Từ khóa:

Counter trong boxing

Phân tích chuyên sâu: Lý thuyết của những đòn counter

Phân tích chuyên sâu: Lý thuyết của những đòn counter

2 năm trước Thư viện

Thực tế thì trong counter, việc canh thời điểm (timing) mới là điều tối quan trọng nhất, nhưng kiến thức counter có lẽ vẫn đang bị giới hạn bởi các kỹ thuật phổ biến. Ở đâychỉ ra lý thuyết và định hướng trong việc phản đòn - counter.