Từ khóa:

Silat SEA Games

Pencak Silat Việt Nam tại SEA Games 31: Thách thức từ bộ luật mới tới chỉ tiêu 6 HCV

Pencak Silat Việt Nam tại SEA Games 31: Thách thức từ bộ luật mới tới chỉ tiêu 6 HCV

5 tháng trước SEA Games 31

Trước một kỳ SEA Games với nhiều thay đổi mới ngay trên sân nhà, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam đối mặt thế nào trước các thách thức?