Update Dota 2 7.25 (P2): Thay đổi về Heroes

Thành Hưng
thứ ba 17-3-2020 22:30:00 +07:00 0 bình luận
|
Ở trong bản update Dota 2 7.25, Valve đã buff mạnh nhiều heroes và nerf một vài hot pick trong suốt thời gian.

Các thay đổi về heroes trong bản update Dota 2 7.25:

ABADDON

Level 25 Talent: Tăng 375 -> 425 phạm vi Mist Coil

ALCHEMIST

Agility nhận mỗi cấp tăng từ 1,2 -> 1,5

ARC WARDEN

Tốc độ chạy cơ bản tăng từ 280 -> 285

BATRIDER

Firefly: Giảm tốc độ chạy từ 5/10/15/20% -> 4/8/12/16%

Flamebreak giảm sát thương từ 50/75/100/125 -> 30/60/90/120

BEASTMASTER

Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 -> 110

Wild Axes thay đổi từ sát thương vật lý -> sát thương phép

Wild Axes tăng thời gian debuff từ 10 -> 12

Wild Axes không còn xuyên Spell Immunity

BLOODSEEKER

Bloodrage giảm tỷ lệ hồi máu từ 13/17/21/25% -> 10/15/20/25%

BOUNTY HUNTER

Làm lại gậy xanh. Jinada sẽ được tính vào Shuriken Toss, tăng phạm vi dùng chiêu lên 650 và thời gian hồi chiêu còn 6 giây

Shuriken Toss: Mana dùng chiêu giảm từ 135 -> 120/125/130/135

Level 15 Talent: +50 Attack Speed -> +75 Shuriken Toss Damage

Level 20 Talent: +125 Shuriken Toss Damage -> +60 Attack Speed

Update Dota 2 7.25 (P2): Thay đổi về Heroes
Shuriken Toss khi có Specter sẽ có hiệu ứng của Jinada

BREWMASTER

PRIMAL SPLIT

Primal Split Fire (Gấu Lửa): Sát thương tăng từ 80/120/160 -> 80/130/180

Primal Split Fire sẽ gây aura đốt mỗi 0,5 giây

Level 20 Talent: +1500 Health cho 3 Gấu -> +1750

Level 25 Talent: -65s Primal Split hồi chiêu -> -75s

BROODMOTHER

Level 10 Talent: +200 Máu to +250

CHAOS KNIGHT

Phantasm: Hồi chiêu giảm từ 145 -> 145/135/125

Reality Rift: Tầm dùng chiêu tăng từ 475/550/625/700 -> 550/600/650/750

CLINKZ

Death Pact giờ có thể ăn được creeps rừng ở bất kỳ cấp độ nào

Burning Army: Sát thương tăng từ 28% -> 30%

CRYSTAL MAIDEN

Freezing Field khi có gậy xanh: Thời gian Frostbite giảm từ 2,5 -> 2 giây

DARK SEER

Surge: Tốc độ chạy thay đổi từ +70% -> +250; thời gian hồi chiêu tăng từ 16/14/12/10 -> 19/16/13/10

Level 10 Talent: +90 Damage -> +125 Ion Shell tầm ảnh hưởng

DAZZLE

Làm lại gậy xanh. Khi dùng chiêu, Dazzle sẽ tự động tấn công 8 đơn vị kẻ thù.

Level 10 Talent:+75 Damage -> +60

DEATH PROPHET

Exorcism giờ cộng thêm 20% tốc độ chạy

DRAGON KNIGHT

Tốc độ chạy cơ bản tăng 5

DROW RANGER

Animation của đòn đánh được cải thiện từ 0,65 -> 0,55

EARTH SPIRIT

Agility tăng mỗi cấp từ 1,5 -> 2,4

Level 10 Talent:+50 Damage -> +65

Level 10 Talent: +300 khoảng cách dùng Rolling Boulder -> +400

Level 20 Talent: +15% Spell Amplification -> +20%

Update Dota 2 7.25 (P2): Thay đổi về Heroes
Earth Spirit được buff ở 2 phiên bản liên tiếp

ELDER TITAN

Level 20 Talent: +100 Echo Stomp Damage -> +125

Level 15 Talent : +15% Kháng phép -> +20%

EMBER SPIRIT

Searing Chains: Hồi chiêu giảm từ 14/12/10/8 -> 11/10/9/8; manacost giảm từ 110 -> 80/90/100/110

Level 10 Talent: +275 Flame Guard Absorption -> +350

ENCHANTRESS

Sproink: Khoảng cách nhảy tăng từ 450 -> 500

ENIGMA

Intelligence cơ bản tăng 3

Black Hole tăng sát thương từ 50/100/150 -> 100/150/200

Level 15 Talent: +40 Malefice Instance Damage -> +100

GRIMSTROKE

Phantom's Embrace tăng sát thương từ 80/170/260/350 -> 120/200/280/360

Level 15 Talent: +15% Spell Amplification -> +20%

Level 20 Talent:+600 tầm dùng chiêu Stroke of Fate -> +800

GYROCOPTER

Animation hậu đòn đánh giảm từ 0,97 to 0,65

Strength tăng mỗi cấp từ 2,3 -> 2,5

Flak Cannon: Số hit đánh từ 3/4/5/6 -> 2/3/4/5, hồi chiêu từ 40 -> 20 giây, thời gian hiệu lực từ 15 -> 10 giây

Call Down: Sát thương lần 2 tăng từ 100/150/200 -> 200/275/350; hồi chiêu tăng từ 55/50/45 -> 90

Level 20 Talent: -25s hồi chiêu Call Down -> -50s

HUSKAR

Berserker's Blood: Tốc độ tấn công tối đa giảm từ 160/220/280/340 -> 140/200/260/320

JUGGERNAUT

Làm lại Gậy xanh: Thêm kỹ năng Swift Slash - Kỹ năng mini của omnislash tồn tại trong 0,8 giây. Tầm dùng chiêu: 650. Hồi chiêu: 15. Mana dùng chiêu: 100

KEEPER OF THE LIGHT

Level 10 Talent: +6% Spell Amplification -> -3s hồi chiêu Blinding Light

Level 15 Talent: +1 Máu Will-O-Wisp -> +2 lần nháy Will-O-Wisp

Level 20 Talent: +40% kháng phép -> +250 Will-O-Wisp AoE

Level 25 Talent: +3 lần nháy Will-O-Wisp -> +3 Máu Will-O-Wisp

KUNKKA

Level 10 Talent: +6 Armor -> +7

Level 25 Talent: +60% Tidebringer Cleave -> +80%

LEGION COMMANDER

Level 15 Talent: +65 Overwhelming Odds cho mỗi Hero -> +80

LESHRAC

Agility nhận mỗi cấp tăng từ 2,3 -> 2,8

Animation hậu đòn đánh giảm từ 0,77 -> 0,6

Pulse Nova: Giảm mana dùng từ 70/90/110 -> 70

LINA

Attack point giảm từ 0,75 to 0,65 (Đánh nhanh hơn)

Animation hậu đòn đánh giảm từ 0,78 -> 0,6

LONE DRUID

Level 10 Talent: +125 khoảng cách đánh -> +30 tốc độ chạy cho Spirit Bear

LUNA

Strength cơ bản tăng từ 18 -> 21

Intelligence cơ bản tăng từ 18 -> 23

Agility tăng mỗi cấp giảm từ 3,6 -> 3,4

LYCAN

Feral Impulse: Hồi máu tăng từ 1/3/5/7 -> 2/4/6/8

Shapeshift: Hiệu lực tăng từ 18 -> 22 giây

MAGNUS

Shockwave: Tỷ lệ làm chậm giảm từ 0,75 -> 0,9

Level 10 Talent: +200 Máu -> +250

Level 15 Talent: +75 Shockwave Damage -> +100

MARS

God's Rebuke khi có gậy xah sẽ luôn giảm hồi chiêu khi dùng Ulti

God's Rebuke khi có gậy xanh tăng hồi chiêu từ 1,4 -> 3,5

MEDUSA

Level 15 Talent: +25% Mystic Snake mana nhận được -> +40%

MIRANA

Sát thương cơ bản tăng 2

Sacred Arrow: Sát thương tăng từ 40/120/200/280 -> 60/150/240/330

NATURE'S PROPHET

Animation hậu đòn đánh giảm từ 0,77 -> 0,6

Wrath of Nature: Hồi chiêu tăng từ 60 to 85; Wrath of Nature sẽ +4/5/6 damage cho mỗi đơn vị lính tiêu diệt được trong vòng 50 giây

