Update Dota 2 7.27: Chấm dứt thời kỳ Dota sở thú?

Thành Hưng
thứ hai 29-6-2020 13:45:00 +07:00 0 bình luận
|
Trong bản Update Dota 2 7.27, Valve đã có những chỉnh sửa nhằm chấm dứt thời kỳ thống trị của Sở thú Gaming và đưa Dota khát máu trở lại.

Sau khi Team Secret lên ngôi tại Beyond Epic, Valve đã ngay lập tức update phiên bản Dota 2 7.27 với nhiều thay đổi cực lớn về gameplay:

Chi tiết bản update Dota 2 7.27:

Thay đổi chung

XP cơ bản khi giết hero tăng từ 40 -> 100.

Lượng vàng khi last hit hero tăng từ 99 + 7.2 * Level -> 120 + 8 *Level

Lượng vàng nhận được từ Assist thay đổi từ 45 + 0.033*NW -> 30 + 0.038*NW (Networth)

Passive gold nhận được tăng từ 85 -> 95.

Bounty Gold giờ đây sẽ được tính là Reliable Gold.

TIền thường từ last hit trụ (Towers) tăng từ 180 cho T1/2/3/4 -> 120/140/160/180.

Lượng thưởng nhận được khi stack bãi quái Neutral Creeps tăng từ 35% -> 40%.

Các bãi Neutrals ở Mid Lane thay đổi từ bãi thường -> bãi nhỏ

-Loại bỏ bãi Prowler( Thằn lằn tím).

-Điều chỉnh cây ở lowground gần outpost hai phe(chỗ bãi camp nhỏ) để ngăn việc kích hoạt outpost mà không phải phá cây.

-Loại bỏ một cây ở phía bên phải trụ tier 1 bên Rad để tạo lối đi giữa dãy cây.

-Thay đổi bãi quái phía bên phải secret shop phe Rad từ bãi quái Trung bình thành bãi Lớn(hard camp).

-Hoán đổi bãi quái Lớn phía bên phải phía bên phải trụ top tier 2 phe Rad với bãi Ancient ở primary jungle.

-Giảm kích cỡ ô stack bãi quái Lớn ở safelane phe Rad.

-Tăng kích cỡ ô stack bãi quái Nhỏ ở safelane phe Rad.

- Giảm kích cỡ ô stack bãi quái Nhỏ ở safelane phe Dire.

Loại bỏ Prowler Camp

Ancient của Radiant được chuyển về gần Secret Shop

Outpost

Outpost không thể bị cướp trước khi có một trụ 2 bị phá.

Outpost sẽ hiển thị khi bị đối phương channeling.

Tầm nhìn của Outpost sẽ được hiển thị khi người chơi nhất Alt.

Lane creep không thể bị agroo trừ khi đứng gần creep địch, neutral creeps hoặc trụ team mình trong vòng 1500 radius.

Courier

Tiền thưởng từ việc giết Courier giảm từ 30 + 7/Level -> 25 + 5/Level.

Courier sẽ hóa thành Flying Courier từ level 4

Tốc độ bay của Courier giảm 15% khi đem theo các trang bị tiêu thụ như Bottle, Healing Salve, Sentry, Wards, Smoke...

Amor

Thay đổi công thức tính giáp (Amor): ( Armor * 0.06 / ( 1 + Armor * 0.06 )

Giáp nhận được từ mỗi Agility tăng từ 0,16 -> 1/6

Tower

Tăng tốc độ đánh Trụ 1 (Attack Rate giảm từ 1,0 -> 0,9; tốc độ bắn tăng từ 100 -> 110, sát thương giảm từ 110 -> 90 (Giữ nguyên DPS)

Tăng tốc độ đánh Trụ 2 (Attack Rate giảm từ 0,95  -> 0,9; tốc độ bắn tăng từ 100 -> 110, sát thương giảm từ 200 -> 172 (Giữ nguyên DPS)

Máu của các đơn vị Siege Units (Xe) tăng thêm 60.

All PIcks

Rework cách chọn Heroes trong All Pick: 1/1/1/1/1 -> 2/2/1.

Số lượng heroes bị ban từ Ban Pick tăng từ 10 -> 12.

2 round đầu tiên sẽ có thêm 5 giây để chọn heroes.

Captains Mode

Rework cách ban Heroes trong Captain's Mode: 4/1/1 -> 2/3/2

Thời gian cấm và chọn giảm từ 35 -> 30

Lượt pick thay đổi từ  Radiant/Dire/Dire/Radiant -> Radiant/Dire/Radiant/Dire

Lượt ban thứ 3 thay đổi từ Dire/Radiant -> Radiant/Dire/Radiant/Dire.

