném lồng đèn vào đồng minh thấp máu nhất, tạo ra một chiếc khiến có lượng máu là 200 / 300 / 400 cho mục tiêu và đồng minh lân cận trong vài giây.

Varus

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Varus Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Lửa

- Hệ: Cung Thủ

- Kỹ năng: Mũi Tên Xuyên Phá. Varus giương cung, vận sức trong 1,5 giây và bắn ra một mũi tên cực mạnh, gây 225 / 450 / 675 sát thương theo một đường thẳng.

Volibear

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Volibear Đấu Trường Chân lý Mùa 2

- Nguyên tố: Điên/Băng

- Hệ: Cuồng Chiến

- Kỹ năng: Nổi Điên. Volibear sẽ cắn xé kẻ thù. Nếu mục tiêu có HP < 35%, mục tiêu sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức và Volibear sẽ được hồi lại mana.

Yasuo:

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Yasuo Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Gió

- Hệ: Kiếm khách

- Kỹ năng : Trăn Trối (R): Dịch chuyển lập tức tới kẻ địch nhiều trang bị nhất, hất tung chúng đồng thời chém liên tiếp 3/5/7 lần.

TƯỚNG BẬC 3

Aatrox

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Aatrox Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Ánh Sáng

- Hệ: Kiếm Khách

- Kỹ năng: Quỷ Kiếm Darkin. Aatrox đập kiếm về phía trước, gây 250 / 500 / 750 sát thương diện rộng lên kẻ thù.

Azir

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Azir Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Cát

- Hệ: Triệu Hồi Sư.

- Kỹ năng: Lính cát - Azir triệu tập một Người lính cát trong 6 giây. Bất cứ khi nào Azir tấn công, lính cát cũng tấn công. Chúng gây 125 / 250 / 375 sát thương lên kẻ thù theo 1 đường thẳng.

Ezreal

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Ezreal Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Băng

- Hệ: Cung Thủ

- Kỹ năng: Phát bắn thần bí (Q). Ezreal bắn ra một luồng năng lượng, gây 200 / 400 / 600 sát thương, làm chậm kẻ thủ ít máu nhất và gây hiệu ứng đòn đánh.

Kindred (Làm lại)

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Kindred Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Bóng tối / Lửa

- Hệ: Cung Thủ

- Kỹ năng: (Q) Vũ Điệu Xạ Tiễn: Sói lao tới kẻ thù Kindred đang tấn công trong vài giây và gây ra 150/325/500 sát thương phép sau đó.

Mundo

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Mundo Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Độc

- Hệ: Cuồng Chiến

- Kỹ năng: Hooc môn Hưng Phấn. Dr. Mundo tạo ra một đám mây độc hại xung quanh mình trong 8 giây, gây sát thương phép 40/110/160 + 1,25% máu tối đa cho tất cả kẻ địch gần đó mỗi giây, hồi cho hắn 100/150 / 200% máu.

Nautilus

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Nautilus Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Nước

- Hệ: Hộ Vệ

- Kỹ năng: Thuỷ Lôi Tầm Nhiệt. Nautilus phóng 1 quả ngư lôi tìm tới kẻ địch xa nhất, gây 100 / 200 / 300 sát thương trên đường đi, hất tung kẻ thù và làm choáng trong 3/4/5s.

Nocturne

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Nocturne Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Th

- Hệ: Sát thủ

- Kỹ năng: Lưỡi dao bóng tối (nội tại). Mỗi đòn tấn công thứ ba, Nocturne được tăng dame và gây sát thương lên tất cả kẻ địch xung quanh, đồng thời hồi máu bằng 40% / 60% / 80% lượng sát thương gây ra.

Qiyana

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Qiyana Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Đa Dạng. Tướng tộc biến đổi có thể thay đổi tộc của mình khi bắt đầu trận đấu thành Gió, Lửa, Nước hoặc Rừng Xanh.

- Hệ: Sát thủ.

- Kỹ năng: Nhát Chém Nguyên Tố. Qiyana tạo ra một luồng gió, gây 300 / 500 / 700 sát thương và làm choáng 3 / 4 / 5s tất cả kẻ địch mà nó đi qua.

