Nhận định UAE vs Bahrain, 21h00 ngày 16/11, Giao hữu quốc tế

1 tuần trước Thế giới

Nhận định UAE vs Bahrain 21h00 ngày 16/11, Giao hữu quốc tế 2020. Phân tích soi kèo UAE đấu với Bahrain chính xác.

Nhận định Mozambique vs Cameroon, 23h00 ngày 16/11, VL CAN 2021

1 tuần trước Thế giới

Nhận định Mozambique vs Cameroon 23h00 ngày 16/11, Vòng loại CAN 2021. Phân tích soi kèo Mozambique đấu với Cameroon chính xác.

Nhận định Botswana vs Zambia, 23h00 ngày 16/11, VL CAN 2021

1 tuần trước Thế giới

Nhận định Botswana vs Zambia 23h00 ngày 16/11, Vòng loại CAN 2021. Phân tích soi kèo Botswana đấu với Zambia chính xác.

Nhận định Gambia vs Gabon, 23h00 ngày 16/11, VL CAN 2021

1 tuần trước Thế giới

Nhận định Gambia vs Gabon 23h00 ngày 16/11, Vòng loại CAN 2021. Phân tích soi kèo Gambia đấu với Gabon chính xác.

Nhận định Zimbabwe vs Algeria, 20h00 ngày 16/11, VL CAN 2021

1 tuần trước Thế giới

Nhận định Zimbabwe vs Algeria 20h00 ngày 16/11, Vòng loại CAN 2021. Phân tích soi kèo Zimbabwe đấu với Algeria chính xác.

Nhận định Nam Sudan vs Uganda, 20h00 ngày 16/11, VL CAN 2021

1 tuần trước Thế giới

Nhận định Nam Sudan vs Uganda 20h00 ngày 16/11, Vòng loại CAN 2021. Phân tích soi kèo Nam Sudan đấu với Uganda chính xác.

Nhận định Sao Tome & Principe vs Nam Phi, 20h ngày 16/11, VL CAN 2021

1 tuần trước Thế giới

Nhận định Sao Tome & Principe vs Nam Phi 20h00 ngày 16/11, Vòng loại CAN. Phân tích soi kèo Sao Tome & Principe đấu với Nam Phi chính xác.

Nhận định Eswatini vs Congo, 20h00 ngày 16/11, VL CAN 2021

1 tuần trước Thế giới

Nhận định Eswatini vs Congo 20h00 ngày 16/11, Vòng loại CAN 2021. Phân tích soi kèo Eswatini đấu với Congo chính xác.

Nhận định Mexico vs Hàn Quốc, 03h00 ngày 15/11, Giao hữu quốc tế

1 tuần trước Thế giới

Nhận định Mexico vs Hàn Quốc 03h00 ngày 15/11, Giao hữu quốc tế 2020. Phân tích soi kèo Mexico đấu với Hàn Quốc chính xác.

Nhận định Saudi Arabia vs Jamaica, 23h30 ngày 14/11, Giao hữu quốc tế

1 tuần trước Thế giới

Nhận định Saudi Arabia vs Jamaica 23h30 ngày 14/11, Giao hữu quốc tế. Phân tích soi kèo Saudi Arabia đấu với Jamaica chính xác.

Nhận định Benin vs Lesotho, 23h00 ngày 14/11, Vòng loại CAN

1 tuần trước Thế giới

Nhận định Benin vs Lesotho 23h00 ngày 14/11, Vòng loại CAN 2021. Phân tích soi kèo Benin đấu với Lesotho chính xác.

Nhận định Tunisia vs Tanzania, 02h00 ngày 14/11, VL CAN

2 tuần trước Thế giới

Nhận định Tunisia vs Tanzania 02h00 ngày 14/11, Vòng loại CAN 2021. Phân tích soi kèo Tunisia đấu với Tanzania chính xác.

Nhận định Nigeria vs Sierra Leone, 23h00 ngày 13/11, VL CAN 2021

2 tuần trước Thế giới

Nhận định Nigeria vs Sierra Leone 23h00 ngày 13/11, Vòng loại CAN Cup 2021. Phân tích soi kèo Nigeria đấu với Sierra Leone chính xác.

Nhận định Niger vs Ethiopia, 23h00 ngày 13/11, VL CAN 2021

2 tuần trước Thế giới

Nhận định Niger vs Ethiopia 23h00 ngày 13/11, Vòng loại CAN Cup 2021. Phân tích soi kèo Niger đấu với Ethiopia chính xác.

Nhận định Nam Phi vs Sao Tome & Principe, 02h00 ngày 14/11, VL CAN

2 tuần trước Thế giới

Nhận định Nam Phi vs Sao Tome & Principe 02h00 ngày 14/11, Vòng loại CAN 2021. Phân tích soi kèo Nam Phi vs Sao Tome & Principe chính xác.

Nhận định Nhật Bản vs Panama, 21h15 ngày 13/11, Giao hữu quốc tế

2 tuần trước Thế giới

Nhận định Nhật Bản vs Panama 21h15 ngày 13/11, Giao hữu quốc tế. Phân tích soi kèo Nhật Bản đấu với Panama chính xác.

Nhận định Mali vs Namibia, 02h00 ngày 14/11, Vòng loại CAN 2021

2 tuần trước Thế giới

Nhận định Mali vs Namibia 02h00 ngày 14/11, Vòng loại CAN 2021. Phân tích soi kèo Mali đấu với Namibia chính xác.

Nhận định Qatar vs Costa Rica, 00h00 ngày 14/11, Giao hữu quốc tế

2 tuần trước Thế giới

Nhận định Qatar vs Costa Rica 00h00 ngày 14/11, Giao hữu quốc tế 2020. Phân tích soi kèo Qatar đấu với Costa Rica chính xác.

Nhận định Morocco vs Trung Phi, 02h00 ngày 14/11, VL CAN

2 tuần trước Thế giới

Nhận định Morocco vs Trung Phi 02h00 ngày 14/11, Vòng loại CAN 2021. Phân tích soi kèo Morocco đấu với Trung Phi chính xác.