TỪ KHOÁ:

Nhận định NBA

Nhận định NBA Play-in: Washington Wizards vs Boston Celtics (Ngày 19/5 8h00)

42 phút trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA Play-in 2020-21 trận đấu giữa Washington Wizards vs Boston Celtics diễn ra vào lúc 8h00 sáng ngày 19/5.

Nhận định NBA: Los Angeles Lakers vs Indiana Pacers (Ngày 16/5 0h10)

3 ngày trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Los Angeles Lakers vs Indiana Pacers diễn ra vào lúc 0h10 rạng sáng ngày 16/5.

Nhận định NBA: Houston Rockets vs Los Angeles Lakers (Ngày 13/5 9h30)

6 ngày trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Houston Rockets vs Los Angeles Lakers diễn ra vào lúc 9h30 sáng ngày 13/5.

Nhận định NBA: Phoenix Suns vs Golden State Warriors (Ngày 12/5 9h00)

1 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Phoenix Suns vs Golden State Warriors diễn ra vào lúc 9h00 sáng ngày 12/5.

Nhận định NBA: Utah Jazz vs Golden State Warriors (Ngày 11/5 9h00)

1 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Utah Jazz vs Golden State Warriors diễn ra vào lúc 9h00 sáng ngày 11/5.

Nhận định NBA: Los Angeles Lakers vs Portland Trail Blazers (Ngày 8/5 9h00)

1 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Los Angeles Lakers vs Portland Trail Blazers diễn ra vào lúc 9h00 sáng ngày 8/5.

Nhận định NBA: Los Angeles Lakers vs LA Clippers (Ngày 7/5 9h00)

1 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Los Angeles Lakers vs LA Clippers diễn ra vào lúc 9h00 sáng ngày 7/5.

Nhận định NBA: New York Knicks vs Denver Nuggets (Ngày 6/5 8h00)

1 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa New York Knicks vs Denver Nuggets diễn ra vào lúc 8h00 sáng ngày 6/5.

Nhận định NBA: Utah Jazz vs San Antonio Spurs (Ngày 6/5, 8h00)

1 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Utah Jazz vs San Antonio Spurs diễn ra vào lúc 8h00 sáng ngày 6/5.

Nhận định NBA: Golden State Warriors vs New Orleans Pelicans (Ngày 5/5 7h00)

2 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Golden State Warriors vs New Orleans Pelicans diễn ra vào lúc 7h00 sáng ngày 5/5.

Nhận định NBA: Washington Wizards vs Dallas Mavericks (Ngày 2/5 8h00)

2 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Washington Wizards vs Dallas Mavericks diễn ra vào lúc 8h00 sáng ngày 2/5.

Nhận định NBA: Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks (Ngày 25/4 7h30)

3 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks diễn ra vào lúc 7h30 sáng ngày 25/4.

Nhận định NBA: Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks (Ngày 23/4 8h30)

3 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Los Angeles Lakers vs Dallas Mavericks diễn ra vào lúc 8h30 sáng ngày 23/4.

Nhận định NBA: Utah Jazz vs Los Angeles Lakers (Ngày 20/4 9h00)

4 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Utah Jazz vs Los Angeles Lakers diễn ra vào lúc 9h00 rạng sáng ngày 20/4.

Nhận định NBA: Miami Heat vs Brooklyn Nets (ngày 19/04, 02h30)

4 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA trận đấu giữa Miami Heat vs Brooklyn Nets diễn ra vào lúc 02h30 sáng ngày 19/04.

Nhận định NBA: Boston Celtics vs Golden State Warriors (ngày 18/04, 07h30)

1 tháng trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA trận đấu giữa Boston Celtics vs Golden State Warriors diễn ra vào lúc 07h30 sáng ngày 18/04.

Nhận định NBA: Utah Jazz vs Los Angeles Lakers (Ngày 18/4 3h30)

1 tháng trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Utah Jazz vs Los Angeles Lakers diễn ra vào lúc 3h30 rạng sáng ngày 18/4.

Nhận định NBA: Charlotte Hornets vs Brooklyn Nets (Ngày 17/4 6h30)

1 tháng trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Charlotte Hornets vs Brooklyn Nets diễn ra vào lúc 6h30 sáng ngày 17/4.

Nhận định NBA: Boston Celtics vs Los Angeles Lakers (Ngày 16/4 9h00)

1 tháng trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Boston Celtics vs Los Angeles Lakers diễn ra vào lúc 9h00 sáng ngày 16/4.

Nhận định NBA: Brooklyn Nets vs Philadelphia 76ers (Ngày 15/4 6h00)

1 tháng trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Brooklyn Nets vs Philadelphia 76ers diễn ra vào lúc 6h00 sáng ngày 15/4.

Nhận định NBA: Los Angeles Lakers vs Charlotte Hornets (Ngày 14/4 7h00)

1 tháng trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Los Angeles Lakers vs Charlotte Hornets diễn ra vào lúc 7h00 sáng ngày 14/4.

Nhận định NBA: Los Angeles Lakers vs Brooklyn Nets (Ngày 11/4 7h30)

1 tháng trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Los Angeles Lakers vs Brooklyn Nets diễn ra vào lúc 7h30 sáng ngày 11/4.

Nhận định NBA: New Orleans Pelicans vs Philadelphia 76ers (ngày 10/04, 7h00)

1 tháng trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA trận đấu giữa New Orleans Pelicans vs Philadelphia 76ers diễn ra vào lúc 7h00 sáng ngày 10/04.

Nhận định NBA: Utah Jazz vs Phoenix Suns (Ngày 8/4 9h00)

1 tháng trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ NBA 2020-21 trận đấu giữa Utah Jazz vs Phoenix Suns diễn ra vào lúc 9h00 sáng ngày 8/4.