TỪ KHOÁ:

lợi ích chơi game

Chơi game đã giúp con người vượt qua đại dịch COVID-19 như thế nào?

2 tháng trước ESPORTS

Trong thời buổi đại dịch COVID-19, chơi games đã trở thành một hoạt động giúp giải tỏa lâm lý, đồng thời kết nối những gia đình, người thân lại với nhau.