Nhận định bóng rổ VBA 2020 game 40: Saigon Heat vs HCM City Wings (18/11, 19h00)

1 tuần trước VBA

Nhận định bóng rổ VBA 2020 game 40 trận đấu giữa Saigon Heat vs HCM City Wings diễn ra vào lúc 19h00 ngày hôm nay 18/11.

Nhận định VBA: Cantho Catfish vs Nha Trang Dolphins (ngày 17/11, 19h00)

1 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ VBA trận đấu giữa Cantho Catfish vs Nha Trang Dolphins diễn ra vào lúc 19h00 ngày 17/11.

Nhận định VBA 2020 game 37: Saigon Heat vs Nha Trang Dolphins (15/11, 19h00)

1 tuần trước VBA

Nhận định VBA 2020 game 37, trận đấu giữa Saigon Heat vs Nha Trang Dolphins diễn ra vào lúc 19h00 ngày 15/11.

Nhận định Game 36 VBA: Hanoi Buffaloes vs Danang Dragons (ngày 15/11, 16h00)

1 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ VBA trận đấu giữa Hanoi Buffaloes vs Danang Dragons diễn ra vào lúc 16h00 ngày 15/11.

Nhận định Game 34 VBA: Hanoi Buffaloes vs Saigon Heat (ngày 13/11, 19h00)

2 tuần trước VBA

Dự đoán bóng rổ VBA trận đấu giữa Hanoi Buffaloes vs Saigon Heat diễn ra vào lúc 19h00 ngày 13/11.

Nhận định Game 33 VBA: Cantho Catfish vs Nha Trang Dolphins (12/11, 19h00)

2 tuần trước VBA

Nhận định bóng rổ VBA game 33 cuộc chạm trán giữa Cantho Catfish vs Nha Trang Dolphins diễn ra vào lúc 19h00 ngày 12/11.

Nhận định game 32 VBA: Danang Dragons vs HCM City Wings (11/11, 19h00)

2 tuần trước VBA

Nhận định bóng rổ VBA game 32 cuộc chạm trán giữa Danang Dragons vs HCM City Wings diễn ra vào lúc 19h00 ngày 11/11.

Nhận định Game 31 VBA: Cantho Catfish vs Thang Long Warriors (10/11, 19h00)

2 tuần trước VBA

Nhận định bóng rổ VBA 2020, game 31 trận đấu giữa Cantho Catfish vs Thang Long Warriors diễn ra vào lúc 19h00 ngày 10/11.

Nhận định VBA: Hanoi Buffaloes vs Nha Trang Dolphins (ngày 09/11, 19h00)

2 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ VBA trận đấu giữa Hanoi Buffaloes vs Nha Trang Dolphins diễn ra vào lúc 19h00 ngày 09/11.

Nhận định VBA: Danang Dragons vs Saigon Heat (ngày 08/11, 19h00)

2 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ VBA trận đấu giữa Danang Dragons vs Saigon Heat diễn ra vào lúc 19h00 ngày 08/11.

Nhận định VBA: Thang Long Warriors vs Nha Trang Dolphins (ngày 07/11, 19h00)

2 tuần trước VBA

Dự đoán bóng rổ VBA trận đấu giữa Thang Long Warriors vs Nha Trang Dolphins diễn ra vào lúc 19h00 ngày 07/11.

Nhận định VBA: Cantho Catfish vs Saigon Heat (ngày 05/11, 19h00)

3 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ VBA trận đấu giữa Cantho Catfish vs Saigon Heat diễn ra vào lúc 19h00 ngày 05/11.

Nhận định VBA: Saigon Heat vs Hanoi Buffaloes (ngày 03/11, 19h00)

3 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ VBA trận đấu giữa Saigon Heat vs Hanoi Buffaloes diễn ra vào lúc 19h00 ngày 03/11.

Nhận định VBA: Thang Long Warriors vs Danang Dragons (ngày 02/11, 19h00)

3 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ VBA trận đấu giữa Thang Long Warriors vs Danang Dragons diễn ra vào lúc 19h00 ngày 02/11.

Nhận định VBA: Nha Trang Dolphins vs Hochiminh City Wings (ngày 01/11, 19h00)

3 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ VBA trận đấu giữa Nha Trang Dolphins vs Hochiminh City Wings diễn ra vào lúc 19h00 ngày 01/11.

Nhận định VBA: Saigon Heat vs Danang Dragons (ngày 31/10, 19h00)

3 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ VBA trận đấu giữa Saigon Heat vs Danang Dragons diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/10.

Nhận định VBA: Nha Trang Dolphins vs Thang Long Warriors (ngày 30/10, 19h00)

4 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ VBA trận đấu giữa Nha Trang Dolphins vs Thang Long Warriors diễn ra vào lúc 19h00 ngày 30/10.

Nhận định VBA: Danang Dragons vs Hanoi Buffaloes (ngày 29/10, 19h00)

4 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ VBA trận đấu giữa Danang Dragons vs Hanoi Buffaloes diễn ra vào lúc 19h00 ngày 29/10.

Nhận định VBA: Hochiminh City Wings vs Cantho Catfish (ngày 28/10, 19h00)

4 tuần trước Nhận định bóng rổ

Dự đoán bóng rổ VBA trận đấu giữa Hochiminh City Wings vs Cantho Catfish diễn ra vào lúc 19h00 ngày 28/10.