Từ khóa:

chế độ zombie pubg

Chế độ Zombie PUBG có gì đáng chú ý?

Chế độ Zombie PUBG có gì đáng chú ý?

1 năm trước PUBG

Chế độ Zombie trong PUBG đã xuất hiện ở trong server thử nghiệm và sẽ sớm chính thức được đưa vào game trong mùa 12 của PUBG.