Update Dota 2 7.27: Chấm dứt thời kỳ Dota sở thú?

Thành Hưng
thứ hai 29-6-2020 13:45:00 +07:00
0 bình luận
|

Trong bản Update Dota 2 7.27, Valve đã có những chỉnh sửa nhằm chấm dứt thời kỳ thống trị của Sở thú Gaming và đưa Dota khát máu trở lại.

Sau khi Team Secret lên ngôi tại Beyond Epic, Valve đã ngay lập tức update phiên bản Dota 2 7.27 với nhiều thay đổi cực lớn về gameplay:

Chi tiết bản update Dota 2 7.27:

Thay đổi chung

XP cơ bản khi giết hero tăng từ 40 -> 100.

Lượng vàng khi last hit hero tăng từ 99 + 7.2 * Level -> 120 + 8 *Level

Lượng vàng nhận được từ Assist thay đổi từ 45 + 0.033*NW -> 30 + 0.038*NW (Networth)

Passive gold nhận được tăng từ 85 -> 95.

Bounty Gold giờ đây sẽ được tính là Reliable Gold.

TIền thường từ last hit trụ (Towers) tăng từ 180 cho T1/2/3/4 -> 120/140/160/180.

Lượng thưởng nhận được khi stack bãi quái Neutral Creeps tăng từ 35% -> 40%.

Các bãi Neutrals ở Mid Lane thay đổi từ bãi thường -> bãi nhỏ

-Loại bỏ bãi Prowler( Thằn lằn tím).

-Điều chỉnh cây ở lowground gần outpost hai phe(chỗ bãi camp nhỏ) để ngăn việc kích hoạt outpost mà không phải phá cây.

-Loại bỏ một cây ở phía bên phải trụ tier 1 bên Rad để tạo lối đi giữa dãy cây.

-Thay đổi bãi quái phía bên phải secret shop phe Rad từ bãi quái Trung bình thành bãi Lớn(hard camp).

-Hoán đổi bãi quái Lớn phía bên phải phía bên phải trụ top tier 2 phe Rad với bãi Ancient ở primary jungle.

-Giảm kích cỡ ô stack bãi quái Lớn ở safelane phe Rad.

-Tăng kích cỡ ô stack bãi quái Nhỏ ở safelane phe Rad.

- Giảm kích cỡ ô stack bãi quái Nhỏ ở safelane phe Dire.

Loại bỏ Prowler Camp

Ancient của Radiant được chuyển về gần Secret Shop

Outpost

Outpost không thể bị cướp trước khi có một trụ 2 bị phá.

Outpost sẽ hiển thị khi bị đối phương channeling.

Tầm nhìn của Outpost sẽ được hiển thị khi người chơi nhất Alt.

Lane creep không thể bị agroo trừ khi đứng gần creep địch, neutral creeps hoặc trụ team mình trong vòng 1500 radius.

Courier

Tiền thưởng từ việc giết Courier giảm từ 30 + 7/Level -> 25 + 5/Level.

Courier sẽ hóa thành Flying Courier từ level 4

Tốc độ bay của Courier giảm 15% khi đem theo các trang bị tiêu thụ như Bottle, Healing Salve, Sentry, Wards, Smoke...

Amor

Thay đổi công thức tính giáp (Amor): ( Armor * 0.06 / ( 1 + Armor * 0.06 )

Giáp nhận được từ mỗi Agility tăng từ 0,16 -> 1/6

Tower

Tăng tốc độ đánh Trụ 1 (Attack Rate giảm từ 1,0 -> 0,9; tốc độ bắn tăng từ 100 -> 110, sát thương giảm từ 110 -> 90 (Giữ nguyên DPS)

Tăng tốc độ đánh Trụ 2 (Attack Rate giảm từ 0,95  -> 0,9; tốc độ bắn tăng từ 100 -> 110, sát thương giảm từ 200 -> 172 (Giữ nguyên DPS)

Máu của các đơn vị Siege Units (Xe) tăng thêm 60.

All PIcks

Rework cách chọn Heroes trong All Pick: 1/1/1/1/1 -> 2/2/1.

Số lượng heroes bị ban từ Ban Pick tăng từ 10 -> 12.

2 round đầu tiên sẽ có thêm 5 giây để chọn heroes.

Captains Mode

Rework cách ban Heroes trong Captain's Mode: 4/1/1 -> 2/3/2

Thời gian cấm và chọn giảm từ 35 -> 30

Lượt pick thay đổi từ  Radiant/Dire/Dire/Radiant -> Radiant/Dire/Radiant/Dire

Lượt ban thứ 3 thay đổi từ Dire/Radiant -> Radiant/Dire/Radiant/Dire.

Khác

Random Draft hero pool giảm từ 40 -> 33

Fountain sẽ có hiệu ứng fury swipes, tăng 3 sát thương cho mỗi hit đánh lên 1 mục tiêu.

Neutral Items sẽ không rơi ra khi Heroes giết Neutras Creeps đang tele

Neutral ITems sẽ không rơi ra nếu clone của Meepo không ở gần bản thể chính.

Lifesteal Amplification, HP Regen Amplification, Heal Amplification, Spell Lifesteal Amplification giờ sẽ không stacks.

ITEMS

NECRONOMICON

Loại bỏ Archer Aura 

Thay đổi sát thương của đệ:  -57% vs creeps, -10% vs buildings and +26% vs heroes

Hồi mana giảm từ 3/3.5/4 -> 2/3/4

Last Will không còn xuyên kháng phép

HELM OF THE DOMINATOR

Không còn aura regen và sát thương

Buff giành creeps thu phục được: +40 Base Damage, +12 HP Regen and +4 MP Regen

Cooldown giảm từ 60 -> 45

Yêu cầu: Helm of Iron Will, Crown và 725 tiền công thức. Cung cấp: +6 Armor, +6 HP Regen và  +6 All Stats

VLADMIR'S OFFERING

Yêu cầu: Mask of Death, Blades of Attack, Ring of Basilius và 600 tiền công thức 

Không còn cho 3 Armor Aura và +5 All Stats

Lifesteal Aura giảm từ 20% -> 15%

Mới: +18% Damage Aura

Hồi mana tăng từ 1.5 -> 2

DRUM OF ENDURANCE

Yêu cầu: Crown, Sage's Mask, Windlace and 600 tiền công thức.

Không còn cho 20 Attack Speed Aura

Giờ đây cung cấp +6 All Attributes, +1.5 Mana Regen và +20 Movement Speed Bonus

Tốc độ đanhá cộng thêm tăng từ +35 -> +45

Tốc độ chạy tăng thêm khi kích hoạt từ 12% -> 13%

BUCKLER

Armor aura giảm từ 2.5 -> 2

MEKANSM

Yêu cầu Buckler thay cho Chainmail 

Giờ đây cho +3 Armor Aura

Giá cộng lên bản thân giảm từ +6 -> +4

Không còn +4 All stats

GUARDIAN GREAVES

Giờ đây cho +3 Armor Aura

Giá cộng lên bản thân giảm từ +6 -> +4

Không còn +5 All stats

CRIMSON GUARD

Không còn + 4 All Stars

Cooldown giảm từ 60 -> 45

BLADE MAIL

Yêu cầu công thức giá 500 Vàng thay thế Robe of the Magi

Không còn +8 intelligence

Giáp cộng thêm từ 6 -> 7

Tự động phản lại 20 + 20% sát thương nhận vào. Khi kích hoạt sẽ cộng thêm 100% -> 80% sát thương phản lại.

*Mới: Không còn tác dụng khi lên nhiều Blade Mail cùng 1 lúc.

MOIWS: BLITZ KNUCKLES

Giá: 1000 gold

+35 Attack Speed.

MONKEY KING BAR

Yêu cầu Blitz Knuckles thay cho Quarterstaff

Sát thương giảm từ 52 -> 42

Tốc độ đánh tăng từ +10 -> +35

OBLIVION STAFF

Sát thương cộng thêm tăng từ 10 -> 15

ORCHID MALEVOLENCE

Hồi mana giảm từ 5.5 -> 4

Intelligence giảm từ 25 -> 20

Công thức giảm từ 775 to 475 

SHADOW AMULET

Giá giảm từ 1400 -> 1000

Không còn +20 Attack Speed

GLIMMER CAPE

Yêu cầu Shadow Amulet, Cloak và Gloves of Haste

SHADOW BLADE

Yêu cầu Shadow Amulet, Blitz Knuckles và Broadsword

Attack Speed tăng từ 30 -> 35

Sát thương giảm từ 27 -> 25

ECHO SABRE

Slow giờ đây chỉ áp dụng với real heroes

SILVER EDGE

Yêu cầu Echo Sabre thay cho Ultimate Orb

Cung cấp: +40 Damage, +45 Attack Speed, +12 Strength, +10 Intelligence và  +1.5 Mana Regen 

