TỪ KHOÁ:

bóng rổ vba 2021

VBA 2021 – Để thành công không chỉ cần nỗ lực của BTC

2 tháng trước VBA

Trong một mùa giải chịu nhiều ảnh hưởng bởi COVID-19, để đưa VBA 2021 sẽ đi đến thành công, không chỉ cần những nỗ lực của BTC mà còn nhờ sự hỗ trợ nhiệt thành của địa phương.

VBA 2021 với phương án tổ chức hoàn toàn mới, từ bỏ Tp.HCM và Hà Nội

4 tháng trước VBA

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, VBA 2021 đang đứng trước kế hoạch tổ chức hoàn toàn mới ở địa phương khác thay vì Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh.