Nhận định, soi kèo PSG vs Bayern Munich, 02h00 ngày 14/04, Cúp C1

1 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định PSG vs Bayern Munich 02h00 ngày 14/04, tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu Champions League. Phân tích soi kèo PSG đấu với Bayern Munich chính xác.

Nhận định, soi kèo Chelsea vs Porto, 02h00 ngày 14/04, Cúp C1

1 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định Chelsea vs Porto 02h00 ngày 14/04, tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu Champions League. Phân tích soi kèo Chelsea đấu với Porto chính xác.

Nhận định, soi kèo Bayern Munich vs PSG, 02h00 ngày 08/04, Cúp C1

1 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định Bayern Munich vs PSG 02h00 ngày 08/04, tứ kết cúp C1 châu Âu Champions League. Phân tích soi kèo Bayern Munich đấu với PSG chính xác.

Nhận định, soi kèo Porto vs Chelsea, 02h00 ngày 08/04, Cúp C1

1 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định Porto vs Chelsea 02h00 ngày 08/04, tứ kết cúp C1 châu Âu Champions League. Phân tích soi kèo Porto đấu với Chelsea chính xác.

Nhận định, soi kèo Real Madrid vs Liverpool, 02h00 ngày 07/04

1 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định Real Madrid vs Liverpool 02h00 ngày 07/04, tứ kết cúp C1 châu Âu Champions League. Phân tích soi kèo Real Madrid đấu với Liverpool chính xác.

Nhận định, soi kèo Man City vs Dortmund, 02h00 ngày 07/04, Cúp C1

1 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định Man City vs Dortmund 02h00 ngày 07/04, tứ kết cúp C1 châu Âu Champions League. Phân tích soi kèo Man City đấu với Dortmund chính xác.

Nhận định, soi kèo Chelsea vs Atletico Madrid, 03h00 ngày 18/03

2 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định Chelsea vs Atletico Madrid 03h00 ngày 18/03, lượt về vòng 1/8 cúp C1 châu Âu. Phân tích soi kèo Chelsea đấu với Atletico Madrid chính xác.

Nhận định, soi kèo Bayern Munich vs Lazio, 03h00 ngày 18/03

2 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định Bayern Munich vs Lazio 3h ngày 18/03, lượt về vòng 1/8 cúp C1 châu Âu Champions League. Phân tích soi kèo Bayern Munich đấu với Lazio chính xác.

Nhận định, soi kèo Real Madrid vs Atalanta, 03h00 ngày 17/03

2 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định Real Madrid vs Atalanta 03h00 ngày 17/03, lượt về vòng 1/8 cúp C1 châu Âu. Phân tích soi kèo Real Madrid đấu với Atalanta chính xác.

Nhận định, soi kèo Man City vs Monchengladbach, 03h00 ngày 17/03

2 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định Man City vs Monchengladbach 03h00 ngày 17/03, lượt về vòng 1/8 cúp C1 châu Âu. Phân tích soi kèo Man City đấu với Monchengladbach chính xác.

Nhận định, soi kèo PSG vs Barcelona, 03h00 ngày 11/03, Cúp C1

2 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định PSG vs Barcelona 03h00 ngày 11/03, lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu Champions League. Phân tích soi kèo PSG đấu với Barcelona chính xác.

Nhận định, soi kèo Liverpool vs RB Leipzig, 03h00 ngày 11/03

2 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định Liverpool vs RB Leipzig 03h00 ngày 11/03, lượt về òng 1/8 Cúp C1 châu Âu Champions League. Phân tích soi kèo Liverpool đấu với RB Leipzig chính xác.

Nhận định, soi kèo Juventus vs Porto, 03h00 ngày 10/03, Cúp C1

2 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định Juventus vs Porto 03h00 ngày 10/03, lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu Champions League. Phân tích soi kèo Juventus đấu với Porto chính xác.

Nhận định, soi kèo Dortmund vs Sevilla, 03h00 ngày 10/03, Cúp C1

2 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định Dortmund vs Sevilla 03h00 ngày 10/03, lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu Champions League. Phân tích soi kèo Dortmund đấu với Sevilla chính xác.

Nhận định, soi kèo Atalanta vs Real Madrid, 03h00 ngày 25/02

2 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định Atalanta vs Real Madrid 03h00 ngày 25/02, lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu. Phân tích soi kèo Atalanta đấu với Real Madrid chính xác.

Nhận định, soi kèo Monchengladbach vs Man City, 03h00 ngày 25/02

2 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định Monchengladbach vs Man City 03h00 ngày 25/02, lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu. Phân tích soi kèo Monchengladbach đấu với Man City chính xác.

Nhận định, soi kèo Atletico Madrid vs Chelsea, 03h00 ngày 24/02

2 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định Atletico Madrid vs Chelsea 03h00 ngày 24/02, lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu. Phân tích soi kèo Atletico Madrid đấu với Chelsea chính xác.

Nhận định, soi kèo Lazio vs Bayern Munich, 03h00 ngày 24/02

2 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định Lazio vs Bayern Munich 03h00 ngày 24/02, lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu. Phân tích soi kèo Lazio đấu với Bayern Munich chính xác.

Nhận định, soi kèo Porto vs Juventus, 03h00 ngày 18/02, Cúp C1

3 tháng trước Cúp C1 Châu Âu

Nhận định Porto vs Juventus 03h00 ngày 18/02, vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu Champions League. Phân tích soi kèo Porto đấu với Juventus chính xác.