Từ khóa:

Bubble số 2

Chuyện chưa kể về VBA: Không chỉ có một bubble duy nhất!

Chuyện chưa kể về VBA: Không chỉ có một bubble duy nhất!

1 năm trước VBA

VBA 2021 được tổ chức với mô hình "bong bóng" giống NBA và nhiều giải thể thao khác, nhưng có những sự điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh.