Từ khóa:

kickboxing trên sàn MMA

MMA - Võ tổng hợp, nhưng lại có đặc trưng riêng không thuộc môn võ nào! (Phần 1)

MMA - Võ tổng hợp, nhưng lại có đặc trưng riêng không thuộc môn võ nào! (Phần 1)

4 năm trước Võ Thuật

MMA, tuy về lý thuyết là tổng hợp của các môn võ, nhưng nó lại ẩn chứa một số đặc trưng riêng ‘không thuộc một môn võ nào’, điều này có thể sẽ gây bỡ ngỡ với nhiều võ sĩ Việt Nam.