Từ khóa:

khủng long

Linh vật mới của Thang Long Warriors: gầy hơn và đã mọc tóc

Linh vật mới của Thang Long Warriors: gầy hơn và đã mọc tóc

2 năm trước VBA

Sau khi "unprotect" chú khủng long T-Rex, Thang Long Warriors đã cho ra mắt phiên bản linh vật mới ngộ nghĩnh và cũng... "trưởng thành" hơn.