Khác

Random Draft hero pool giảm từ 40 -> 33

Fountain sẽ có hiệu ứng fury swipes, tăng 3 sát thương cho mỗi hit đánh lên 1 mục tiêu.

Neutral Items sẽ không rơi ra khi Heroes giết Neutras Creeps đang tele

Neutral ITems sẽ không rơi ra nếu clone của Meepo không ở gần bản thể chính.

Lifesteal Amplification, HP Regen Amplification, Heal Amplification, Spell Lifesteal Amplification giờ sẽ không stacks.

ITEMS

NECRONOMICON

Loại bỏ Archer Aura 

Thay đổi sát thương của đệ:  -57% vs creeps, -10% vs buildings and +26% vs heroes

Hồi mana giảm từ 3/3.5/4 -> 2/3/4

Last Will không còn xuyên kháng phép

HELM OF THE DOMINATOR

Không còn aura regen và sát thương

Buff giành creeps thu phục được: +40 Base Damage, +12 HP Regen and +4 MP Regen

Cooldown giảm từ 60 -> 45

Yêu cầu: Helm of Iron Will, Crown và 725 tiền công thức. Cung cấp: +6 Armor, +6 HP Regen và  +6 All Stats

VLADMIR'S OFFERING

Yêu cầu: Mask of Death, Blades of Attack, Ring of Basilius và 600 tiền công thức 

Không còn cho 3 Armor Aura và +5 All Stats

Lifesteal Aura giảm từ 20% -> 15%

Mới: +18% Damage Aura

Hồi mana tăng từ 1.5 -> 2

DRUM OF ENDURANCE

Yêu cầu: Crown, Sage's Mask, Windlace and 600 tiền công thức.

Không còn cho 20 Attack Speed Aura

Giờ đây cung cấp +6 All Attributes, +1.5 Mana Regen và +20 Movement Speed Bonus

Tốc độ đanhá cộng thêm tăng từ +35 -> +45

Tốc độ chạy tăng thêm khi kích hoạt từ 12% -> 13%

BUCKLER

Armor aura giảm từ 2.5 -> 2

MEKANSM

Yêu cầu Buckler thay cho Chainmail 

Giờ đây cho +3 Armor Aura

Giá cộng lên bản thân giảm từ +6 -> +4

Không còn +4 All stats

GUARDIAN GREAVES

Giờ đây cho +3 Armor Aura

Giá cộng lên bản thân giảm từ +6 -> +4

Không còn +5 All stats

CRIMSON GUARD

Không còn + 4 All Stars

Cooldown giảm từ 60 -> 45

BLADE MAIL

Yêu cầu công thức giá 500 Vàng thay thế Robe of the Magi

Không còn +8 intelligence

Giáp cộng thêm từ 6 -> 7

Tự động phản lại 20 + 20% sát thương nhận vào. Khi kích hoạt sẽ cộng thêm 100% -> 80% sát thương phản lại.

*Mới: Không còn tác dụng khi lên nhiều Blade Mail cùng 1 lúc.

MOIWS: BLITZ KNUCKLES

Giá: 1000 gold

+35 Attack Speed.

MONKEY KING BAR

Yêu cầu Blitz Knuckles thay cho Quarterstaff

Sát thương giảm từ 52 -> 42

Tốc độ đánh tăng từ +10 -> +35

OBLIVION STAFF

Sát thương cộng thêm tăng từ 10 -> 15

ORCHID MALEVOLENCE

Hồi mana giảm từ 5.5 -> 4

Intelligence giảm từ 25 -> 20

Công thức giảm từ 775 to 475 

SHADOW AMULET

Giá giảm từ 1400 -> 1000

Không còn +20 Attack Speed

GLIMMER CAPE

Yêu cầu Shadow Amulet, Cloak và Gloves of Haste

SHADOW BLADE

Yêu cầu Shadow Amulet, Blitz Knuckles và Broadsword

Attack Speed tăng từ 30 -> 35

Sát thương giảm từ 27 -> 25

ECHO SABRE

Slow giờ đây chỉ áp dụng với real heroes

SILVER EDGE

Yêu cầu Echo Sabre thay cho Ultimate Orb

Cung cấp: +40 Damage, +45 Attack Speed, +12 Strength, +10 Intelligence và  +1.5 Mana Regen 

BRACER

Strength/Intelligence/Agility giảm từ 6/3/3 to 5/2/2

Không còn +4% Magic Resistance (khấng phép)

+3 Damage và +0.75 HP Regen

WRAITH BAND

Strength/Intelligence/Agility giảm từ 6/3/3 to 5/2/2

Giờ đây cho +1.5 Armor và +5 Attack Speed

NULL TALISMAN

Strength/Intelligence/Agility giảm từ 6/3/3 to 5/2/2

Giờ đây cho +0.6 Mana Regen và +3% Spell Amp

RING OF REGEN

Hồi máu giảm từ 1.75 -> 1.5

Giá giảm từ 225 -> 175

SAGE'S MASK

Mana hồi giảm từ 1 -> 0.6

Giá giảm từ 225 -> 175

RING OF PROTECTION

Giá tăng từ 150 -> 175

RING OF BASILIUS

Giá công thức tăng từ 200 ->250 

HEADDRESS

Giá công thức tăng từ 200 -> 250

BUCKLER

Giá công thức giảm từ 225 -> 200

URN OF SHADOWS

Giá công thức tăng từ 310 -> 345 

PIPE OF INSIGHT

Giá công thức tăng từ 1200 -> 1250 

TRANQUIL BOOTS

Tốc độ chạy khi  bình thường giảm từ 75 -> 70 
Tốc độ chay khi bị tấn công giảm từ 50 -> 45 

KAYA

Không còn -12% Mana Loss Reduction (Giảm mana dùng chiêu và items)

Cho +24% Mana Regen Amplification

YASHA AND KAYA

Không còn +18% Mana Loss Reduction

Cho +30% Mana Regen Amplification

KAYA AND SANGE

Không còn +18% Mana Loss Reduction

Cho +30% Mana Regen Amplification

BLOODSTONE

Không còn +12% Mana Loss Reduction 

YASHA AND KAYA

Spell Amp (khuếch đại chiêu) tăng từ 14% -> 16%

KAYA AND SANGE

Spell Amp tăng từ 14% -> 16%

SANGE

Không còn Spell Lifesteal Amplification.

KAYA

Cho 24% Spell Lifesteal Amplification

KAYA AND SANGE

Cho 30% Spell Lifesteal Amplification (Hút máu phép)

YASHA AND KAYA

Cho 30% Spell Lifesteal Amplification

BLOODSTONE

Cho 30% Spell Lifesteal Amplification

SOUL BOOSTER

+10% Magic Resistance (Kháng phép)

BLOODSTONE

+10% Magic Resistance

OCTARINE CORE

+10% Magic Resistance

BLOODSTONE

Cooldown giảm từ 250 -> 85

MỚI: VOODOO MASK

+12% Spell Lifesteal (2.5% against creeps).

Giá: 900 Gold.

OCTARINE CORE

Yêu cầu: Soul Booster, Voodoo Mask và 900 tiền công thức

Không còn cộng thêm bonus intelligence

VEIL OF DISCORD

All Stats giảm từ +9 -> +4

Giá công thức giảm từ 1150 -> 650

Cooldown tăng từ 20 -> 25s

Spell amplification (Tăng sát thương phép) giảm từ 20% -> 18%

HOLY LOCKET

Có thể cast lên units đồng minh với magic stick active. Khoảng cách: 500

SOUL RING

Yêu cầu 2x Gauntlet, Ring of Protection và 350 tiền công thức

Cho +6 Strength và +2 Armor, không còn +2.25 HP Regen

HYPERSTONE

Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 55 -> 60

ASSAULT CUIRASS

Aura Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ +25 to +30

Không còn s +5 All Stats

BLOODTHORN

Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 85 -> 90

BATTLE FURY

Yêu cầu Claymore thay cho Mithril Hammer

Sát thương giảm từ 60 -> 55

Hồi mana giảm từ 3.75 -> 3.25

BROADSWORD

Sát thương giảm từ 16 -> 15

CRYSTALYS

Sát thương giảm từ 34 -> 32

Giá công thức giảm từ 700 -> 500

CLOAK

Giá giảm từ 550 -> 450

HOOD OF DEFIANCE

Giá công thức tăng từ 200 -> 300 

SATANIC

Yêu cầu công thức giá 500 gold

METEOR HAMMER

Cooldown từ 28 -> 24

Thời gian stun giảm từ 2 -> 1.75

Mới. Yêu cầu: Perseverance, Crown và 250 giá công thức

Cung cấp +8 All Stats, +6.5 Health Regen và +2.5 Mana Regen

SPIRIT VESSEL

Không còn aura giảm hồi máu

Soul Release regen tăng từ 30 -> 40

Soul Release dps tăng từ 25 -> 35. Giảm HP Regen của đối thủ từ  -35% -> -45%

SHIVA'S GUARD

Freezing Aura giờ có 25% giảm hồi máu trong tầm ảnh hưởng.

Giá công thức tăng từ 650 -> 750

DAGON

Mới. Yêu cầu: Belt of Strength, Band of Elvenskin, Robe of the Magi và công thức giá 1300

Cung cấp +6/8/10/12/14 All Stats.

HEART OF TARRASQUE

Không còn +10 Health Regen hay heal/regen amplification

Tự động  1% hồi máu

Khi ở ngoài combat,  cung cấp +50% health regen amplification

Strength giảm từ +45 -> +40

Giá công thức tăng từ 400 -> 650

EYE OF SKADI

Giảm hồi máu từ 35% -> 40%

Làm chậm từ 20/45 -> 25/50

QUELLING BLADE

Giá giảm từ 150 -> 130

Sát thương cho tướng melee:  18 -> 15

Sát thương cho tướng range từ 5 -> 6

LINKEN'S SPHERE

Giá công thức giảm từ 1200 -> 900

ABYSSAL BLADE

Giá công thức giảm từ 600 -> 550

HEAVEN'S HALBERD

Evasion giảm từ 25% -> 20%

DRAGON LANCE

Agility cộng thêm tăng từ 12 -> 14

HAND OF MIDAS

XP nhân lên tăng từ 185% -> 210%

REFRESHER ORB

Cooldown giảm từ 195 -> 180

ULTIMATE ORB

Giá giảm từ 2150 -> 2050

INFUSED RAINDROPS

Hồi mana giảm từ 0.9 -> 0.8

NULLIFIER

Projectile speed increased from 750 to 1000

AGHANIM'S SCEPTER

Aghanim's Blessing giảm giá từ 1800 -> 1600

AETHER LENS

Giá công thức giảm từ 600 -> 5050

BOOTS OF TRAVEL 2

Cooldown từ 40 -> 30 giây

SMOKE OF DECEIT

Giảm giá từ 80 -> 50

SENTRY WARD

Thời gian hồi lại giảm từ 90 -> 85

TOME OF KNOWLEDGE

Giá giảm từ 150 -> 75

GLOVES OF HASTE

Đang cập nhật

Moved from Miscellaneous shop category to Equipment with the other attack speed items

MANGO TREE

Khoảng cách xoài rơi ra từ 150 -> 300

Hiển thị biểu tượng trên minimap

Không thể rơi ra nếu như có consumable item khác cùng Tier rơi ra trước

RON TALON

Sát thương cộng thêm khi active giảm từ 50% -> 40%

ROYAL JELLY

Không thể rơi ra nếu như có consumable item khác cùng Tier rơi ra trước

ROOM HANDLE

Khoảng cách đánh cộng thêm tăng từ +35 -> +50

FADED BROACH

Tốc dộ chạy giảm từ 25 -> 20

ARCANE RING

Giáp cộng thêm giảm từ +3 -> +2

VAMPIRE FANGS

Tầm nhìn ban đêm tăng từ 250 -> 300

PHILOSOPHER'S STONE

Giảm sát thương từ -35 -> -30

ESSENCE RING

Cooldown tăng từ 20 -> 25

CLUMSY NET

Tầm cast giảm từ 650 -> 600, All Stats từ +6 -> +5

GREATER FAERIE FIRE

Không thể rơi ra nếu như có consumable item khác cùng Tier rơi ra trước

Sát thương cộng thêm từ 35 -> 40

REPAIR KIT

Không thể rơi ra nếu như có consumable item khác cùng Tier rơi ra trước

60 giây cooldown

Hồi máu tăng từ +20 -> +25

SPIDER LEGS

Cooldown từ 10 -> 12

ENCHANTED QUIVER

Thời gian hồi từ 6 -> 5

ORB OF DESTRUCTION

Trừ giáp giảm từ -5 -> -4

Làm chậm từ 20/10% -> 25/15%

MIND BREAKER

Cooldown từ 20 -> 15

TITAN SLIVER

Sát thương cơ bản tăng từ +16% -> +20%

Status Resistance (Kháng hiệu ứng) giảm từ +16% -> +12%

PALADIN SWORD

Sát thương tăng từ 17 -> 20

Hồi máu giảm từ 17% -> 16%

Greater Healing amplifications giảm từ 17% -> 14%

PRINCE'S KNIFE

Cooldown giảm từ 12 -> 10

FLICKER

Khoảng cách blink tối thiểu là 200 range, khoảng cách tôi đa giảm từ 450 -> 400

ILLUSIONIST'S CAPE

Sát  thương nhận vào Illusion tăng từ 150% -> 200%

HAVOC HAMMER

Khoảng cách ảnh hưởng tăng từ 350 -> 400, sát thương tăng từ 225 -> 275

MAGIC LAMP

Hồi phục tăng 300 -> 400

PIRATE HAT

Không còn cướp gold khi giết heroes.

Kích hoạt để đào bounty runes. Thời gian hồi: 40

Bài liên quan
| Thành Hưng
Bình luận
Tin cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ
Có thể bạn quan tâm
Đội hình dự kiến Al Nassr vs Al Tai: Ronaldo sẵn sàng xung trận

Đội hình dự kiến Al Nassr vs Al Tai: Ronaldo sẵn sàng xung trận

39 phút trước Bóng đá Quốc tế

Cristiano Ronaldo đã không chơi cho Al Nassr ở Cúp Nhà vua Saudi Arabia mới đây nhưng bây giờ anh sẵn sàng trở lại để tìm kiếm thêm bàn thắng.

Roma và Mourinho chưa bao giờ tệ đến thế: Mỗi cú sút là một bàn thua

Roma và Mourinho chưa bao giờ tệ đến thế: Mỗi cú sút là một bàn thua

2 giờ trước Bóng đá Ý

Roma của Jose Mourinho đang trải qua tình cảnh khốn đốn mà mới nhất là thất bại nặng nề trước Genoa khiến họ tụt xuống khu vực cuối bảng.

Lịch thi đấu của Ronaldo ở giải VĐQG Saudi Arabia hôm nay

Lịch thi đấu của Ronaldo ở giải VĐQG Saudi Arabia hôm nay

2 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Cristiano Ronaldo sẽ trở lại đội hình Al Nassr để thi đấu vòng 8 giải VĐQG Saudi Arabia vào cuối tuần này sau khi vắng mặt ở Cúp Nhà vua.

Bảng xếp hạng Serie A mới nhất: Roma của Mourinho rơi tự do

Bảng xếp hạng Serie A mới nhất: Roma của Mourinho rơi tự do

3 giờ trước Bóng đá Ý

Bảng xếp hạng Serie A 2023-2024 sau 6 vòng đấu đã có sự thay đổi khi Inter Milan không còn giữ được thành tích toàn thắng và bị AC Milan bắt kịp.

Bảng xếp hạng La Liga mới nhất: Girona qua mặt Real và Barca

Bảng xếp hạng La Liga mới nhất: Girona qua mặt Real và Barca

3 giờ trước Bóng đá Tây Ban Nha

Bất ngờ đang xảy ra tại La Liga khi không phải Real Madrid hay Barcelona mà Girona mới là đội dẫn đầu bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu.

Bất ngờ được Messi chào đón, Farias nhận “đặc quyền” trong phòng thay đồ Inter Miami

Bất ngờ được Messi chào đón, Farias nhận “đặc quyền” trong phòng thay đồ Inter Miami

3 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Tiền đạo trẻ Facundo Farias đã bất ngờ được Lionel Messi chào đón khi đến Inter Miami và sau đó nhận một “đặc quyền” trong phòng thay đồ.

Lịch thi đấu Esports ASIAD 19 ngày 29/9: LMHT Việt Nam đối đầu chủ nhà Trung Quốc

Lịch thi đấu Esports ASIAD 19 ngày 29/9: LMHT Việt Nam đối đầu chủ nhà Trung Quốc

3 giờ trước ESPORTS

Lịch thi đấu Esports ASIAN Games 2023 hôm nay 29/9: Việt Nam và Trung Quốc sẽ chạm trán trong trận tranh hạng 3 nội dung Liên Minh Huyền Thoại.

Bảng xếp hạng La Liga 2023/2024, BXH bóng đá Tây Ban Nha mới nhất

Bảng xếp hạng La Liga 2023/2024, BXH bóng đá Tây Ban Nha mới nhất

3 giờ trước Bóng đá Tây Ban Nha

Bảng xếp hạng La Liga mùa giải 2023/2024 mới nhất. Xem BXH bóng đá VĐQG Tây Ban Nha được Webthethao.vn cập nhật hôm nay chính xác.

Bảng xếp hạng Serie A 2023/2024, BXH bóng đá Italia mới nhất

Bảng xếp hạng Serie A 2023/2024, BXH bóng đá Italia mới nhất

4 giờ trước Bóng đá Ý

Bảng xếp hạng Serie A mùa giải 2023/2024 mới nhất. Xem BXH bóng đá VĐQG Italia được Webthethao.vn cập nhật hôm nay chính xác.

Faker tiết lộ gặp vấn đề về sức khỏe, không thể góp mặt ở bán kết LMHT ASIAD 19

Faker tiết lộ gặp vấn đề về sức khỏe, không thể góp mặt ở bán kết LMHT ASIAD 19

4 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Dù không thể thi đấu, nhưng Faker vẫn sát cánh cùng các đồng đội trong chiến thắng của Hàn Quốc trước Trugn Quốc. Quỷ Vương vô cùng tự hào về chiến thắng cực kỳ ý nghĩa này.

