Từ khóa:

lol 1210

LMHT 12.10b: Chi tiết bản cập nhật mới LOL

LMHT 12.10b: Chi tiết bản cập nhật mới LOL

2 tháng trước Liên Minh Huyền Thoại

Bản cập nhật LMHT 12.10b sẽ tiếp tục đem đến hàng loạt thay đổi sau khi Riot đã có những chỉnh sủa nhằm tăng sức mạnh cho tất cả các tướng dưới dạng chống chịu.

LMHT 12.10: Chi tiết bản cập nhật mới LOL

LMHT 12.10: Chi tiết bản cập nhật mới LOL

2 tháng trước Liên Minh Huyền Thoại

Bản cập nhật LMHT 12.10 hướng đến một loạt những thay đổi nhằm tăng sức chống chịu của tất cả các tướng trong trò chơi và và giảm các hệ thống xung quanh như hồi máu, tạo lá chắn, và phục hồi.