Từ khóa:

bơi ếch Olympic

Kỳ tích Olympic: "Siêu nhân" 17 tuổi bơi ếch kiểu cũ vẫn đoạt HCV

Kỳ tích Olympic: "Siêu nhân" 17 tuổi bơi ếch kiểu cũ vẫn đoạt HCV

1 năm trước Bơi

Mấy chục năm qua, bơi ếch tăng tốc độ lớn nhất trong 4 kiểu bơi do phát triển kỹ thuật vượt bậc. Nhưng tại Olympic, Jacoby có HCV dù bơi kiểu truyền thống.