BRACER

Strength/Intelligence/Agility giảm từ 6/3/3 to 5/2/2

Không còn +4% Magic Resistance (khấng phép)

+3 Damage và +0.75 HP Regen

WRAITH BAND

Strength/Intelligence/Agility giảm từ 6/3/3 to 5/2/2

Giờ đây cho +1.5 Armor và +5 Attack Speed

NULL TALISMAN

Strength/Intelligence/Agility giảm từ 6/3/3 to 5/2/2

Giờ đây cho +0.6 Mana Regen và +3% Spell Amp

RING OF REGEN

Hồi máu giảm từ 1.75 -> 1.5

Giá giảm từ 225 -> 175

SAGE'S MASK

Mana hồi giảm từ 1 -> 0.6

Giá giảm từ 225 -> 175

RING OF PROTECTION

Giá tăng từ 150 -> 175

RING OF BASILIUS

Giá công thức tăng từ 200 ->250 

HEADDRESS

Giá công thức tăng từ 200 -> 250

BUCKLER

Giá công thức giảm từ 225 -> 200

URN OF SHADOWS

Giá công thức tăng từ 310 -> 345 

PIPE OF INSIGHT

Giá công thức tăng từ 1200 -> 1250 

TRANQUIL BOOTS

Tốc độ chạy khi  bình thường giảm từ 75 -> 70 
Tốc độ chay khi bị tấn công giảm từ 50 -> 45 

KAYA

Không còn -12% Mana Loss Reduction (Giảm mana dùng chiêu và items)

Cho +24% Mana Regen Amplification

YASHA AND KAYA

Không còn +18% Mana Loss Reduction

Cho +30% Mana Regen Amplification

KAYA AND SANGE

Không còn +18% Mana Loss Reduction

Cho +30% Mana Regen Amplification

BLOODSTONE

Không còn +12% Mana Loss Reduction 

YASHA AND KAYA

Spell Amp (khuếch đại chiêu) tăng từ 14% -> 16%

KAYA AND SANGE

Spell Amp tăng từ 14% -> 16%

SANGE

Không còn Spell Lifesteal Amplification.

KAYA

Cho 24% Spell Lifesteal Amplification

KAYA AND SANGE

Cho 30% Spell Lifesteal Amplification (Hút máu phép)

YASHA AND KAYA

Cho 30% Spell Lifesteal Amplification

BLOODSTONE

Cho 30% Spell Lifesteal Amplification

SOUL BOOSTER

+10% Magic Resistance (Kháng phép)

BLOODSTONE

+10% Magic Resistance

OCTARINE CORE

+10% Magic Resistance

BLOODSTONE

Cooldown giảm từ 250 -> 85

MỚI: VOODOO MASK

+12% Spell Lifesteal (2.5% against creeps).

Giá: 900 Gold.