NIGHT STALKER

Intelligence cơ bản tăng 2

Hồi máu cơ bản tăng 0,5

Tốc độ chạy cơ bản tăng từ 295 -> 300

Level 15 Talent: +15% hút máu -> +25%

Level 25 Talent:-40s hồi chiêu Dark Ascension -> -60s

OGRE MAGI

Giáp cơ bản giảm 1

PHOENIX

Hồi máu cơ bản tăng từ 0,5 -> 1

Sát thương cơ bản tăng 2

PUCK

Sát thương cơ bản giảm 2

PUDGE

Hồi máu cơ bản tăng từ 0 -> 1

Flesh Heap giờ đây cho 8/10/12/14% kháng phép thay vì hồi máu

PUGNA

Nether Ward: Hút mana từ 0,3/0,6/0,9/1,2% -> 0,6/0,8/1/1,2%

Life Drain: Sát thương giảm từ 175/275/375 -> 150/225/300, hồi chiêu giảm từ 22 giây -> 7 giây

Life Drain khi có Scepter tăng sát thương lên 200/300/400

Life Drain giảm khoảng cách từ 1000 -> 900

QUEEN OF PAIN

Shadow Strike: Tỷ lệ làm chậm giảm từ 20/30/40/50% -> 20/35/50/65%

Sonic Wave: Hồi chiêu giảm từ 135 -> 125 giây

RIKI

Level 15 Talent: +35 Damage -> +30

RUBICK

Fade Bolt: Mana dùng chiêu tăng từ 120/130/140/150 -> 135/140/145/150

SAND KING

Caustic Finale: Thời gian làm chậm tăng từ 3 -> 3/3,5/4/4,5

Caustic Finale giờ làm chậm cả tốc độ đánh

Epicenter: Sát thương mỗi đợt tăng từ 110 -> 110/120/130

SHADOW DEMON

Demonic Purge: Sát thương tăng từ 250/350/450 -> 300/400/500

SILENCER

Cướp Intelligence chỉ hoạt động với Glaives of Wisdom thay vì hoạt động độc lập

Level 15 Talent: +12% làm chậm từ Arcane Curse -> +14%

SLARK

Pounce khi có Scepter: Khoảng cách nhảy giảm từ 1200 -> 1100

SNAPFIRE

Gậy Xanh. Thêm kỹ năng mới: Gobble Up. Nnuốt một creep đồng minh hoặc hero và nhổ vào kẻ địch. Gây stun 1,5 giây và gây sát thương diện rộng: 100 sát thương/giây trong vòng 3 giây. Mục tiêu bị nuốt có thể ở trong bụng Snapfire đến 3 giây. Phạm vi: 400. Hồi chiêu: 40 giây. Tầm dùng chiêu: 150

Update Dota 2 7.25 (P2): Thay đổi về Heroes
Snapfire và Void Spirit sẽ được buff gậy xanh ở Dota 2 7.25

Scatterblast: Thời gian hồi chiêu tăng từ 10 -> 13/12/11/10

SNIPER

Sát thương cơ bản tăng 4

Headshot: giảm sát thương từ 30/60/90/120 -> 20/50/80/110

Assassinate khi có Scepter: Thời gian cast chiêu từ 1 -> 0,5 giây

SPECTRE

Hồi máu cơ bản tăng từ 1,5 -> 2,5

Shadow Step: Hồi chiêu từ 70 -> 35

SPIRIT BREAKER

Làm lại Gậy Xanh: Tăng tốc độ chạy của Charge of Darkness thêm 100 và giảm thời gian hồi chiêu còn 5 giây.

STORM SPIRIT

Tốc độ tấn công cơ bản tăng từ 100 -> 110

SVEN

Tốc độ chạy cơ bản tăng 5

TECHIES

Level 25 Talent: Tăng tốc độc hạy của Mìn từ+25 -> +75

TEMPLAR ASSASSIN

Psionic Projection: Thời gian cast chiêu từ 2 -> 1 giây

TERRORBLADE

Metamorphosis khi có Scepter: Sẽ có một kỹ năng độc lập gây hoảng sợ trong trạng thái Metamorphosis. Thời gian hồi: 90 giây

