Từ khóa:

Michael Schiavello

Video: Bình luận viên MMA đọc nhầm tên võ sỹ một cách tai hại

Video: Bình luận viên MMA đọc nhầm tên võ sỹ một cách tai hại

5 năm trước Võ thuật

Có lẽ bình luận viên MMA nổi tiếng Michael Schiavello cần phải thường xuyên gặp võ sỹ Danny Mainus để không gặp phải vấn đề "vạ miệng" khi đọc tên anh này.