Nhận định Rwanda vs Uganda, 02h00 ngày 19/01, CAN 2021

1 tháng trước Thế giới

Nhận định Rwanda vs Uganda 02h00 ngày 19/01, vòng bảng CAN 2021 2020/21. Phân tích soi kèo Rwanda đấu với Uganda chính xác.

Nhận định Zambia vs Tanzania, 23h00 ngày 19/01, CAN 2021

1 tháng trước Thế giới

Nhận định Zambia vs Tanzania 23h00 ngày 19/01, vòng bảng CAN 2021. Phân tích soi kèo Zambia đấu với Tanzania chính xác.

Nhận định Niger vs Uganda, 22h00 ngày 07/01, Giao hữu quốc tế

1 tháng trước Thế giới

Nhận định Niger vs Uganda 22h00 ngày 07/01, lượt trận giao hữu quốc tế 2021. Phân tích soi kèo Niger đấu với Uganda chính xác.

Nhận định Cameroon vs Zambia, 00h00 ngày 08/01, Giao hữu quốc tế

1 tháng trước Thế giới

Nhận định Cameroon vs Zambia 00h00 ngày 08/01, Giao hữu quốc tế 2021. Phân tích soi kèo Cameroon đấu với Zambia chính xác.

Nhận định Hàn Quốc vs Qatar, 20h00 ngày 17/11, Giao hữu quốc tế

3 tháng trước Thế giới

Nhận định Hàn Quốc vs Qatar 20h00 ngày 17/11, Giao hữu quốc tế. Phân tích soi kèo Hàn Quốc đấu với Qatar chính xác.

Nhận định Nhật Bản vs Mexico, 03h00 ngày 18/11, Giao hữu quốc tế

3 tháng trước Thế giới

Nhận định Nhật Bản vs Mexico 03h00 ngày 18/11, Giao hữu quốc tế. Phân tích soi kèo Nhật Bản đấu với Mexico Argentina chính xác.

Nhận định Uzbekistan vs Iraq, 22h00 ngày 17/11, Giao hữu quốc tế

3 tháng trước Thế giới

Nhận định Uzbekistan vs Iraq 22h00 ngày 17/11, Giao hữu quốc tế 2020. Phân tích soi kèo Uzbekistan đấu với Iraq chính xác.

Nhận định Bangladesh vs Nepal, 18h00 ngày 17/11, Giao hữu quốc tế

3 tháng trước Thế giới

Nhận định Bangladesh vs Nepal 18h00 ngày 17/11, Giao hữu quốc tế 2020. Phân tích soi kèo Bangladesh đấu với Nepal chính xác.

Nhận định Mỹ vs Panama, 02h45 ngày 17/11, Giao hữu quốc tế

3 tháng trước Thế giới

Nhận định Mỹ vs Panama 02h45 ngày 17/11, Giao hữu quốc tế 2020. Phân tích soi kèo Mỹ đấu với Panama chính xác.

Nhận định Jordan vs Syria, 22h00 ngày 16/11, Giao hữu quốc tế

3 tháng trước Thế giới

Nhận định Jordan vs Syria 22h00 ngày 16/11, Giao hữu quốc tế 2020. Phân tích soi kèo Jordan đấu với Syria chính xác.

Nhận định UAE vs Bahrain, 21h00 ngày 16/11, Giao hữu quốc tế

3 tháng trước Thế giới

Nhận định UAE vs Bahrain 21h00 ngày 16/11, Giao hữu quốc tế 2020. Phân tích soi kèo UAE đấu với Bahrain chính xác.

Nhận định Mozambique vs Cameroon, 23h00 ngày 16/11, VL CAN 2021

3 tháng trước Thế giới

Nhận định Mozambique vs Cameroon 23h00 ngày 16/11, Vòng loại CAN 2021. Phân tích soi kèo Mozambique đấu với Cameroon chính xác.

Nhận định Botswana vs Zambia, 23h00 ngày 16/11, VL CAN 2021

3 tháng trước Thế giới

Nhận định Botswana vs Zambia 23h00 ngày 16/11, Vòng loại CAN 2021. Phân tích soi kèo Botswana đấu với Zambia chính xác.

Nhận định Gambia vs Gabon, 23h00 ngày 16/11, VL CAN 2021

3 tháng trước Thế giới

Nhận định Gambia vs Gabon 23h00 ngày 16/11, Vòng loại CAN 2021. Phân tích soi kèo Gambia đấu với Gabon chính xác.

Nhận định Zimbabwe vs Algeria, 20h00 ngày 16/11, VL CAN 2021

3 tháng trước Thế giới

Nhận định Zimbabwe vs Algeria 20h00 ngày 16/11, Vòng loại CAN 2021. Phân tích soi kèo Zimbabwe đấu với Algeria chính xác.

Nhận định Nam Sudan vs Uganda, 20h00 ngày 16/11, VL CAN 2021

3 tháng trước Thế giới

Nhận định Nam Sudan vs Uganda 20h00 ngày 16/11, Vòng loại CAN 2021. Phân tích soi kèo Nam Sudan đấu với Uganda chính xác.

Nhận định Sao Tome & Principe vs Nam Phi, 20h ngày 16/11, VL CAN 2021

3 tháng trước Thế giới

Nhận định Sao Tome & Principe vs Nam Phi 20h00 ngày 16/11, Vòng loại CAN. Phân tích soi kèo Sao Tome & Principe đấu với Nam Phi chính xác.

Nhận định Eswatini vs Congo, 20h00 ngày 16/11, VL CAN 2021

3 tháng trước Thế giới

Nhận định Eswatini vs Congo 20h00 ngày 16/11, Vòng loại CAN 2021. Phân tích soi kèo Eswatini đấu với Congo chính xác.

Nhận định Mexico vs Hàn Quốc, 03h00 ngày 15/11, Giao hữu quốc tế

3 tháng trước Thế giới

Nhận định Mexico vs Hàn Quốc 03h00 ngày 15/11, Giao hữu quốc tế 2020. Phân tích soi kèo Mexico đấu với Hàn Quốc chính xác.