Level 10 Talent:+20 tốc độ chạy -> +25

Level 10 Talent: +15% Evasion -> +20%

Level 15 Talent: +250 Máu -> +300

Level 15 Talent: +25 Attack Speed -> +30

Level 20 Talent: -8s hồi chiêu Reflection -> -10s

TIDEHUNTER

Strength cơ bản tăng 3

TINKER

Level 10 Talent: +125 tầm dung chiêu -> +150

Level 15 Talent: +2s March of the Machines -> +3s

TINY

Animation hậu đòn đánh giảm từ 1 -> 0,7

TREANT PROTECTOR

Nature's Guise: Hồi máu tăng từ 25% -> 40%

TUSK

Tốc độ chạy cơ bản tăng 5

Ice Shards: Sát thương tăng từ 60/120/180/240 -> 70/140/210/280

UNDYING

Tombstone zombies: sát thương tăng từ 36 -> 46

URSA

Fury Swipes: sát thương tăng từ 7/14/21/28 -> 10/20/30/40

Overpower: Số đòn đánh giảm từ 4/5/6/7 -> 3/4/5/6; hồi chiêu giảm từ 16/14/12/10 -> 16/13/10/7, mana dùng chiêu giảm từ 75 -> 55/60/65/70

Enrage không còn tăng số vết cào cho Fury Swipes, thời gian hiệu lực từ 4 -> 4/4,55/5; hồi chiêu giảm từ 70/50/30 -> 50/40/30, +50% Status Resistance

Level 25 Talent: Enrage +80% Status Resistance -> +3 lần đánh Overpower

VENGEFUL SPIRIT

Magic Missile: tầm dùng chiêu từ 500 -> 550, sát thương thay đổi từ 100/175/250/325 -> 90/180/270/360

VIPER

Viper Strike: Sát thương tăng từ 60/100/145 -> 80/120/160

Level 10 Talen: +8% Hồi máu từ kỹ năng -> +10%

VISAGE

Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 -> 110

Soul Assumption: Phạm vi thu hồi tăng từ 1375 -> 1500; tầm dùng chiêu từ 900 -> 1000

Level 25 Talent: -2s Gravekeeper's Cloak -> +6 điểm cộng dồn Gravekeeper's Cloak

VOID SPIRIT

Thêm gậy xanh. Resonant Pulse sẽ có 2 lần dùng cộng dồn, gây câm lặng 2 giây khi trúng kẻ thù.

WARLOCK

Shadow Word: Thời gian cast chiêu từ 0,5 -> 0,4

Level 10 Talent: +150 tầm dùng chiêu -> +175

Level 20 Talent:300 Shadow Word AoE -> 375

WEAVER

Intelligence cơ bản tăng từ 13 -> 16

Intelligence nhận mỗi cấp tăng từ 1,8 -> 2,0

Hồi mana cơ bản tăng từ 0,4 -> 0,75

Shukuchi tăng tốc độ chạy từ +225 -> +220/240/260/280

WINDRANGER

Intelligence tăng mỗi cấp từ 3 -> 3,6

WINTER WYVERN

Cold Embrace sẽ là kỹ năng hồi máu thay vì HP Regen

WITCH DOCTOR

Paralzying Casks: Mana dùng chiêu giảm từ 110/120/130/140 -> 80/100/120/140

Death Ward với gậy xanh không giới hạn số lần nảy.

WRAITH KING

Vampiric Aura: Hồi máu giảm từ6/12/18/24% to 5/10/15/20%; Vampiric Aura tác dụng lên Tướng sẽ là x1,5

ZEUS

Tốc độc chạy cơ bản tăng từ 295 -> 300

Attack point cải thiện từ 0,45 -> 0,35 (Đánh nhanh hơn)

Bài liên quan
| Thành Hưng
Bình luận
Tin cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ
Có thể bạn quan tâm
Mùa 23HR FO4 xuất hiện hoành tráng dưới hình ảnh các siêu anh hùng Marvel

Mùa 23HR FO4 xuất hiện hoành tráng dưới hình ảnh các siêu anh hùng Marvel

2 giờ trước FIFA & PES

Mùa 23HR, hay còn được gọi là 23 Heroes sẽ là mùa giải mới tiếp theo trong FIFA Online 4, quy tụ nhiều danh thủ của bóng đá thế giới với chỉ số rất cao.

36 cầu thủ được triệu tập lên tuyển bóng chuyền Việt Nam, không có ai xin rút!

36 cầu thủ được triệu tập lên tuyển bóng chuyền Việt Nam, không có ai xin rút!