Chân dung người hùng mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD Hàng Châu

Chân dung người hùng mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD Hàng Châu

10 giờ trước Video Asiad

Chân dung người hùng mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD Hàng Châu

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt chân tới Trung Quốc bắt đầu hành trình chinh phục ASIAD 19

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt chân tới Trung Quốc bắt đầu hành trình chinh phục ASIAD 19

10 giờ trước Video Asiad

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bắt đầu hành trình chinh phục ASIAD vào hôm nay 28/9. Toàn đội khởi hành từ Việt Nam từ 10h sáng và đã có mặt tại Thượng Hải vào chiều nay.

VƯỢT SÓNG ASIAD 19 | 28/9 | Bắn súng giải cơn khát vàng cho TTVN

VƯỢT SÓNG ASIAD 19 | 28/9 | Bắn súng giải cơn khát vàng cho TTVN

10 giờ trước Video Asiad

VƯỢT SÓNG ASIAD 19 | 28/9 | Bắn súng giải cơn khát vàng cho TTVN

Bảo vệ thành công ngôi vương, Saigon Heat vô địch VBA 2023

Bảo vệ thành công ngôi vương, Saigon Heat vô địch VBA 2023

10 giờ trước VBA

Đánh bại Nha Trang Dolphins với tỷ số chung cuộc 3-1 tại series chung kết, Saigon Heat đã trở thành nhà vô địch VBA 2023, nối dài kỷ lục số lần vô địch giải đấu.

Tứ kết bóng đá nam ASIAD 19: Sạch bóng Đông Nam Á

Tứ kết bóng đá nam ASIAD 19: Sạch bóng Đông Nam Á

10 giờ trước Bóng đá

Cả ba đại diện của khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Myanmar đều thất bại ở vòng 1/8 ASIAD 19. Không còn đội bóng nào của khu vực góp mặt ở tứ kết.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL chúc mừng huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam ở ASIAD 19

Bộ trưởng Bộ VHTTDL chúc mừng huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam ở ASIAD 19

10 giờ trước ASIAD

Trong thư gửi Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã chúc mừng tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn.

Học trò Nadal lập cột mốc lịch sử cho tennis Philippines ở Asian Games 19

Học trò Nadal lập cột mốc lịch sử cho tennis Philippines ở Asian Games 19

11 giờ trước Các môn khác

Quần vợt Philippines phải chờ 17 năm mới lại có đại diện trên bục nhận huy chương ở Đại hội Thể thao châu Á. Tại Hàng Châu, học trò của Nadal thậm chí có cơ hội lập kỷ lục mới.

Bảng xếp hạng các đội thứ nhì bóng đá nữ ASIAD 19: Việt Nam đứng thứ mấy?

Bảng xếp hạng các đội thứ nhì bóng đá nữ ASIAD 19: Việt Nam đứng thứ mấy?

11 giờ trước Bóng đá

Bảng xếp hạng các đội thứ nhì môn bóng đá nữ ASIAD 19 có ý nghĩa quyết định cho tấm vé đi tiếp của các đội. Đây cũng là vị trí được NHM Việt Nam quan tâm.

Trực tiếp Billiards US Open 2023 ngày 28/9: Kiên Pháp, Tuấn Tkon, Nam Phạm đụng "tường lửa"

Trực tiếp Billiards US Open 2023 ngày 28/9: Kiên Pháp, Tuấn Tkon, Nam Phạm đụng "tường lửa"

11 giờ trước Billiards

Giải billiards US Open khởi tranh từ tối ngày 25/9, phát trên các nền tảng Youtube Web thể thao, Facebook Webthethao.vn và fanpage Vietnam Billiards Promotion.

Dự đoán Hoffenheim vs Dortmund, 1h30 ngày 30/9, Bundesliga

Dự đoán Hoffenheim vs Dortmund, 1h30 ngày 30/9, Bundesliga

11 giờ trước Bóng đá Quốc tế

Chuyên gia của tờ Kicker đã đưa ra dự đoán kết quả các trận đấu thuộc vòng 6 Bundesliga, bao gồm cuộc đối đầu Hoffenheim vs Dortmund.

Philippines khiến đội tuyển nữ Việt Nam cay đắng rời ASIAD 19

Philippines khiến đội tuyển nữ Việt Nam cay đắng rời ASIAD 19

11 giờ trước Bóng đá

Chiến thắng của Philippines trước Myanmar khiến đội tuyển nữ Việt Nam sớm dừng bước ở vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 19.

Xạ thủ Pham Quang Huy với ước mơ: "Bố mẹ chưa có huy chương Olympic, tương lai con sẽ giành được"!