OCTARINE CORE

Yêu cầu: Soul Booster, Voodoo Mask và 900 tiền công thức

Không còn cộng thêm bonus intelligence

VEIL OF DISCORD

All Stats giảm từ +9 -> +4

Giá công thức giảm từ 1150 -> 650

Cooldown tăng từ 20 -> 25s

Spell amplification (Tăng sát thương phép) giảm từ 20% -> 18%

HOLY LOCKET

Có thể cast lên units đồng minh với magic stick active. Khoảng cách: 500

SOUL RING

Yêu cầu 2x Gauntlet, Ring of Protection và 350 tiền công thức

Cho +6 Strength và +2 Armor, không còn +2.25 HP Regen

HYPERSTONE

Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 55 -> 60

ASSAULT CUIRASS

Aura Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ +25 to +30

Không còn s +5 All Stats

BLOODTHORN

Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 85 -> 90

BATTLE FURY

Yêu cầu Claymore thay cho Mithril Hammer

Sát thương giảm từ 60 -> 55

Hồi mana giảm từ 3.75 -> 3.25

BROADSWORD

Sát thương giảm từ 16 -> 15

CRYSTALYS

Sát thương giảm từ 34 -> 32

Giá công thức giảm từ 700 -> 500

CLOAK

Giá giảm từ 550 -> 450

HOOD OF DEFIANCE

Giá công thức tăng từ 200 -> 300 

SATANIC

Yêu cầu công thức giá 500 gold

METEOR HAMMER

Cooldown từ 28 -> 24

Thời gian stun giảm từ 2 -> 1.75

Mới. Yêu cầu: Perseverance, Crown và 250 giá công thức

Cung cấp +8 All Stats, +6.5 Health Regen và +2.5 Mana Regen

SPIRIT VESSEL

Không còn aura giảm hồi máu

Soul Release regen tăng từ 30 -> 40

Soul Release dps tăng từ 25 -> 35. Giảm HP Regen của đối thủ từ  -35% -> -45%

SHIVA'S GUARD

Freezing Aura giờ có 25% giảm hồi máu trong tầm ảnh hưởng.

Giá công thức tăng từ 650 -> 750

DAGON

Mới. Yêu cầu: Belt of Strength, Band of Elvenskin, Robe of the Magi và công thức giá 1300

Cung cấp +6/8/10/12/14 All Stats.

HEART OF TARRASQUE

Không còn +10 Health Regen hay heal/regen amplification

Tự động  1% hồi máu

Khi ở ngoài combat,  cung cấp +50% health regen amplification

Strength giảm từ +45 -> +40

Giá công thức tăng từ 400 -> 650

EYE OF SKADI

Giảm hồi máu từ 35% -> 40%

Làm chậm từ 20/45 -> 25/50

QUELLING BLADE

Giá giảm từ 150 -> 130

Sát thương cho tướng melee:  18 -> 15

Sát thương cho tướng range từ 5 -> 6

LINKEN'S SPHERE

Giá công thức giảm từ 1200 -> 900

ABYSSAL BLADE

Giá công thức giảm từ 600 -> 550

HEAVEN'S HALBERD

Evasion giảm từ 25% -> 20%

DRAGON LANCE

Agility cộng thêm tăng từ 12 -> 14

HAND OF MIDAS

XP nhân lên tăng từ 185% -> 210%

REFRESHER ORB

Cooldown giảm từ 195 -> 180

ULTIMATE ORB

Giá giảm từ 2150 -> 2050

INFUSED RAINDROPS

Hồi mana giảm từ 0.9 -> 0.8

NULLIFIER

Projectile speed increased from 750 to 1000

AGHANIM'S SCEPTER

Aghanim's Blessing giảm giá từ 1800 -> 1600

AETHER LENS

Giá công thức giảm từ 600 -> 5050

BOOTS OF TRAVEL 2

Cooldown từ 40 -> 30 giây

SMOKE OF DECEIT

Giảm giá từ 80 -> 50

SENTRY WARD

Thời gian hồi lại giảm từ 90 -> 85

TOME OF KNOWLEDGE

Giá giảm từ 150 -> 75

GLOVES OF HASTE

Đang cập nhật

Moved from Miscellaneous shop category to Equipment with the other attack speed items

MANGO TREE

Khoảng cách xoài rơi ra từ 150 -> 300

Hiển thị biểu tượng trên minimap

Không thể rơi ra nếu như có consumable item khác cùng Tier rơi ra trước

RON TALON

Sát thương cộng thêm khi active giảm từ 50% -> 40%

ROYAL JELLY

Không thể rơi ra nếu như có consumable item khác cùng Tier rơi ra trước

ROOM HANDLE

Khoảng cách đánh cộng thêm tăng từ +35 -> +50

FADED BROACH

Tốc dộ chạy giảm từ 25 -> 20

ARCANE RING

Giáp cộng thêm giảm từ +3 -> +2

VAMPIRE FANGS

Tầm nhìn ban đêm tăng từ 250 -> 300

PHILOSOPHER'S STONE

Giảm sát thương từ -35 -> -30

ESSENCE RING

Cooldown tăng từ 20 -> 25

CLUMSY NET

Tầm cast giảm từ 650 -> 600, All Stats từ +6 -> +5

GREATER FAERIE FIRE

Không thể rơi ra nếu như có consumable item khác cùng Tier rơi ra trước

Sát thương cộng thêm từ 35 -> 40

REPAIR KIT

Không thể rơi ra nếu như có consumable item khác cùng Tier rơi ra trước

60 giây cooldown

Hồi máu tăng từ +20 -> +25

SPIDER LEGS

Cooldown từ 10 -> 12

ENCHANTED QUIVER

Thời gian hồi từ 6 -> 5

ORB OF DESTRUCTION

Trừ giáp giảm từ -5 -> -4

Làm chậm từ 20/10% -> 25/15%

MIND BREAKER

Cooldown từ 20 -> 15

TITAN SLIVER

Sát thương cơ bản tăng từ +16% -> +20%

Status Resistance (Kháng hiệu ứng) giảm từ +16% -> +12%

PALADIN SWORD

Sát thương tăng từ 17 -> 20

Hồi máu giảm từ 17% -> 16%

Greater Healing amplifications giảm từ 17% -> 14%

PRINCE'S KNIFE

Cooldown giảm từ 12 -> 10

FLICKER

Khoảng cách blink tối thiểu là 200 range, khoảng cách tôi đa giảm từ 450 -> 400

ILLUSIONIST'S CAPE

Sát  thương nhận vào Illusion tăng từ 150% -> 200%

HAVOC HAMMER

Khoảng cách ảnh hưởng tăng từ 350 -> 400, sát thương tăng từ 225 -> 275

MAGIC LAMP

Hồi phục tăng 300 -> 400

PIRATE HAT

Không còn cướp gold khi giết heroes.

Kích hoạt để đào bounty runes. Thời gian hồi: 40

Bài liên quan

Navi Dota 2 thay đội hình: Kick MagicaL, đặt niềm tin tài năng trẻ

Đội hình Navi Dota 2 vừa có sự thay đổi lớn khi loại bỏ 2 thành viên quan trọng và thay thế bằng 2 tài năng trẻ của khu vực CIS.

Dota 2 hero tier list tháng 6/2020

Dota 2 hero tier list tháng 6/2020: Những heroes Dota 2 được sử dụng thành công nhất trong tháng 6/2020 ở các giải đấu và rank Dota 2.

Battle Pass tăng phần thưởng trong bản Update Dota 2 mới nhất

Battle Pass 2020 đã được tăng phần thưởng sau khi Valve đã lắng nghe những ý kiến của cộng đồng Dota 2 sau gần 1 tuần được tung ra.

| Thành Hưng
Webthethao.vn Bình luận
Tin cùng chuyên mục
Đừng bỏ lỡ
HLV Mai Đức Chung trút bầu tâm sự trước trận gặp Hàn Quốc ở Asian Cup 2022
HLV Mai Đức Chung trút bầu tâm sự trước trận gặp Hàn Quốc ở Asian Cup 2022 Yên Lãng 1 giờ trước

HLV Mai Đức Chung mong mỏi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tạo mọi điều kiện để tuyển nữ Việt Nam ra sân thi đấu, đảm bảo thành công cho VCK Asian Cup 2022.

VTV5, VTV6 trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Hàn Quốc hôm nay 21/1
VTV5, VTV6 trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Hàn Quốc hôm nay 21/1 Hải Nguyễn 1 giờ trước

Xem VTV5, VTV6 tường thuật trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam hôm nay. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến trận nữ Việt Nam vs Hàn Quốc tại VCK Asian Cup 2022. 

Cú "Ném" 3 đỉnh nhất làng thời trang bóng rổ từ Under Armour và Stephen Curry
Cú "Ném" 3 đỉnh nhất làng thời trang bóng rổ từ Under Armour và Stephen Curry Webthethao 1 giờ trước

Under Armour, Top 3 thương hiệu thời trang thể thao lớn nhất thế giới, tiếp tục bắt tay với ngôi sao bóng rổ Stephen Curry cho ra mắt BST Curry 9 với điểm nhấn đặc sắc từ bộ sậu hoạt hình Sesame Street.

Lịch thi đấu Úc mở rộng 2022, lịch trực tiếp tennis Australian Open hôm nay
Lịch thi đấu Úc mở rộng 2022, lịch trực tiếp tennis Australian Open hôm nay Tuyết Kỳ 3 giờ trước

Lịch thi đấu giải Úc mở rộng 2022 nội dung nam và nữ hôm nay. Xem lịch trực tiếp tennis Australian Open năm 2022 cập nhật mới nhất.

Có thể bạn quan tâm
HLV Mai Đức Chung trút bầu tâm sự trước trận gặp Hàn Quốc ở Asian Cup 2022 1 giờ trước Bóng đá Việt Nam

HLV Mai Đức Chung mong mỏi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tạo mọi điều kiện để tuyển nữ Việt Nam ra sân thi đấu, đảm bảo thành công cho VCK Asian Cup 2022.

VTV5, VTV6 trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Hàn Quốc hôm nay 21/1 1 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Xem VTV5, VTV6 tường thuật trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam hôm nay. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến trận nữ Việt Nam vs Hàn Quốc tại VCK Asian Cup 2022. 

Cú "Ném" 3 đỉnh nhất làng thời trang bóng rổ từ Under Armour và Stephen Curry 1 giờ trước Đồ chơi & Công nghệ

Under Armour, Top 3 thương hiệu thời trang thể thao lớn nhất thế giới, tiếp tục bắt tay với ngôi sao bóng rổ Stephen Curry cho ra mắt BST Curry 9 với điểm nhấn đặc sắc từ bộ sậu hoạt hình Sesame Street.

Lịch thi đấu Úc mở rộng 2022, lịch trực tiếp tennis Australian Open hôm nay 3 giờ trước Tennis

Lịch thi đấu giải Úc mở rộng 2022 nội dung nam và nữ hôm nay. Xem lịch trực tiếp tennis Australian Open năm 2022 cập nhật mới nhất.

Nữ Việt Nam vs Hàn Quốc đá mấy giờ hôm nay 21/1? 3 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Trận nữ Việt Nam vs Hàn Quốc ở VCK Asian Cup 2022 đá mấy giờ hôm nay 21/1 đang là câu hỏi được rất nhiều NHM bóng đá nước nhà quan tâm.

Đội bóng chuyền nữ BTL Thông tin FLC tiếp tục nhận tài trợ "khủng" 20 tỷ đồng năm 2022 3 giờ trước Bóng chuyền Việt Nam

Năm 2022, CLB bóng chuyền nữ 12 lần vô địch quốc gia BTL Thông tin - FLC tiếp tục nhận mức tài trợ 20 tỷ đồng từ tập đoàn FLC.

Los Angeles Lakers sẽ không sa thải HLV lúc này, nhưng nhiều "cửa tử" đang ở phía trước 4 giờ trước NBA

Bước vào chuyến làm khách lành ít dữ nhiều, Los Angeles Lakers phải chạm trán một loạt ông lớn miền Đông và số phận của ông Frank Vogel có thể sẽ được định đoạt

Tuyên bố cứng rắn từ Dembele về tình hình tại Barca 4 giờ trước Bóng đá Tây Ban Nha

Ousmane Dembele thông qua mạng xã hội đã đăng một thông điệp mạnh mẽ về tình hình của mình tại Barca sau cuộc xung đột giữa hai bên.

Dembele chống lại yêu cầu của Barca, xung đột trầm trọng 5 giờ trước Bóng đá Tây Ban Nha

Mối quan hệ giữa Barca và Dembele đã đổ vỡ nghiêm trọng khi ngôi sao người Pháp chống lại yêu cầu ra đi ngay trong tháng 1 của CLB.

Nhịp đập thể thao | 20/1: Chuyên gia trở lại, bóng chuyền Việt khởi động mục tiêu săn vàng SEA Games 16 giờ trước Video

Chuyên gia trở lại, bóng chuyền Việt khởi động mục tiêu săn vàng SEA Games là tin tức đáng chú ý nhất trong bản tin nhanh Thể thao ngày 20/01.

Barca yêu cầu Dembele ra đi ngay lập tức 17 giờ trước Bóng đá Tây Ban Nha

Tương lai của Ousmane Dembele không còn ở Barca nữa sau khi CLB xứ Catalan yêu cầu ngôi sao này ra đi ngay lập tức trong tháng 1.

MU, Arsenal và Chelsea khó xử về “bom tấn” 70 triệu bảng 18 giờ trước Bóng đá Anh

Việc chi số tiền lớn cho chuyển nhượng không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công khi MU, Arsenal và Chelsea đang khó xử với các thương vụ “bom tấn” của mình.