3 giờ trước Bóng chuyền Việt Nam

Sau khi hết thời hạn trả lời của các địa phương, Liên đoàn bóng chuyền xác nhận trong số 36 được cầu thủ được gọi lên tuyển không có ai xin rút.

VĐQG Billiards & Snooker 2023 ngày 20/3: Lương Chí Dũng nhẹ nhàng vào vòng 1/16

VĐQG Billiards & Snooker 2023 ngày 20/3: Lương Chí Dũng nhẹ nhàng vào vòng 1/16

4 giờ trước Billiards

Nội dung 10 bi Giải VĐQG Billiards & Snooker 2023 ngày 20/3 chứng kiến những cái tên quen thuộc như Đặng Thành Kiên, Nguyễn Bá Mạnh, Lương Chí Dũng đi tiếp.

Dia1 và thông số đáng báo động ở lượt đi VCS Mùa Xuân 2023

Dia1 và thông số đáng báo động ở lượt đi VCS Mùa Xuân 2023

4 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Đường giữa của SBTC Esports, Dia1 tiếp tục cho thấy một phong độ cực kỳ bất ổn. Thậm chí, tuyển thủ này còn đang là tâm điểm của sự chỉ trích với nhiều quyết định gây trnah cãi.

Karate Việt Nam: 23 HCV và thách thức bảo vệ ngôi số 1 SEA Games 32

Karate Việt Nam: 23 HCV và thách thức bảo vệ ngôi số 1 SEA Games 32

9 giờ trước Võ Thuật

Giành tới 23 tấm HCV ở giải Karate vô địch Đông Nam Á vừa kết thúc, nhưng để bảo vệ ngôi số 1 ở SEA Games 32 tới đây với Karate Việt Nam là thách thức không đơn giản.

Ngọc Trân dừng bước, Việt Nam còn 2 đại diện ở giải Vô địch Boxing nữ thế giới 2023

Ngọc Trân dừng bước, Việt Nam còn 2 đại diện ở giải Vô địch Boxing nữ thế giới 2023

9 giờ trước Võ Thuật

Đối mặt áp lực tấn công liên tục từ đối thủ người Pháp, tài năng trẻ Nguyễn Thị Ngọc Trân đã phải dừng bước ở giải Vô địch Boxing nữ thế giới 2023.

Conor McGregor chưa thực hiện kiểm tra chất cấm, ngày trở lại UFC còn xa?

Conor McGregor chưa thực hiện kiểm tra chất cấm, ngày trở lại UFC còn xa?

11 giờ trước Võ Thuật

Trái với tuyên bố chỉ cần 2 bài kiểm tra chất cấm để thi đấu trở lại tại UFC từ Conor McGregor, tay đấm người Ireland cần thực hiện nhiều thủ tục hơn thế.

Tuyển Brazil sẽ chạm trán đối thủ hàng đầu châu Âu vào tháng 3/2024

Tuyển Brazil sẽ chạm trán đối thủ hàng đầu châu Âu vào tháng 3/2024

12 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Thỏa thuận giữa CONMEBOL và UEFA quy định về các trận đấu tay đôi giữa hai châu lục nghĩa là Brazil sẽ chạm trán một đối thủ từ châu Âu mà họ còn thiếu.

Sức hấp dẫn và những tồn đọng của vòng I giải bóng chuyền VĐQG 2023!

Sức hấp dẫn và những tồn đọng của vòng I giải bóng chuyền VĐQG 2023!

14 giờ trước Bóng chuyền Việt Nam

Sau gần 1 tháng tranh tài vòng I giải bóng chuyền VĐQG 2023 đã khép lại với những diễn biến hấp dẫn nhưng còn đó là những tồn đọng.

Austin Reaves lập career-high, giải cứu Los Angeles Lakers khỏi tay Orlando Magic

Austin Reaves lập career-high, giải cứu Los Angeles Lakers khỏi tay Orlando Magic

14 giờ trước NBA

Từ một trận đấu tưởng chừng Los Angeles Lakers sẽ thắng dễ Orlando Magic, đội bóng áo vàng tím đã tự làm khó mình trước khi người hùng Austin Reaves xuất hiện.

Messi bị coi là “hiện thân cho thất bại của PSG”

Messi bị coi là “hiện thân cho thất bại của PSG”

15 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Lionel Messi là một trong những cầu thủ chơi tích cực nhất cùng với Mbappe, nhưng anh không thể khuất phục được Rennes, đội cũng đánh bại PSG ở lượt đi.

HLV trưởng Los Angeles Lakers: LeBron James sẽ trở lại mùa này!

HLV trưởng Los Angeles Lakers: LeBron James sẽ trở lại mùa này!

15 giờ trước NBA

Dù chưa bình phục chấn thương, LeBron James vẫn đang tập 3 lần mỗi ngày để có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể trạng, sẵn sàng ra sân ngay khi được cho phép.

Điền kinh Việt Nam chưa có suất Olympic 2024 sau giải đi bộ châu Á 2023

Điền kinh Việt Nam chưa có suất Olympic 2024 sau giải đi bộ châu Á 2023

16 giờ trước Điền kinh

4 tuyển thủ đội tuyển đi bộ Việt Nam dự giải đi bộ 20km châu Á 2023 tại Nomi (Nhật Bản) ngày 19/3/2023 vẫn chưa có suất dự Olympic 2024 dù thi đấu khá tốt.

Inter vs Juve: Bàn thắng được công nhận khi bóng 2 lần… chạm tay

Inter vs Juve: Bàn thắng được công nhận khi bóng 2 lần… chạm tay

16 giờ trước Bóng đá Ý

Trận derby Italia giữa Inter và Juventus đã nổ ra tranh cãi khi bàn thắng của Kostic được công nhận sau tình huống bóng hai lần chạm tay các cầu thủ Juve.

Văn Trường sung sướng sát cánh cùng “đàn anh” ở U23 Việt Nam

Văn Trường sung sướng sát cánh cùng “đàn anh” ở U23 Việt Nam

17 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Là một trong những cầu thủ nổi bật của lứa U20, Văn Trường đã được đôn lên U23 Việt Nam tham dự U23 Dubai Cup 2023 tại Qatar.

Roma của Mourinho thua đau trong trận derby thủ đô có 3 thẻ đỏ

Roma của Mourinho thua đau trong trận derby thủ đô có 3 thẻ đỏ

19 giờ trước Bóng đá Ý

AS Roma đã hứng chịu thất bại cay đắng trong trận derby thủ đô với Lazio, khiến đội bóng của Jose Mourinho vẫn đứng ngoài vị trí dự Champions League.

Top đội hình nên chơi Tam Quốc Chí Chiến Lược mùa 2

Top đội hình nên chơi Tam Quốc Chí Chiến Lược mùa 2

19 giờ trước ESPORTS

Tổng hợp những đội hình tướng mạnh trong Tam Quốc Chí Chiến Lược, cho phép người chơi xây dựng đội quân một cách hiệu quả, đặc biệt là trong giai đoạn đầu mùa.

Kessie định đoạt trận Siêu kinh điển cho Barca giống như Messi

Kessie định đoạt trận Siêu kinh điển cho Barca giống như Messi

19 giờ trước Bóng đá Tây Ban Nha

Sân Nou Camp đã vỡ oà khi Franck Kessie ấn định chiến thắng cho Barca trước Real Madrid trong trận Siêu kinh điển để tiến gần hơn đến chức vô địch La Liga.

MU bất ngờ hưởng lợi bằng 3 thẻ đỏ trong 40 giây như thế nào?

MU bất ngờ hưởng lợi bằng 3 thẻ đỏ trong 40 giây như thế nào?

20 giờ trước Bóng đá Anh

MU từ chỗ bị dẫn trước đã chứng kiến đối thủ Fulham tự huỷ hoại bằng cách chịu 3 chiếc thẻ đỏ trong vòng 40 giây ở trận tứ kết FA Cup.

Huỳnh Như góp công đặc biệt vào hai bàn thắng của Lank

Huỳnh Như góp công đặc biệt vào hai bàn thắng của Lank

20 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Không ghi bàn hay kiến tạo, Huỳnh Như có cách đóng góp theo cách đặc biệt để giúp Lank tìm lại niềm vui chiến thắng ở giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha.

Lịch thi đấu Valorant 2023: VCT International League

Lịch thi đấu Valorant 2023: VCT International League

1 ngày trước ESPORTS

Lịch thi đấu VALORANT Champions Tour 2023 International League: 3 giải đấu khu vực lớn nhất của mùa VCT 2023: Americas League, EMEA League và Pacific League.

Saka và Martinelli biến Arsenal thành “khẩu pháo 4 nòng”

Saka và Martinelli biến Arsenal thành “khẩu pháo 4 nòng”

1 ngày trước Bóng đá Anh

Arsenal đã đánh bại Crystal Palace để nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu bảng, trong đó họ tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tấn công với “khẩu trọng pháo 4 nòng”.

Nguyễn Thị Tâm đánh bại tay đấm vô địch thế giới, Việt Nam có 3 võ sỹ đi tiếp

Nguyễn Thị Tâm đánh bại tay đấm vô địch thế giới, Việt Nam có 3 võ sỹ đi tiếp

1 ngày trước Võ Thuật

Niềm hy vọng số 1 của boxing Việt Nam, võ sỹ Nguyễn Thị Tâm vừa xuất sắc hạ tay đấm từng 2 lần vô địch thế giới qua đó giành quyền đi tiếp ở giải Boxing vô địch thế giới 2023.

Lịch thi đấu cúp bóng chuyền Hùng Vương 2023

Lịch thi đấu cúp bóng chuyền Hùng Vương 2023

1 ngày trước Bóng chuyền Việt Nam

Cập nhật lịch thi đấu cúp bóng chuyền cúp Hùng Vương 2023 quy tụ 4 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ xuất sắc nhất vòng I giải VĐQG 2023.

Đội hình ra sân Arsenal vs Crystal Palace: Trossard đá chính

Đội hình ra sân Arsenal vs Crystal Palace: Trossard đá chính

1 ngày trước Bóng đá Anh

Đội hình dự kiến trận Arsenal vs Crystal Palace diễn ra lúc 21h00 ngày 19/3, Ngoại hạng Anh 2022/23. Xem danh sách cầu thủ dự kiến ra sân trận Arsenal vs Crystal Palace chính xác nhất.

U23 Việt Nam thư giãn trên sân đẹp như tranh vẽ, nơi Messi từng tập ở World Cup 2022

U23 Việt Nam thư giãn trên sân đẹp như tranh vẽ, nơi Messi từng tập ở World Cup 2022

1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

Một ngày sau khi đặt chân đến Qatar, U23 Việt Nam ra sân tập thư giãn với mặt cỏ đẹp như tranh vẽ. Đây là sân Argentina từng tập luyện ở World Cup 2022.

Kết quả tennis mới nhất 19/3: Cựu số 1 thế giới áp sát các cột mốc dù thắng chệch choạc

Kết quả tennis mới nhất 19/3: Cựu số 1 thế giới áp sát các cột mốc dù thắng chệch choạc

1 ngày trước Tennis

Giải tennis Masters 1000 tại Indian Wells hứa hẹn chung kết đơn nam quyết liệt do Carlos Alcaraz có thể đoạt lại ngôi số 1 thế giới từ tay Novak Djokovic.

Thi đấu ấn tượng, bóng chuyền nam Biên Phòng nhận thưởng "nóng"

Thi đấu ấn tượng, bóng chuyền nam Biên Phòng nhận thưởng "nóng"

1 ngày trước Bóng chuyền Việt Nam

Biên Phòng đã khép lại vòng I giải bóng chuyền VĐQG với 4 trận toàn thắng. Thầy trò HLV Trần Đình Tiền đã được lãnh đạo trao thưởng nóng.

Những bóng hồng "hâm nóng" giải VĐQG Billiards & Snooker 2023

Những bóng hồng "hâm nóng" giải VĐQG Billiards & Snooker 2023

1 ngày trước Billiards

Giải VĐQG Billiards & Snooker 2023 đang diễn ra tại Bình Thuận không chỉ hấp dẫn ở các nội dung thi đấu, mà cả trên khán đài với sự xuất hiện của những CĐV nữ.

Leon Edwards cười nhạo suất tranh đai UFC "ban tặng" cho Colby Covington

Leon Edwards cười nhạo suất tranh đai UFC "ban tặng" cho Colby Covington

1 ngày trước Võ Thuật

Không thể đối đầu Leon Edwards tại UFC 286, Colby Covington vẫn được trao suất tranh đai ngay sau sự kiện và nhận về phản ứng thờ ơ của nhà vô địch.

Dự World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận gần 60 tỷ đồng?

Dự World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận gần 60 tỷ đồng?

1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

FIFA đã tăng tiền thưởng cho các đội dự World Cup nữ 2023 lên 152 triệu USD. Rộ lên thông tin cho rằng, tuyển nữ Việt Nam nhận ít nhất 2,5 triệu USD, tức gần 60 tỷ đồng.

Chế độ chơi Liên Minh Huyền Thoại mới sẽ thay thế Chọn Ẩn

Chế độ chơi Liên Minh Huyền Thoại mới sẽ thay thế Chọn Ẩn

1 ngày trước Liên Minh Huyền Thoại

Quick Play, chế độ chơi mới của Liên Minh Huyền Thoại hiện đã được đưa vào thử nghiệm, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới tới các game thủ.

Bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân 2023 mới nhất

Bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân 2023 mới nhất

1 ngày trước Liên Minh Huyền Thoại

Bảng xếp hạng giải LCK Mùa Xuân 2023 được Webthethao.vn cập nhật mới và chính xác nhất ở bài viết dưới đây.

Kết quả cầu lông Toàn Anh 18/6: Trung Quốc cầm chắc vô địch đơn nam, đoạt luôn HCV đơn nữ?

Kết quả cầu lông Toàn Anh 18/6: Trung Quốc cầm chắc vô địch đơn nam, đoạt luôn HCV đơn nữ?

1 ngày trước Cầu lông

Vòng bán kết của giải cầu lông Toàn Anh thật sự kịch tính xen lẫn bất ngờ, không chỉ xảy ra ở đơn nam mà cả đơn nữ cũng thế.

HLV Mai Đức Chung muốn cả thế giới biết về bóng đá nữ Việt Nam khi dự World Cup 2023

HLV Mai Đức Chung muốn cả thế giới biết về bóng đá nữ Việt Nam khi dự World Cup 2023

1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

Ông Mai Đức Chung được tôn vinh là HLV tiêu biểu ở gala Vinh quang Thể thao Việt Nam. Nhà cầm quân 73 tuổi hứa làm rạng ngời bóng đá nước nhà khi cùng tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023.

Trực tiếp cầu lông Toàn Anh hôm nay 19/3 mới nhất: Chen Yu Fei đại chiến An Se Young

Trực tiếp cầu lông Toàn Anh hôm nay 19/3 mới nhất: Chen Yu Fei đại chiến An Se Young

1 ngày trước Cầu lông

Trực tiếp giải cầu lông Toàn Anh năm 2023 nội dung nam và nữ hôm nay. Cập nhật link xem trực tuyến cầu lông All England mới nhất.

Joel Embiid quân bình chuỗi trận kỷ lục của LeBron James, đưa 76ers đến 8 trận bất bại

Joel Embiid quân bình chuỗi trận kỷ lục của LeBron James, đưa 76ers đến 8 trận bất bại

1 ngày trước NBA

Chuỗi trận ghi 30 điểm với tỷ lệ FG trên 55% của LeBron James đã là kỷ lục NBA trong 10 năm, cho đến khi nó vừa bị quân bình bởi bigman All-Star Joel Embiid.

HLV Miura dẫn dắt "đại kình địch" của bóng đá Việt Nam

HLV Miura dẫn dắt "đại kình địch" của bóng đá Việt Nam

1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

Học viện Bóng đá Buriram United vừa thông báo bổ nhiệm cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam là Toshiya Miura dẫn dắt U20 Thái Lan trong một dự án mới của họ.

Ngoại binh bóng chuyền Thanh Hóa bị ngộ độc thực phẩm

Ngoại binh bóng chuyền Thanh Hóa bị ngộ độc thực phẩm

1 ngày trước Bóng chuyền Việt Nam

Ở trận đấu cuối cùng với Hoá chất Đức Giang, ngoại binh bóng chuyền Thanh Hoá Lara Vukasovic đã vắng mặt do bị ngộ độc thực phẩm.

Regian Eersel bảo vệ đai ONE Championship với cú "moi gan" Sinsamut

Regian Eersel bảo vệ đai ONE Championship với cú "moi gan" Sinsamut

1 ngày trước Võ Thuật

Những đòn tay sấm sét đã giúp Regian Eersel giữ lại chiếc đai vô địch Muay Thái hạng nhẹ ONE Championship trước đối thủ Sinsamut Klinmee

Xem thêm
Nhận định