Từ khóa:

Bầu Dương Moon

Cùng FC Moon “Hướng về xứ Thanh”

Cùng FC Moon “Hướng về xứ Thanh”

5 năm trước Bóng đá phủi

"Hướng về quê hương và đồng bào lũ lụt", FC Moon và ông bầu Hoàng Dương đã phát động phong trào ủng hộ để thể hiện tinh thần “chơi và sẻ chia”.

HPL-S5: FC Moon - "Người quê chỉ có cỗ lòng"

HPL-S5: FC Moon - "Người quê chỉ có cỗ lòng"

5 năm trước Bóng đá phủi

HPL-S3 và HPL-S4, Moon đều giành HCĐ nhưng ở mùa này, đội bóng mang “Hào khí xứ Thanh” chỉ khiêm tốn với “chỉ tiêu trụ hạng”. Moon có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu…