Từ khóa:

Hồng Gia Lân HCMC Wings

Hồng Gia Lân: Từ kẻ vô danh ở VBA đến PG số 1 của Saigon Heat

Hồng Gia Lân: Từ kẻ vô danh ở VBA đến PG số 1 của Saigon Heat

5 năm trước VBA

10/10 là sinh nhật đáng nhớ của Hồng Gia Lân nhưng để khán giả nhớ đến tên cũng như ngày sinh của mình là một chặng đường thể hiện không hề dễ dàng ở VBA.