Xạ thủ Pham Quang Huy với ước mơ: "Bố mẹ chưa có huy chương Olympic, tương lai con sẽ giành được"!

11 giờ trước ASIAD

"Bố mẹ ơi con đã làm được rồi, HCV ASIAD 19...", là câu nói đầu tiên Phạm Quang Huy nhắn nhủ về gia đình sau khi xuất sắc mang về HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam sáng nay. Nhưng mục tiêu của xạ thủ trẻ này sẽ còn nhiều hơn thế nữa...

Trực tiếp ASIAD 19 hôm nay ngày 28-9: Huy Hoàng giành HCĐ nội dung bơi 800m tự do nam

Trực tiếp ASIAD 19 hôm nay ngày 28-9: Huy Hoàng giành HCĐ nội dung bơi 800m tự do nam

12 giờ trước ASIAD

Niềm hy vọng số 1 của bơi Việt Nam, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã để tuột huy chương khá đáng tiếc ở nội dung 1.500m tự do nam và tối nay liệu anh có tỏa sáng trên đường đua 800m tự do nam?

Bóng bàn Asian Games ngày 28/9:  Đoàn Bá Tuấn Anh / Nguyễn Anh Tú vào vòng 16

Bóng bàn Asian Games ngày 28/9: Đoàn Bá Tuấn Anh / Nguyễn Anh Tú vào vòng 16

13 giờ trước Các môn khác

Bóng bàn đôi nam nữ, Bóng bàn Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu, Bóng bàn Asian Games 2022, Bóng bàn ASIAD 19, vô địch bóng bàn, kết quả bóng bàn

Cờ tướng Asian Games 19 ngày 28/9: Việt Nam thắng đội của "người xưa"

Cờ tướng Asian Games 19 ngày 28/9: Việt Nam thắng đội của "người xưa"

13 giờ trước Các môn khác

Ở ngày thi đấu đầu tiên của nội dung đồng đội hỗn hợp môn Cờ tướng tại Đại hội Thể thao châu Á Hàng Châu, Việt Nam mở màn như ý.

Kết quả VBA Finals 2023 hôm nay mới nhất: Saigon Heat vô địch với tỷ số 3-1

Kết quả VBA Finals 2023 hôm nay mới nhất: Saigon Heat vô địch với tỷ số 3-1

13 giờ trước VBA

Kết quả bóng rổ VBA Playoffs 2023 hôm nay mới nhất. Cập nhật kết quả giai đoạn Playoffs VBA 5x5 năm 2023 chính xác nhất, bắt đầu từ ngày 7/9 đến hết ngày 30/9.

ĐKVĐ UFC Sean Strickland: "Ai cũng được, miễn nhiều tiền là được"

ĐKVĐ UFC Sean Strickland: "Ai cũng được, miễn nhiều tiền là được"

14 giờ trước Võ Thuật

Tính cách thẳng thắn của Sean Strickland một lần nữa khiến khán giả bật cười khi anh nói về mong muốn cho trận bảo vệ đai vô địch UFC của mình.

Người đẹp điền kinh Nguyễn Thị Huyền “xinh không lối thoát” trước ngày tranh tài Asiad 19

Người đẹp điền kinh Nguyễn Thị Huyền “xinh không lối thoát” trước ngày tranh tài Asiad 19

14 giờ trước Điền kinh

Bà mẹ một con Nguyễn Thị Huyền tập trung cao độ chuẩn bị cho ngày tranh tài tại Asiad 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Vẻ đẹp rạng ngời, mặn mà của bà mẹ một con này sẽ khiến đường đua điền kinh thêm phần thú vị.

Dự đoán Barcelona vs Sevilla, 2h00 ngày 30/9, La Liga

Dự đoán Barcelona vs Sevilla, 2h00 ngày 30/9, La Liga

14 giờ trước Bóng đá Tây Ban Nha

Chuyên gia của tờ Marca đã đưa ra dự đoán kết quả các trận đấu thuộc vòng 8 La Liga, bao gồm cuộc đối đầu Barcelona vs Sevilla.

Đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào tứ kết ASIAD 19 trong trường hợp nào?

Đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào tứ kết ASIAD 19 trong trường hợp nào?

15 giờ trước Bóng đá

Đội tuyển nữ Việt Nam đã không còn tự quyết cho tấm vé vào tứ kết ASIAD 19 và phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu còn lại.

Thua 0-7 trước Nhật, nữ Việt Nam nguy cơ cao bị loại ở ASIAD 19

Thua 0-7 trước Nhật, nữ Việt Nam nguy cơ cao bị loại ở ASIAD 19

15 giờ trước Bóng đá

Đội tuyển nữ Việt Nam có ít cơ hội giành vé vào tứ kết sau khi thất bại nặng nề 0-7 trước Nhật Bản ở trận cuối vòng bảng ASIAD 19.

