Từ khóa:

sea games 1999

Chuyện chỉ có ở SEA Games: Tấm HCV & Chiếc xe đạp… đi mượn (Kỳ 5)

Chuyện chỉ có ở SEA Games: Tấm HCV & Chiếc xe đạp… đi mượn (Kỳ 5)

7 năm trước Môn thể thao khác

Ngay lần đầu tham dự nội dung địa hình tại SEA Games 1999, xe đạp Việt Nam đã có ngay một tấm HCV do công của cua-rơ Nguyễn Thị Thanh Huyền, bằng một chiếc xe… đi mượn.