Tags: Smackdown: "Biến hình" thành các ngôi sao WWE chỉ trong 1 nốt nhạc với công nghệ thực tế ảo tăng cường

"Biến hình" thành các ngôi sao WWE chỉ trong 1 nốt nhạc với công nghệ thực tế ảo tăng cường

30/09/2019 08:01

Facebook tạo thêm bộ 7 filters thực tế ảo tăng cường (AR) trên ứng dụng Spark AR Studio nhân dịp FOX lần đầu tiên phát sóng chương trình Smackdown.