Vé bán chậm, VFF gia hạn thời gian bán vé trận Việt Nam vs Trung Quốc 18 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sẽ gia hạn thời gian bán vé trận đấu giữa Việt Nam vs Trung Quốc thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Vì sao phụ công số 1 Bùi Ngà không lên tập trung ĐTQG bóng chuyền nữ? 18 giờ trước SEA Games 31

Trong danh sách 16 cầu thủ được tập trung ĐTQG bóng chuyền nữ đợt này đã thiếu vắng cái tên Bùi Thị Ngà. Lý do vì BTL Thông tin - FLC đề nghị không triệu tập phụ công này khi cô đang trong quá trình phục hồi chấn thương.

Liên Quân Mobile đạt Top 1 lượng người chơi tích cực tại Việt Nam năm 2021 18 giờ trước ESPORTS

Tại thị trường Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan,... Liên Quân Mobile tiếp tục “thắng lớn” khi là game có số lượng người dùng tích cực hàng tháng cao nhất.

Nhận định bóng rổ NBA 2021-22: Golden State Warriors vs Indiana Pacers (ngày 21/1 10h00) 18 giờ trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán, nhận định bóng rổ NBA 2021-22 trận đấu giữa Golden State Warriors vs Indiana Pacers diễn ra vào lúc 10h00 sáng ngày 21/1.

Xem trực tiếp bóng đá đội tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2022 ở đâu, kênh nào? 20 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Kênh xem trực tiếp bóng đá đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại Asian Cup 2022 hôm nay được Webthethao.vn cập nhật chính xác ở bài viết dưới đây.

Riot xác nhận Ahri được làm lại ở LMHT 12.3 20 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Ahri sẽ không nhận những chỉnh sửa toàn diện như Tahm Kench, mà chỉ nhận một vài buff nhằm gia tăng sức mạnh giống như trường hợp của Janna và Lucian.

Quế Ngọc Hải kêu gọi NHM tiếp lửa tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc 21 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Trung vệ Quế Ngọc Hải hy vọng, người hâm mộ sẽ dành thời gian đến sân Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Trực tiếp LPL Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất 21 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Link xem trực tiếp LPL Mùa Xuân năm 2022 hôm nay được Webthethao.vn cập nhật mới nhất ở bài viết dưới đây.

Thành công và nuối tiếc của HLV Thái Thanh Tùng trong lần dẫn dắt ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam 7 năm trước 22 giờ trước SEA Games 31

Ông Thái Thanh Tùng được tin tưởng giao chiếc ghế HLV đội tuyển bóng chuyền nữ tại SEA Games 31, với tiền đề là thành công ấn tượng trong năm gần nhất ông dẫn dắt dội tuyển, đó là năm 2015.

Kết quả tennis Australian Open mới nhất 20/1: Đương kim vô địch Naomi Osaka cũng mê tín 22 giờ trước Tennis

Vòng 2 giải tennis Australian Open 2022 không thiếu bất ngờ, đặc biệt đơn nữ chứng kiến 2 tên tuổi lớn Garbine Muguruza và Anett Kontaveit bị loại.

Trực tiếp LCK Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất 22 giờ trước Liên Minh Huyền Thoại

Link xem trực tiếp LCK Mùa Xuân năm 2022 hôm nay được Webthethao.vn cập nhật mới nhất ở bài viết dưới đây.

Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ: Việt Nam và Thái Lan đứng thứ bao nhiêu? 23 giờ trước Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang xếp trên đội tuyển nữ Thái Lan 6 bậc tại bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ tháng 1/2022.

Giữa lúc dự định kiện chính quyền Úc, Djokovic bị làng tennis đồng loạt ép phải tiêm chủng 1 ngày trước Tennis

Nếu Novak Djokovic vẫn không tiêm chủng thì trong thời gian tới, tay vợt nam số 1 thế giới sẽ gặp nhiều phiền phức và thiệt thòi.

14 tuyển thủ nữ Việt Nam đến Ấn Độ, nín thở chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

Các tuyển thủ Việt Nam đã đặt chân đến Ấn Độ. Toàn bộ thành viên phải xét nghiệm COVID-19 trước khi gia nhập đội để chuẩn bị cho trận gặp Hàn Quốc ở trận khai màn Asian Cup 2022.

Phạm Hải Yến trả lời FIFA: Nữ Việt Nam khát khao dự World Cup 2023 1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

Tiền đạo Phạm Hải Yến thể hiện quyết tâm lớn cùng đội tuyển Việt Nam tranh tấm vé dự World Cup 2023.

