Tags: plan tập chạy bộ: Những dấu hiệu bạn tập chạy bộ quá tải

Những dấu hiệu bạn tập chạy bộ quá tải

Những dấu hiệu bạn tập chạy bộ quá tải

29/09/2018 03:25

Làm thế nào để biết bạn đang quá tải khi tập chạy bộ? Nếu bạn gặp những dấu hiệu sau đây, bạn cần nghỉ ngơi.

Chạy bao nhiêu km thì vừa đủ?

Chạy bao nhiêu km thì vừa đủ?

30/01/2018 16:48

“Chạy bao nhiêu thì đủ?” là một trong những câu hỏi phổ biến nhất của những người mới bắt đầu chạy bộ.