Từ khóa:

cú đánh thuận tay lên lưới

Góc tư vấn: Làm thế nào lên lưới đánh cú thuận tay như Roger Federer?

Góc tư vấn: Làm thế nào lên lưới đánh cú thuận tay như Roger Federer?

1 năm trước Tennis

Để có được cú đánh thuận tay lên lưới như Roger Federer thật ra không khó, nhưng cần kiên định tập luyện nhằm cải thiện kỹ thuật hàng ngày.