Sion

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Sion Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Bóng Tối

- Hệ: Cuồng Chiến

- Kỹ năng: Cú Nện Tàn Khốc. Sion vận sức tung một cú nện rìu cực mạnh về phía trước, gây 200 / 400 / 600 sát thương và hất tung kẻ thù.

Sivir

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Sivir Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Cát

- Hệ: Kiếm Khách

- Kỹ năng: Nảy bật (W). Trong 5 giây, đòn tấn công của sivir nảy lên tới 10 lần. Mỗi lần nảy gây sát thương 100/125/150% và gây hiệu ứng đòn đánh.

Soraka

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Soraka Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Ánh Sáng

- Hệ: Bí Ẩn

- Kỹ năng: Điểm Phân Cực. Tạo ra một vùng xoáy ở khu vực có kẻ thù ngẫu nhiên, gây 150 / 300 / 450 sát thương và ngăn kẻ địch trong phạm vi ảnh hưởng hồi mana trong 3/5/7s.

Veigar

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Veigar Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Bóng Tối.

- Hệ: Pháp Sư

- Kỹ năng: Vụ Nổ Vũ Trụ. Veigar tấn công kẻ địch với quả cầu năng lượng, gây 300 / 600 / 900 sát thương. Kỹ năng này sẽ ngay lập tức hạ gục mục tiêu nếu chúng có số sao thấp hơn Veigar.

TƯỚNG BẬC 4

Annie:

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Annie Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Lửa

- Hệ: Triệu Hồi

- Kỹ năng: Triệu hồi Tibber. Annie gọi chú gấu Tibbers của mình ra, gây sát thương 100/200/300 theo thời gian lên bán kính 2 ô xung quanh nó. Tibber có lượng máu là 2200, giáp 20 và sát thương tay là 150 / 300 / 1000.

Ashe (Làm lại)

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Ashe Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Tinh Thể

- Hệ: Cung Thủ

- Kỹ năng: Chú Tâm Tiễn. Trong 5 giây, Ashe tăng + 50/75/250% tốc độ tấn công và các đòn tấn công cơ bản của cô bắn một phát 5 mũi tên gây 5% / 30% / 35% sát thương cơ bản.

Brand

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Brand Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Lửa

- Hệ: Pháp Sư

- Kỹ năng:Bão lửa. Brand phóng ra một quả cầu lửa có khả năng nảy, gây 250 / 450 / 650 sát thương lên những kẻ địch trúng phải, nảy liên tục 4 / 6 / 20 lần.

Janna

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Janna Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Gió (tăng khả năng né tránh)

- Hệ: Bí Ẩn

- Kỹ năng: Gió Mùa (R). Janna tạo ra một luồng gió kéo dài 3 giây giúp hồi máu cho đồng đội theo 20% / 30% / 100% lượng HP tối đa của họ và làm choáng kẻ địch ở gần trong 1 giây.


Kha'zix (Làm lại)

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Khazix Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Cát.

- Hệ: Sát Thủ

- Kỹ năng: Đột Kích Hư Không (R). Kha'zix tàng hình trong một vài giây, sau đó tấn công mục tiêu thấp máu nhất, gây 100 / 200 / 500 sát thương chí mạng, và hồi 5 / 10 / 15
mana.

Malphite

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Malphite Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Đá

- Hệ: Hộ Vệ

- Kỹ năng: Không thể cản phá (R). Malphite tiến về phía một kẻ địch ngẫu nhiên, gây sát thương 125/200/275 và đánh bật tất cả kẻ địch gần đó lên không trung, làm choáng chúng trong 2 / 2.5 / 5 giây.

Olaf

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Olaf Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên tố: Băng

- Hệ: Cuồng Chiến

- Kỹ năng: Tận Thế Ragnarok. Olaf được hưởng tốc độ tấn công và đòn đánh hút máu, miễn nhiễm cc cho đến cuối lượt đấu.

Twitch:

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Twitch Đâu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Độc

- Hệ: Cung Thủ.

- Kỹ năng: Nhắm Mắt Bắn Bừa. Twitch xả toàn bộ sức mạnh của chiếc nỏ, có khả năng bắn cực xa và dược cộng thêm 125% / 150% / 200% sát thương trong 8s.

Yorick

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Yorick Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Ánh sáng

- Hệ: Triệu Hồi

- Kỹ năng: Yorick ban phước cho 3/5/10 những đồng minh ít máu nhất, ngoại trừ những con ma của hắn. khi các đồng minh được ban phước chết, hắn hồi sinh chúng thành ma cà rồng với 750 / 1350 / 2700 máu và 100 / 200 / 300 sát thương vật lý.

TƯỚNG BẬC 5

Master Yi

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Master Yi Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyến Tố: Bóng Tối.

- Hệ: Bí Ẩn / Kiếm Khách

- Kỹ năng : Thiền. Ngồi thiền và hồi 30% máu và trở lên không thể bị chọn làm mục tiêu trong 1,5 giây, sau khi thiền được tăng 100% tốc độ tấn công và được cộng 50/75/500 sát thương phép cho mỗi đón đánh trong 6s.

Nami

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Nami Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

Nguyên Tố: Nước

- Hệ: Bí Ẩn

- Kỹ năng: Sóng Thần. Nami tạo nên một cơn sóng thần nhắm vào một kẻ địch ngẫu nhiên, cơn thuỷ triều hất tung và gây 150 / 250 / 350 sát thương và làm choáng 1.5 / 2 / 2.5s tất cả những kẻ địch trên đường đi của nó, đồng thời tăng thêm 25 / 50 / 300 sát thương phép trên đòn đánh cho tất cả các đồng minh mà nó đi qua.

Singed

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Singed Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Độc

- Hệ: Giả Kim

- Kỹ năng: Phun Khói Độc. Để lại một vệt độc tố sau Singed, gây 250 / 500 / 2000 sát thương lên kẻ địch dẫm vào.

Taric

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Taric Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Nguyên Tố: Tinh thể

- Hệ: Hộ Vệ

- Kỹ năng: Vũ Trụ Rạng Ngời. Sau một vài giây tích tụ sức mạnh, taric và tất cả các đồng minh trong pham vị 2 / 3 / 4 ô xung quanh được bất tử hộ thân trong 3 / 3 / 5s.

Zed (Làm lại)

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Zed Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Giá: 5 Vàng

- Nguyên Tố: Điện

- Hệ: Sát thủ / Triệu hồi sư

- Kỹ năng: Phân Thân Bóng Tối. Zed tạo ra một bản sao giống hệt hắn đằng sau kẻ địch mà hắn đang tấn công. Bản sao này cũng có kế thừa các vật phẩm, thuộc tính và HP hiện tại của Zed. Mana để tạo phân thân là 50 / 25 / 0.

Lux

Danh sách Tướng Đấu Trường Chân Lý Mùa 2
Lux Đấu Trường Chân Lý Mùa 2

- Hệ: Thế Thân. Tướng tộc biến đổi có thể thay đổi tộc của mình khi bắt đầu trận đấu thành Gió, Lửa, Nước hoặc Rừng Xanh.

- Kỹ năng: Cầu Vồng Tối Thượng. Sau khi tích tụ năng lượng, Lux bắn một dải sáng gây 500/800/9999 sát thương lên tất cả mục tiêu trong vùng ảnh hưởng. Nếu hạ gục được một mục tiêu, Lux sẽ hồi lại 50 mana.

Bài liên quan
| Thành Hưng
Bình luận
Tin cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ
Có thể bạn quan tâm
Cập nhật Liên Quân mới nhất 30/11: Paine bị giảm sức mạnh

Cập nhật Liên Quân mới nhất 30/11: Paine bị giảm sức mạnh

1 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Bên cạnh việc chỉnh sửa một số vị tướng như Laville, Paine hay Veres, bản cập nhật Liên Quân 30/11 còn có một vài điểu chỉnh liên quan đến cơ chế bảo hộ rừng đầu trận.

Kết quả AIC 2023 Liên Quân hôm nay mới nhất

Kết quả AIC 2023 Liên Quân hôm nay mới nhất

1 giờ trước ESPORTS

Kết quả AIC Liên Quân 2023. Cùng đồng hành với Saigon Phantom, V Gaming và GG Live tại AIC 2023, giải đấu Liên Quân quốc tế cuối cùng trong năm.

Bảng xếp hạng AIC 2023 Liên Quân Mobile

Bảng xếp hạng AIC 2023 Liên Quân Mobile

3 giờ trước ESPORTS

BXH AIC 2023. Cập nhật kết quả cùng bảng xếp hạng AIC Liên Quân 2023 hôm nay mới nhất từ webthethao.vn.

Lịch thi đấu AIC 2023 Liên Quân: SGP cùng bảng đương kim vô địch RPL, VGM đại chiến GGL

Lịch thi đấu AIC 2023 Liên Quân: SGP cùng bảng đương kim vô địch RPL, VGM đại chiến GGL

4 giờ trước ESPORTS

Lịch thi đấu AIC Liên Quân 2023 mới nhất. Giải đấu quốc tế Arena of Valor International Championship 2023 sẽ trở lại vào cuối năm, quy tụ 18 đội tuyển hàng đầu thế giới.

Vị khách đặc biệt bất ngờ góp mặt trong buổi tập của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam

Vị khách đặc biệt bất ngờ góp mặt trong buổi tập của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam

9 giờ trước Bóng chuyền Việt Nam

Bà Feng Kun, huyền thoại chuyền hai Trung Quốc đồng thời là nhà vô địch Olympic Athens bất ngờ xuất hiện trong buổi tập của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam.

“Nữ hoàng điền kinh Singapore” Shanti Pereira nhận thưởng siêu khủng sau SEA Games 32 và Asian Games 19

“Nữ hoàng điền kinh Singapore” Shanti Pereira nhận thưởng siêu khủng sau SEA Games 32 và Asian Games 19

10 giờ trước Điền kinh

Singapore chi ra số tiền cực lớn để trao thưởng cho những VĐV giành huy chương ở SEA Games 32 và Asian Games 19. Trong đó, “Nữ hoàng điền kinh” Shanti Pereira giành được số tiền thưởng kỷ lục.

Ruberto giành Chiếc giày vàng U17 thế giới và phá kỷ lục mọi thời đại?

Ruberto giành Chiếc giày vàng U17 thế giới và phá kỷ lục mọi thời đại?

11 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Augustin Ruberto đang cầm chắc danh hiệu Chiếc giày vàng giải U17 thế giới. Không những thế, tiền đạo tuyển Argentina còn có thể phá kỷ lục mọi thời đại.

Bản tin bóng chuyền 30/11: Đội tuyển Việt Nam đổi địa điểm tập trung, Kim Huệ trở thành đại sứ Golf

Bản tin bóng chuyền 30/11: Đội tuyển Việt Nam đổi địa điểm tập trung, Kim Huệ trở thành đại sứ Golf

11 giờ trước Bóng chuyền

Bản tin bóng chuyền 30/11: Đội tuyển Việt Nam đổi địa điểm tập trung, Kim Huệ trở thành đại sứ Golf

Đối thủ chấn thương, cựu thủy quân lục chiến Mỹ rút khỏi sự kiện MMA lớn nhất năm

Đối thủ chấn thương, cựu thủy quân lục chiến Mỹ rút khỏi sự kiện MMA lớn nhất năm

11 giờ trước Võ Thuật

Cơ hội để Jesse James Bernal - chàng cựu thủy quân lục chiến Mỹ xuất hiện tại sự kiện lớn nhất MMA Việt Nam ngày 9/12 tới đã không còn.

Dự đoán Backa Topola vs West Ham, 0h45 ngày 1/12, Europa League

Dự đoán Backa Topola vs West Ham, 0h45 ngày 1/12, Europa League

11 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Chuyên gia của tờ Evening Standard đã đưa ra dự đoán kết quả các trận đấu vòng bảng Europa League, bao gồm cuộc đối đầu Backa Topola vs West Ham.

Dream Team của Inter Miami trong năm 2024 sẽ như thế nào?

Dream Team của Inter Miami trong năm 2024 sẽ như thế nào?

12 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Inter Miami đã bắt đầu những chuyển động để củng cố đội hình cho năm 2024, từ cái gật đầu của Luis Suarez cho đến việc nhắm nhiều ngôi sao khác.

Danh sách ghi bàn Champions League 2023/24: Haaland vươn lên dẫn đầu

Danh sách ghi bàn Champions League 2023/24: Haaland vươn lên dẫn đầu

13 giờ trước Champions League

Erling Haaland đã tham gia vào màn ngược dòng của Man City trước Leipzig để vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Champions League mùa này.

Lịch thi đấu cầu lông Syed Modi India International năm 2023 ngày 30/11

Lịch thi đấu cầu lông Syed Modi India International năm 2023 ngày 30/11

13 giờ trước Olympic

Lịch thi đấu cầu lông Syed Modi India International năm 2023 hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp cầu lông Syed Modi India International năm 2023 mới nhất.

Bellingham phá thêm kỷ lục khác tại Real Madrid, vượt qua Ronaldo

Bellingham phá thêm kỷ lục khác tại Real Madrid, vượt qua Ronaldo

13 giờ trước Champions League

Những kỷ lục tưởng như bất khả thi của Cristiano Ronaldo và Di Stefano ở Real Madrid cuối cùng đã bị Jude Bellingham phá vỡ trong trận thắng Napoli.

Đứng cuối bảng Champions League, số phận MU nằm trong tay đội khác

Đứng cuối bảng Champions League, số phận MU nằm trong tay đội khác

14 giờ trước Champions League

Cơ hội lọt vào vòng 1/8 Champions League của MU đang rất mong manh sau trận đấu gay cấn với 6 bàn thắng chia đều cho hai bên trước Galatasaray.

Danh sách các đội lọt vào vòng 1/8 Champions League: Điền tên Arsenal

Danh sách các đội lọt vào vòng 1/8 Champions League: Điền tên Arsenal

15 giờ trước Champions League

Danh sách các đội lọt vào vòng 1/8 Champions League 2023-2024 được cập nhật, trong đó Man City trở thành đội đầu tiên giành vé.

 Marvin Vettori sẵn sàng đón tiếp “độc nhãn tân binh” hạng trung UFC

Marvin Vettori sẵn sàng đón tiếp “độc nhãn tân binh” hạng trung UFC

21 giờ trước Võ Thuật

Sự xuất hiện của Sharaputdin Magomedov liệu có khiến cho Marvin Vettori mang tới một trận đấu thỏa mãn người hâm mộ UFC.

Hỗn chiến trận đấu của hai CLB Trung Quốc và Thái Lan: Kẹp cổ, đấm đá kinh hoàng

Hỗn chiến trận đấu của hai CLB Trung Quốc và Thái Lan: Kẹp cổ, đấm đá kinh hoàng

21 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Hỗn chiến xảy ra sau trận đấu giữa CLB Zhejiang vs Buriram United thuộc vòng bảng AFC Champions League 2023/24. Với sự hỗn loạn này, cả hai đứng trước án phạt cực nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Billiards TE Capital APP 9-Ball Open 2023: Bát tiên quá hải

Billiards TE Capital APP 9-Ball Open 2023: Bát tiên quá hải

21 giờ trước Billiards

Trong ngày đầu tiên của giải TE Capital APP 9-Ball Open 2023 tại Singapore, 8 trong 11 cơ thủ Việt Nam tiến vào ngày thi đấu thứ 2 ở nhánh thắng.

Dự đoán Servette vs AS Roma, 3h00 ngày 1/12, Europa League

Dự đoán Servette vs AS Roma, 3h00 ngày 1/12, Europa League

22 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Chuyên gia của tờ La Gazzetta dello Sport đã đưa ra dự đoán kết quả các trận đấu vòng bảng Europa League, bao gồm cuộc đối đầu Servette vs AS Roma.

Dự đoán AEK Athens vs Brighton, 0h45 ngày 1/12, Europa League

Dự đoán AEK Athens vs Brighton, 0h45 ngày 1/12, Europa League

22 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Chuyên gia của tờ Evening Standard đã đưa ra dự đoán kết quả các trận đấu vòng bảng Europa League, bao gồm cuộc đối đầu AEK Athens vs Brighton.

Thua dễ CLB của Hàn Quốc, Hà Nội bị loại sớm ở AFC Champions League

Thua dễ CLB của Hàn Quốc, Hà Nội bị loại sớm ở AFC Champions League

1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

CLB Hà Nội bị loại sớm ở vòng bảng AFC Champions League 2023/24 sau thất bại dễ dàng trên sân của đội bóng hàng đầu Hàn Quốc là Pohang Steelers.

LMHT 13.24, chi tiết bản cập nhật LOL cuối cùng mùa 13

LMHT 13.24, chi tiết bản cập nhật LOL cuối cùng mùa 13

1 ngày trước Liên Minh Huyền Thoại

Bản cập nhật LMHT 13.24 sẽ là phiên bản cuối cùng của Liên Minh Huyền Thoại trong năm 2023, đem đến nhiều thay đổi đáng chú ý trong meta của LOL.

Võ Xuân Vĩnh: Từ quán quân đi bộ quốc gia, SEA Games đến màn ra mắt chạy 42km bất ngờ tại Cà Mau Marathon 2023

Võ Xuân Vĩnh: Từ quán quân đi bộ quốc gia, SEA Games đến màn ra mắt chạy 42km bất ngờ tại Cà Mau Marathon 2023

1 ngày trước Chạy

Nhà vô địch quốc gia và SEA Games nội dung đi bộ 20km nam Võ Xuân Vĩnh đã có “cú quay xe” bất ngờ với đường chạy 42km tại giải Cà Mau Marathon 2023.

Hé lộ lý do phía sau phong độ bất ổn của Klay Thompson: Liên quan đến Golden State Warriors?

Hé lộ lý do phía sau phong độ bất ổn của Klay Thompson: Liên quan đến Golden State Warriors?

1 ngày trước NBA

Trong lúc người hâm mộ không hiểu vì sao phong độ của Klay Thompson lại lao dốc không phanh đến thế, chuyên trang ESPN có thể đã tìm được câu trả lời.

Stephen Curry và Green sai lầm tai hại, Golden State thua ngược Sacramento Kings đầy cay đắng

Stephen Curry và Green sai lầm tai hại, Golden State thua ngược Sacramento Kings đầy cay đắng

1 ngày trước NBA

Malik Monk đã chuyển hoá 2 TO của Stephen Curry và Draymond Green thành chuỗi điểm cá nhân, giúp Sacramento Kings nhấn chìm Warriors dù có lúc bị dẫn 24 điểm.

Tin chuyển nhượng LMHT 29/11: GEN công bố đội hình 2024; WBG muốn thay thế TheShy?

Tin chuyển nhượng LMHT 29/11: GEN công bố đội hình 2024; WBG muốn thay thế TheShy?

1 ngày trước Liên Minh Huyền Thoại

Tin chuyển nhượng LOL hôm nay 29/11: GEN chiêu mộ Kiin, Canyon và Lehends. Weibo Gaming tìm kiếm phương án thay thế TheShy? BeryL chưa ký hợp đồng mới vì bận... chơi game?

Lê Thanh Thúy: Nước mắt, ấm ức, nuối tiếc và đứng dậy với chiếc cúp bóng chuyền VĐQG 2023

Lê Thanh Thúy: Nước mắt, ấm ức, nuối tiếc và đứng dậy với chiếc cúp bóng chuyền VĐQG 2023

1 ngày trước Bóng chuyền Việt Nam

2023 là năm đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Lê Thanh Thúy, với rất nhiều nước mắt, ấm ức và nuối tiếc cuối cùng phụ công người Hải Phòng đã được đền đáp với chiếc cúp vô địch Quốc gia.

Đội hình LCK Mùa Xuân 2024: Danh sách mới nhất

Đội hình LCK Mùa Xuân 2024: Danh sách mới nhất

1 ngày trước Liên Minh Huyền Thoại

Danh sách đội hình các đội tham dự LCK Mùa Xuân 2024, giải đấu cấp cao nhất của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc diễn ra vào tháng 1/2024.

Hưng Phú đứng nhất giải cầu lông các Câu lạc bộ xuất sắc toàn quốc năm 2023 - Tranh giải Kamito

Hưng Phú đứng nhất giải cầu lông các Câu lạc bộ xuất sắc toàn quốc năm 2023 - Tranh giải Kamito

1 ngày trước Cầu lông

Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, tối 28/11, giải cầu lông các Câu lạc bộ xuất sắc toàn quốc năm 2023 - Tranh giải Kamito đã bế mạc tại Nhà thi đấu Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Nguyễn Thùy Linh trở lại Top 20 thế giới cầu lông

Nguyễn Thùy Linh trở lại Top 20 thế giới cầu lông

1 ngày trước Olympic

Cho dù vẫn còn giải Syed Modi India International 2023 đang diễn ra, HSBC BWF World Tour Finals 2023 đã xác định đủ các Top 8 thế giới tranh tài.

Lịch thi đấu MMA LION Championship 11: Định đoạt ngôi vương

Lịch thi đấu MMA LION Championship 11: Định đoạt ngôi vương

1 ngày trước Võ Thuật

Cập nhật lịch thi đấu MMA LION Championship 11 với tâm điểm 5 trận tranh đai các hạng cân sẽ diễn ra ngày 9/12 tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Giải vô địch cờ tướng thế giới năm 2023: Vương Thiên Nhất nói gì về trận thua của Lại Lý Huynh?

Giải vô địch cờ tướng thế giới năm 2023: Vương Thiên Nhất nói gì về trận thua của Lại Lý Huynh?

1 ngày trước Cờ

Tại giải vô địch cờ tướng thế giới năm 2023, Lại Lý Huynh chỉ giành á quân nội dung cờ tiêu chuẩn. Nhưng ở nội dung cờ nhanh, anh vô địch, còn Nguyễn Minh Nhật Quang hạng 3.

Vợ chồng Bùi Huệ - Trần Giáp | Cặp đôi vàng của bóng chuyền Việt Nam

Vợ chồng Bùi Huệ - Trần Giáp | Cặp đôi vàng của bóng chuyền Việt Nam

1 ngày trước Video

Vợ chồng Bùi Huệ - Trần Giáp | Cặp đôi vàng của bóng chuyền Việt Nam

Bóng chuyền Việt Nam từng đứng trước cơ hội tổ chức siêu giải đấu VNL 2023

Bóng chuyền Việt Nam từng đứng trước cơ hội tổ chức siêu giải đấu VNL 2023

1 ngày trước Bóng chuyền Việt Nam

Volleyball Nations League giải đấu danh giá hàng đầu bóng chuyền thế giới tưởng như đã có thể tổ chức tại Việt Nam.

Giải Vô địch Quần vợt Xe lăn toàn quốc 2023: Chuẩn bị cho ParaGames 33

Giải Vô địch Quần vợt Xe lăn toàn quốc 2023: Chuẩn bị cho ParaGames 33

1 ngày trước Tennis

Đây là Giải Vô địch Quần vợt Xe lăn cấp Quốc gia dành cho các VĐV tự do, các VĐV đến từ các đơn vị, Liên đoàn và CLB Hội viên của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam.

Anthony Joshua và Deontay Wilder vẫn bước vào màn so găng "khủng" dù từng chê 50 triệu đô la

Anthony Joshua và Deontay Wilder vẫn bước vào màn so găng "khủng" dù từng chê 50 triệu đô la

1 ngày trước Võ Thuật

Màn so găng "khủng" bậc nhất làng boxing hạng nặng hiện tại giữa Anthony Joshua và Deontay Wilder sẽ "buộc phải diễn ra", dù có người từng chê 50 triệu đô la.

Huyền My, Jennifer Phạm khoe sắc ở giải golf huyền thoại

Huyền My, Jennifer Phạm khoe sắc ở giải golf huyền thoại

1 ngày trước Môn thể thao khác

Giải golf nằm trong hệ thống của European Legends Tour danh giá đang diễn ra tại Nha Trang nhận được sự quan tâm đặc biệt khi có nhiều người đẹp tham dự.

Bảo trì FC Online hôm nay 29/11 đến mấy giờ?

Bảo trì FC Online hôm nay 29/11 đến mấy giờ?

1 ngày trước FIFA & PES

Buổi chiều ngày hôm nay 29/11, FC Online sẽ tiến hành bảo trì máy chủ để cập nhật mùa giải mới Decade (DC), đồng thời bổ sung các ICON và ICON TM mới.

Phiên dịch viên bóng chuyền: Phía sau công việc hấp dẫn nhưng nhiều thử thách

Phiên dịch viên bóng chuyền: Phía sau công việc hấp dẫn nhưng nhiều thử thách

1 ngày trước Bóng chuyền Việt Nam

Do đặc thù cũng như nhu cầu từ các phía, phiên dịch của các đội ở giải bóng chuyền VĐQG được xem như thời vụ. Cứ hết giải, tất cả xong xuôi lại trở về với cuộc sống thường nhật.

Xem thêm
Nhận định