AC Milan với 4 vấn đề cần giải quyết để tranh Scudetto 1 ngày trước Bóng đá Ý

Việc AC Milan thua Spezia một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh trong cuộc đua giành Scudetto của thầy trò Stefano Pioli với quá nhiều thăng trầm.

Kết quả cầu lông mới nhất 19/1: Malaysia lục đục nội bộ giữa Syed Modi International 1 ngày trước SEA Games 31

Diễn ra từ 18-23/1/2022, Giải cầu lông Syed Modi International Championship tại Ấn Độ tiếp tục chứng kiến cảnh bỏ cuộc, cho dù không liên quan tới COVID-19.

Thể thao Philippines sốc do bị cắt ngân sách trước SEA Games 31 1 ngày trước SEA Games 31

Ảnh hưởng tai hại của đại dịch COVID-19 bắt đầu thể hiện rõ khi gần đến SEA Games 2022, các nước Đông Nam Á không duy trì được chế độ cho tuyển thủ.

Ciryl Gane muốn đấu Jon Jones ngay lập tức khi hạ được Francis Ngannou 1 ngày trước Võ Thuật

Dù vậy, Ciryl Gane vẫn khẳng định đây chỉ là mong muốn trước nhiệm vụ quan trọng nhất - giành đai vô địch chính thức từ Francis Ngannou tại UFC 270.

Ấn định thời gian tập trung hai ĐTQG bóng chuyền chuẩn bị SEA Games 31 1 ngày trước Bóng chuyền Việt Nam

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, hai ĐTQG bóng chuyền nam và nữ sẽ tập huấn từ 8/2 tới tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội.

Sợ sảy chân trước Việt Nam, HLV Australia ra “tối hậu thư” với CLB châu Âu 1 ngày trước Bóng đá Việt Nam

HLV Graham Arnold đưa ra lời cảnh báo với các CLB châu Âu về việc triệu tập trụ cột tuyển Australia tham dự hai trận đấu gặp Việt Nam và Oman thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Chuyển nhượng NBA: Đã có đội nhắm Ben Simmons, Celtics muốn trade Al Horford 1 ngày trước NBA

Boston Celtics muốn tiếp tục trade? Philadelphia 76ers đã có đối tác ưng ý xoay quanh Ben Simmons? Dưới đây là những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý 24 giờ qua.

Danh sách tuyển Argentina đá vòng loại World Cup không có Messi 1 ngày trước Bóng đá Quốc tế

Đội tuyển Argentina tham dự 2 trận vòng loại World Cup 2022 sắp tới thiếu vắng Lionel Messi sau khi HLV Lionel Scaloni quyết định không triệu tập.

Nam game thủ PUBG Mobile là 'chiến sĩ áo trắng' tuyến đầu chống dịch. 1 ngày trước PUBG

Chàng game thủ điển trai sinh năm 2000 không chỉ là một chiến sĩ áo trắng tham gia vào cuộc chiến chống dịch mà còn là một "y tá" trong tựa game PUBG Mobile

Tăng cường chuyên gia ngoại cho tuyển điền kinh trước SEA Games 31 và ASIAD 19 1 ngày trước SEA Games 31

Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tăng tốc mạnh mẽ trước SEA Games 31, hướng tới mục tiêu cao hơn là ASIAD 19, với sự dẫn dắt của một chuyên gia ngoại giàu kinh nghiệm.

Tottenham tái hiện kỳ tích của Man City với 2 bàn trong 80 giây 1 ngày trước Bóng đá Anh

Tottenham giành chiến thắng kịch tính trước Leicester bằng 2 bàn của Steven Bergwijn trong vòng 80 giây, lặp lại kỳ tích của Man City năm xưa.

Ronaldo lại phản ứng sau khi bị thay thế trong trận MU vs Brentford 1 ngày trước Bóng đá Anh

Cristiano Ronaldo trở lại đội hình thi đấu của MU trong trận gặp Brentford nhưng đã bị HLV Ralf Rangnick thay thế, điều khiến anh phản ứng.

Sao trẻ MU gây kinh ngạc khi dứt điểm tinh quái trước Brentford 1 ngày trước Bóng đá Anh

Người hâm mộ MU đã tỏ ra thích thú với việc ngôi sao trẻ Anthony Elanga phá vỡ thế bế tắc trước Brentford bằng cú dứt điểm tinh quái.

Xem thêm