TỪ KHOÁ:

phạm đức kiên saigon heat

Hiện tượng một thời Phạm Đức Kiên và nỗ lực thể hiện mình trong màu áo Saigon Heat

2 năm trước VBA

Từng trở thành hiện tượng sau khi hoàn thành cú úp rổ vào lưới Danang Dragons giờ đây trong màu áo mới Phạm Đức Kiên đang nỗ lực hòa nhập với các đồng đội tại Saigon Heat.