Không chỉ Việt Nam, ngay cả CĐV bóng chuyền Trung Quốc cũng nổi giận vì vấn đề phát sóng trực tiếp

Không chỉ Việt Nam, ngay cả CĐV bóng chuyền Trung Quốc cũng nổi giận vì vấn đề phát sóng trực tiếp

16 giờ trước Bóng chuyền Quốc Tế

Mặc dù là nước chủ nhà cũng như nhận được sự quan tâm rất lớn của NHM nhưng thật trớ trêu các trận đấu vòng bảng của Trung Quốc không được phát sóng trực tiếp.

VSP Pro 8: Chờ đợi loạt tuyển thủ Boxing trẻ tỏa sáng

VSP Pro 8: Chờ đợi loạt tuyển thủ Boxing trẻ tỏa sáng

17 giờ trước Võ Thuật

Sự kiện VSP Pro 8 ngày 30/09 chứng kiến hàng loại các võ sĩ từng giành những tấm huy chương trẻ toàn quốc thể hiện trên sàn đấu chuyên nghiệp.

Billiards US Open 2023 ngày 27/9: Chia tay Hoàng Sao, chúc phúc Nam Phạm, Tuấn Tkon và Kiên Pháp

Billiards US Open 2023 ngày 27/9: Chia tay Hoàng Sao, chúc phúc Nam Phạm, Tuấn Tkon và Kiên Pháp

17 giờ trước Billiards

Giải billiards US Open khởi tranh từ tối ngày 25/9, phát trên các nền tảng Youtube Web thể thao, Facebook Webthethao.vn và fanpage Vietnam Billiards Promotion.

Dự đoán Osasuna vs Atletico Madrid, 2h30 ngày 29/9, La Liga

Dự đoán Osasuna vs Atletico Madrid, 2h30 ngày 29/9, La Liga

18 giờ trước Bóng đá Tây Ban Nha

Chuyên gia của tờ Marca đã đưa ra dự đoán kết quả các trận đấu thuộc vòng 7 La Liga, bao gồm cuộc đối đầu Osasuna vs Atletico Madrid.

Cầu lông Kaohsiung Masters 2023 ngày 28/9: Anh Thư, Hải Đăng kết thúc khởi động Asian Games

Cầu lông Kaohsiung Masters 2023 ngày 28/9: Anh Thư, Hải Đăng kết thúc khởi động Asian Games

18 giờ trước Các môn khác

Để chuẩn bị cho cầu lông Asian Games 2022, Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, Vũ Thị Anh Thư tham dự giải Kaohsiung Masters 2023.

Dự đoán Genoa vs Roma, 1h45 ngày 29/9, Serie A

Dự đoán Genoa vs Roma, 1h45 ngày 29/9, Serie A

18 giờ trước Bóng đá Ý

Chuyên gia của tờ La Gazzetta dello Sport đã đưa ra dự đoán kết quả các trận đấu thuộc vòng 6 Serie A, bao gồm cuộc đối đầu Genoa vs Roma.

Đội hình ra sân nữ Việt Nam vs Nhật Bản: Đề cao mặt trận phòng ngự

Đội hình ra sân nữ Việt Nam vs Nhật Bản: Đề cao mặt trận phòng ngự

18 giờ trước Bóng đá

Đội hình ra sân trận nữ Việt Nam vs nữ Nhật Bản diễn ra lúc 15h00 ngày 28/9 thuộc bảng D bóng đá nữ ASIAD 19. Xem danh sách cầu thủ ra sân nữ Việt Nam vs nữ Nhật Bản.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: "Giành HCV ASIAD bắn súng khó như giành HCV Olympic"

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: "Giành HCV ASIAD bắn súng khó như giành HCV Olympic"

18 giờ trước ASIAD

Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh , HLV của xạ thủ Phạm Quang Huy, vừa đưa ra đánh giá về tấm HCV ASIAD 19 lịch sử với bắn súng Việt Nam.

Phạm Quang Huy nhận thưởng nóng bao nhiêu sau tấm huy chương lịch sử tại ASIAD 19?

Phạm Quang Huy nhận thưởng nóng bao nhiêu sau tấm huy chương lịch sử tại ASIAD 19?

19 giờ trước ASIAD

Vừa giải cơn khát vàng cho TT Việt Nam tại ASIAD 19, vừa mang về tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử cho bắn súng Việt Nam, Phạm Quang Huy đã được nhận thưởng khủng.

Xem thêm
Nhận định